Jak znaleźć prowadzącego moje spotkanie?

Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem, znaleźć spotkania lub witryny Webex, musisz skontaktować się z firmą, która prowadzi spotkanie. Spróbuj przejrzeć stronę internetową firmy i poszukaj łącza Skontaktuj się z nami lub Pomoc techniczna.

Rozwiązanie:

Prowadzący spotkanie może pomóc w następujących kwestiach:

 • Numer spotkania dla spotkania niewymienionego na liście
 • Utracone zaproszenie e-mail
 • Hasło do spotkania
 • Rejestracja spotkania
 • Żaden prowadzący nie dołączył do spotkania
 • Spotkanie nie rozpoczęto na czas
 • Pytania dotyczące zawartości spotkania lub pobrania materiału przedstawionego na spotkaniu
 • Dostęp do nagrania spotkania

Prowadzącego spotkanie można znaleźć pod następującym adresem:

 • Sprawdzanie wiadomości e-mail z zaproszeniem:
  • Zaproszenie zazwyczaj pochodzi z adresu e-mail prowadzącego spotkanie i może zawierać dodatkowe informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu.
 • Sprawdzanie witryny Cisco Webex Meetings:
  1. Przejdź do adresu witryny Webex. (Przykład: SITENAME.webex.com)

   Wyświetlona zostanie witryna Webex, pokazująca spotkania zaplanowane na ten dzień.

   Możesz zobaczyć swoje spotkanie wymienione na tej stronie. Jeśli nie, spróbuj wyświetlić datę i godzinę spotkania. Konieczne może być również sprawdzenie innego typu usługi, np. Events, Training, poprzez kliknięcie kart u góry strony w widoku klasycznym.
  2. Jeśli spotkanie jest wymienione na liście, prowadzący zostanie wyświetlony w kolumnie Host.
  3. Kliknij łącze tematu spotkania.
  4. Kliknij Więcej informacji , aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat spotkania, w tym imię i nazwisko prowadzącego oraz adres e-mail.

Czy ten artykuł był pomocny?