Jakich portów ma używać Cisco Jabber?

Jakich portów używa Cisco Jabber?

Jakie są konfiguracje portów dla Cisco Jabber?

Jakie porty należy otworzyć w zaporze sieciowej dla Cisco Jabber?

W jaki sposób można zezwolić na ruch Cisco Jabber w sieci?

Jakich portów używa Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad?Rozwiązanie:

Klikając poniższe łącza, można wyświetlić listę portów używanych przez Cisco Jabber :

W przypadku niektórych problemów z udostępnianiem pulpitu

Współdzielenie ekranu tylko przez komunikator
Klient losowo wybiera port z zakresu.
Rzeczywisty zakres może być różny. Aby znaleźć rzeczywisty zakres, należy uruchomić polecenie:
netsh interface ipv4 show dynamicportrange tcp

Można użyć parametrów SharePortRangeStart i SharePortRangeSize, aby zawęzić zakres używany do udostępniania ekranu IM. Więcej informacji
na temat parametrów, patrz temat Parametry wspólnych zasad w Instrukcji wdrażania i instalacji.

Czy ten artykuł był pomocny?