1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje planowania spotkań określ liczbę dni, po których chcesz automatycznie usunąć zaplanowane spotkania, sesje szkoleniowe i wydarzenia przy użyciu następującego ustawienia: Usuń planowane spotkania, sesje szkoleniowe i wydarzenia z listy spotkań użytkowników dni po zakończeniu spotkania


 

Aby automatycznie usuwać spotkania z list spotkań użytkowników po zakończeniu spotkań, określ 0 dni.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny określ liczbę dni, po których chcesz automatycznie usunąć zaplanowane spotkania, sesje szkoleniowe i wydarzenia, używając następującego ustawienia: Usuń planowane spotkania, sesje szkoleniowe i wydarzenia z listy spotkań użytkowników dni po zakończeniu spotkania


 

Aby automatycznie usuwać spotkania z list spotkań użytkowników po zakończeniu spotkań, określ 0 dni.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.