Brakujące opcje w połączeniach audio

Brakujące opcje w oknie Połączenia audio.

Brak typu połączenia audio i domyślnego numeru połączenia w preferencjach

Typ połączenia audio jest niedostępny dla konta hosta.

Połączenie audio ma opcję Przestroga w preferencjach

 

Brak opcji połączenia audio na koncie hosta

Jeśli nie możesz wprowadzić zmian w połączeniu audio i jest żółty wykrzyknik, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

W sekcji preferencji, gdy typ spotkania zostanie wybrany jako Webex Personal Conference, na koncie hosta nie będzie listy rozwijanej umożliwiającej wprowadzenie zmian na karcie Audio i wideo w połączeniu audio:

Obraz dodany przez użytkownika

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zaloguj się do swojej strony Webex: https://SITENAME.webex.com
Uwaga: Zastąpisz SITENAME rzeczywistą nazwą swojej witryny Webex.
  1. Wybierz Preferencje z lewego panelu.
  2. Kliknij kartę Planowanie.
  3. Z listy rozwijanej Typ spotkania wybierz pozycję Spotkania Pro lub cokolwiek innego niż Konferencja osobista WebEx.
  4. Kliknij Zapisz na dole, aby wprowadzić zmiany.


 
Czy ten artykuł był pomocny?