Błąd:„Nie mogliśmy udostępnić tego pliku, ponieważ ten typ pliku nie jest obsługiwany do udostępniania plików” podczas udostępniania .PDF

Błąd:„Nie mogliśmy udostępnić tego pliku, ponieważ ten typ pliku nie jest obsługiwany do udostępniania plików” podczas udostępniania pliku .PDF.

Nie można udostępnić pliku PDF za pomocą udostępniania aplikacji.

Gdy próbuję udostępnić pliki .PDF na spotkaniu, otrzymuję komunikat o błędzie informujący, że typ pliku nie jest obsługiwany.

Tekst osadzony w udostępnionym pliku .PDF nie wyświetla się poprawnie.Rozwiązanie:

Podczas udostępniania plików .PDF może wystąpić następujący błąd, jeśli typ pliku nie jest powiązany z aplikacją na komputerze:


 

Aby rozwiązać ten problem, ustaw program Adobe Reader jako domyślny czytnik plików PDF.

UWAGA:Najnowszą wersję programu Adobe Reader można pobrać pod adresemhttp://get.adobe.com/reader

Metoda 1:

 1. Przejdź do lokalizacji pliku .PDF, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zapisany plik .PDF.
 3. Kliknij Otwórz za pomocą....
 4. W obszarze Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku wybierz Adobe Reader.
 5. Zaznacz pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego rodzaju plików.
 6. Kliknij OK, aby potwierdzić, że plik .PDF ładuje się za pomocą programu Adobe Reader.

Metoda 2:

 1. Kliknij Start > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij Programy domyślne.
 3. Kliknij Powiąż typ pliku lub protokół z programem.
 4. Kliknij dwukrotnie plik .pdf.
 5. W sekcji Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku wybierz Adobe Reader.
 6. Zaznacz pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego rodzaju plików.
 7. Kliknij OK, aby potwierdzić, że plik .PDF ładuje się za pomocą programu Adobe Reader.

Teraz powinno być możliwe pomyślne udostępnienie pliku.

Uwaga:Windows 8.1:Czytnik Windows firmy Microsoft Corporation nie jest obsługiwany przez firmę Webex w celu importowania dokumentów PDF do klienta spotkania.Ustaw Adobe Reader jako domyślnego klienta PDF.

Czy ten artykuł był pomocny?