W przestrzeniach grupowych, jeśli osoba, która utworzyła przestrzeń, opuści organizację, organizacja będzie nadal właścicielem przestrzeni i zasad przechowywania, o ile nadal będzie miała ludzi w przestrzeni. W rozmowach tylko z jedną inną osobą organizacja, do której należy każda osoba, jest właścicielem treści swojego pracownika.

Polityka określa:

  • kto jest właścicielem treści publikowanych w przestrzeni.

  • jak długo zawartość jest przechowywana. Po upływie tego czasu cała zawartość znika na dobre i jest nieodwracalna.

  • że właściciel obszaru może monitorować i usuwać zawartość na podstawie swoich zasad.

W obszarze kliknij pozycję Informacje o obszarze i wybierz pozycję Wyświetl zasady dotyczące obszaru.

Zaznacz obszar, naciśnij menu aktywności , wybierz polecenie Informacje , a następnie wybierz pozycję Wyświetl zasady dotyczące obszaru.

Zaznacz obszar, naciśnij menu aktywności , wybierz polecenie Informacje , a następnie wybierz pozycję Wyświetl zasady dotyczące obszaru.

W obszarze kliknij pozycję Wyświetl ustawienia obszaru i wybierz pozycję Wyświetl zasady obszaru.