Vilka portar används i Cisco Jabber?

Vilka portar används i Cisco Jabber?

Vad är portkonfigurationerna för Cisco Jabber?

Vilka portar måste vara öppna i min brandvägg för Cisco Jabber?

Hur tillåter jag Cisco Jabber-trafik i mitt nätverk?

Vilka portar använder Cisco Jabber för iPhone och iPad?Lösning:

Klicka på följande länkar om du vill visa en lista med portar som Cisco Jabber använder:

Om du har problem med att dela skrivbordet

IM-skärmdelning
Klienten väljer slumpmässigt en port från intervallet.
Det faktiska intervallet kan variera. Om du vill se det faktiska intervallet kör du följande kommando:
netsh interface ipv4 show dynamicportrange tcp

Du kan använda parametrarna SharePortRangeStart och SharePortRangeSize till att begränsa intervallet som används för skärmdelning via IM. Du kan läsa mer om de här parametrarna
i avsnittet om allmänna policyparametrar i distributions- och installationshandboken

Var den här artikeln användbar?