Błąd: „Nie mogliśmy udostępnić tego pliku, ponieważ ten typ pliku nie jest obsługiwany do udostępniania plików” podczas udostępniania .PDF

ROZWIĄZANIE
Aby rozwiązać problem, ustaw Adobe Reader jako domyślny czytnik .PDF.

UWAGA: Najnowszą wersję programu Adobe Reader można pobrać pod adresem http://get.adobe.com/reader.

Metoda 1:

 1. Przejdź do lokalizacji pliku PDF, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zapisany plik .PDF.
 3. Wybierz Otwórz za pomocą....
 4. Wybierz Adobe Reader z listy dostępnych programów.
 5. Zaznacz pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego rodzaju plików.
 6. Kliknij OK, aby potwierdzić, że plik .PDF ładuje się za pomocą programu Adobe Reader.

Metoda 2:

 1. Kliknij Start > Panel sterowania.
 2. W panelu sterowania kliknij opcję Domyślne programy.
 3. Kliknij Powiąż typ pliku lub protokół z programem.
 4. Kliknij dwukrotnie plik .pdf.
 5. W sekcji Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku wybierz Adobe Reader.
 6. Zaznacz pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego rodzaju plików.
 7. Kliknij OK, aby potwierdzić, że plik .PDF ładuje się za pomocą programu Adobe Reader.

Teraz powinno być możliwe pomyślne udostępnienie pliku.

Uwaga: Windows 8.1: Webex nie obsługuje usługi Windows Reader firmy Microsoft Corporation w celu importowania dokumentów PDF do klienta spotkania. Uczyń program Adobe Reader domyślnym klientem PDF.

PRZYCZYNA:

Podczas udostępniania plików .PDF może wystąpić następujący błąd, jeśli typ pliku nie jest powiązany z aplikacją na komputerze:

Czy ten artykuł był pomocny?