Opcije koje nedostaju u audio vezama

Nedostaju opcije u audio vezama.

Nedostaje tip audio veze i podrazumevani broj poziva u željenim opcijama

Tip audio veze nije dostupan za nalog domaćina.

Audio veza ima oprez pod željenim opcijama

 

Opcija audio veze nedostaje iz

naloga domaćina Ako ne možete da izvršite promene u audio vezi, a postoji žuti znak uzvika, sledite dolenavedene korake da biste rešili problem.

U odeljku željene postavke, kada je tip sastanka izabran kao Webex lična konferencija onda neće biti padajuće liste u nalogu domaćina da bi se izvršile promene u okviru kartice "Zvuk i video" u audio vezi:

Slika koju je dodao korisnik

Da biste rešili ovaj problem:

  1. Prijavite se na Svoju Webex lokaciju: https://SITENAME.webex.com
Napomena: SiteNAME ćete zameniti pravim imenom Webex lokacije.
  1. Izaberite željene postavke sa leve table.
  2. Kliknite na karticu Planiranje.
  3. U padajućem meniju tipa sastanka izaberite Pro Meetings ili bilo šta drugo osim WebEx lične konferencije.
  4. Kliknite na dugme Sačuvaj na dnu da biste napravili promene.


 

Da li je ovaj članak bio koristan?