Zobacz Otwarte i rozwiązane błędy dla powolnych aktualizacji spotkań Webex kanału, aby uzyskać informacje na temat powolnych aktualizacji kanału.


Przedstawiliśmy otwarte i usunięte błędy, o istotności od 1 do 3, znalezione przez użytkowników. Jeśli aktualizacja nie zawiera błędów znalezionych przez klienta, nie będzie wyświetlana lista rozwiązanych błędów dla tej aktualizacji.

Za pomocą narzędzia Cisco Bug Search Tool można uzyskać więcej informacji na temat podanych błędów oraz wyszukać inne błędy naprawione w konkretnych aktualizacjach usługi Webex Meetings. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji wyszukiwania błędów, zobacz: Bug Search Tool Help.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkcja Make Screen blank nie działa na urządzeniach z systemem Windows 10, jeśli włączona jest Kontrola konta użytkownika.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Jeśli konto Facebook użytkownika jest zablokowane, nie może on przesyłać strumieniowo spotkań Webex na żywo w portalu Facebook.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Podczas wydarzeń, gdy prezenter udostępnia swój ekran, uczestnicy mogą zobaczyć powiadomienia na czacie wyświetlane dla prezentera.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting powinna używać tokenu z włączoną usługą Control Hub zalogowanego użytkownika, tokenu Webex Oauth lub nazwy i adresu e-mail, aby dołączyć do spotkania.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uzyskać identyfikatora wyświetlania po rozpoczęciu udostępniania, co spowodowało przejście do trybu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nieudostępniona zawartość była wyświetlana podczas udostępniania aplikacji.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas udostępniania dowolnej aplikacji pakietu Microsoft Office lub aplikacji SnagIT w spotkaniu Webex zawartość na pulpicie (za udostępnioną aplikacją) jest wyświetlana w obramowanie (wszystkie 4 strony udostępnionej aplikacji).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ekran był pusty podczas udostępniania zawartości dla uczestnika na komputerze Mac.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz56519

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że głośność mikrofonu była ustawiana automatycznie, nawet gdy opcja jest wyłączona.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie zawartości VDI było rozmyte po uaktualnieniu do Webex Meeting 41.2.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wysyłać reakcji w aplikacji Webex Meetings po tym, jak użytkownik włączy lub wyłączy opcje spotkania, takie jak pytania i odpowiedzi oraz czat.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy dołączający do spotkania Webex mogli być wyświetleni w oknie dialogowym zastrzeżenia, które wymaga od użytkowników potwierdzenia przez wybranie opcji Zaakceptuj lub Odrzuć. Przycisk Akceptuj jest podświetlony na niebiesko, ale gdy użytkownicy nacisnęły Enter, nic się nie dzieje.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że niektórzy uczestnicy napotykali problem podczas Webex Events (klasyczny) - Komunikat "Wybierz panelistę w menu Zapytaj..." ciągle się pojawia i nie można go usunąć.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas zamykania spotkania pojawiał się wyskakujący komunikat o błędzie.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wirtualne tło było aktywowane, mimo że zostało wyłączone dla organizacji.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik naciskał Caps Lock i spację, wyciszenie nie powiodło się.

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex ulegał awarii podczas korzystania z opcji Udostępnij plik.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Cisco Webex Network Recording Converter dla ustawień regionalnych innych niż angielskie zawierało element menu Otwórz > plików.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że reakcje i gesty dłoni nie działały podczas spotkania.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik widzi powiadomienie w panelu czatu podczas spotkań.

CSCvz24885

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nowsze wersje programu Webex (41.6 i nowsze) nie działały z systemem audio używanym do spotkań jako wejście liniowe.

CSCvz32851

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł zapisać wartości w bazie danych dla witryn z włączoną usługą Control Hub.

CSCvz23945

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownicy VOIP Audio nie słyszeli użytkowników sieci PSTN.

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagranego spotkania użytkownik rozpoczynał udostępnianie, uczestnicy mogli zobaczyć ostatnią stronę wcześniej udostępnionego pliku.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem na komputerze Mac, który po udostępnienia ekranu nie reagował.

CSCvz15117

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że kamera USB Logitech Rally nie była wyświetlana jako opcja włączenia podczas sesji Webex.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli dołączać do spotkań Webex w systemie MacOS, co skutkowało błędem.

CSCvz20103

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcje spotkania w pokoju osobistym nie są zsynchronizowane z ustawieniami na poziomie użytkownika.

CSCvz09577

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w wiadomości e-mail z zaproszeniami zaplanowanymi przy użyciu narzędzia Webex Scheduler brakowało łącza do dołączenia do spotkania.

CSCvz08241

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy mogli planować wydarzenia Webex (nowe), mimo że nie mają licencji na planowanie wydarzeń (klasyczne).

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkań użytkowników (Windows) ulega awarii po przeniesieniu ich ze spotkania głównego do poczekalni.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że znaki specjalne są niedostępne podczas udostępniania ekranu i przejmowania kontroli na komputerze Mac.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu lub aplikacji w Webex Meeting niektóre artefakty pojawiają się losowo na ekranie dla wszystkich odbierających uczestników, migotanie czarnych lub białych skrzynek gofrów pojawiających się i są również widoczne w nagraniu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie zawartości VDI było rozmyte po uaktualnieniu do Webex Meeting 41.2.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wysyłać reakcji w aplikacji Webex Meetings po tym, jak użytkownik włączy lub wyłączy opcje spotkania, takie jak pytania i odpowiedzi oraz czat.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu lub aplikacji w Webex Meeting niektóre artefakty pojawiają się losowo na ekranie dla wszystkich odbierających uczestników, migotanie czarnych lub białych skrzynek gofrów pojawiających się i są również widoczne w nagraniu.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy dołączający do spotkania Webex mogli być wyświetleni w oknie dialogowym zastrzeżenia, które wymaga od użytkowników potwierdzenia przez wybranie opcji Zaakceptuj lub Odrzuć. Przycisk Akceptuj jest podświetlony na niebiesko, ale gdy użytkownicy nacisnęły Enter, nic się nie dzieje.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że niektórzy uczestnicy napotykali problem podczas Webex Events (klasyczny) - Komunikat "Wybierz panelistę w menu Zapytaj..." ciągle się pojawia i nie można go usunąć.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja do spotkań Webex ulega awarii.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze otrzymuje komunikat o błędzie z Cisco Webex Meetings.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy Caps Lock jest włączony, funkcja Push-To-Talk lub spacja w celu tymczasowego wytłoczenia, funkcja nie działa.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Usunięto problem z udostępnianiem nieprawidłowego interfejsu użytkownika aplikacji Webex Media Engine (WME) do obsługi trybu prezentacji Keynote lub PowerPoint.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że reakcje i gesty dłoni nie działały podczas spotkania.

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas zamykania spotkania pojawiał się wyskakujący komunikat o błędzie.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na przerywanym zawieszaniu się aplikacji Webex Meetings, gdy użytkownicy dołączali do dużego spotkania z uczestnikami spotkania przekraczającymi 600 osób.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że reakcje i gesty dłoni nie działały podczas spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli dołączać do spotkań Webex za pomocą aplikacji Webex Meetings w systemie MacOS, co powodowało błąd "Masz problem z siecią. Sprawdź sieć lokalną i spróbuj ponownie".

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik wybierze opcję Udostępnij ekran z opcją Optymalizuj pod kątem ruchu iwideo, udostępniona zawartość migota dla widza.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik uruchamia funkcję Udostępnianie normalne i Udostępnianie z dużą szybkością na sekundę, uczestnicy widzą migotanie okien aplikacji.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagranego spotkania użytkownik rozpoczynał udostępnianie, uczestnicy mogli zobaczyć ostatnią stronę wcześniej udostępnionego pliku.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem na komputerze Mac, który po udostępnienia ekranu nie reagował.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Spotkania Webex była zablokowana podczas udostępniania zawartości lub po przejęciu zdalnej kontroli.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkań użytkowników (Windows) ulega awarii po przeniesieniu ich ze spotkania głównego do poczekalni.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć zawartości czatu podczas spotkania Webex.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik widzi następujące powiadomienie w panelu czatu podczas spotkań: "Na spotkaniu są użytkownicy, których zasady organizacji nie zezwalają im na uczestnictwo w czacie".

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Cisco Webex Network Recording Converter dla ustawień regionalnych innych niż angielskie zawierało element menu Otwórz > plików.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że automatyczna blokada szablonu nie była przenosina na spotkanie zaplanowane przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł załadować drugiej strony zarządzania rejestracją na spotkanie, ponieważ była to pusta strona.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik dołącza do spotkania za pomocą przeglądarki (cienkiego klienta) i wprowadza wiadomość e-mail z "+", następny przycisk jest wyszarzony.

CSCvy63991

3

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownicy dołączali do spotkań przy użyciu wspólnego adresu e-mail jako panelista z iPada, nie mogli dołączyć do Webex Events (nowy) lub Webex Events (klasyczny).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings nie powinna kończyć spotkania, jeśli użytkownik przestanie udostępniać swój ekran.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięki wejścia i wyjścia są słyszalne podczas spotkania i nagrania.

CSCvy50910

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że w Webex Events niektórzy uczestnicy nie widzieli PPT po dołączeniu do sesji.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że linki przekierowujące nie działały podczas rozpoczynania spotkań lub dołączania do nich po zmianie nazwy witryny od czasu ostatniego uaktualnienia.

CSCvy60565

3

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy gospodarz udostępnia wideo, uczestnicy nie słyszeli dźwięku. Ale paneliści słyszą dźwięk pochodzący z wideo

CSCvy62893

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkania Webex ulega awarii dla uczestników, a gospodarze spotkania kończą spotkanie, gdy uczestnik ma słabą jakość sieci, zamiast normalnie się zamykać.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępniana zawartość migotała podczas udostępniania niskiej liczby klatek na sekundę.

CSCvy79610

3

Webex Training

Usunięto problem, który powodowany przez użytkowników nie mógł dodawać .zip do materiałów szkoleniowych w Webex Training.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że przycisk wyciszenia lub wytłocenia nie pokazywał prawidłowego stanu mikrofonu. Gdy użytkownik kliknie przycisk Wycisz, aby włączyć wyciszenie, symbol mikrofonu jest zielony, ale tekst na przycisku brzmi Wyłącz wyciszenie.

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik udostępnia prezentację w aplikacji Keynote. Kursor znika po przejściu na ekran dodatkowy.

CSCvy80196

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że wielu uczestników nie mogło wyświetlić filmu prezentera w wydarzeniu i widziało tylko czarny ekran.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z połączeniem audio Broadcast.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system ulega awarii wielu użytkownikom korzystającym z aplikacji do spotkań Webex (41.6 i 41.7) w systemie Windows.

CSCvy77279

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że nazwa wyświetlana nie była poprawna podczas logowania do konta zarządzanego przez centrum Control Hub.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uruchomić Webex Meetings z przeglądarki IE lub Edge. Brak wyskakujących okienek aplikacji webowej Spotkania.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja People Insights była wyświetlana na spotkaniach Webex.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli dołączyć do laboratorium Hands-on.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu lub aplikacji w Webex Meeting niektóre artefakty pojawiają się losowo na ekranie dla wszystkich odbierających uczestników, migotanie czarnych lub białych skrzynek gofrów pojawia się i są również widoczne w nagraniu.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem na spotkaniu Webex VDI, w którym statystyki nie są wyświetlane dla użytkownika VDI.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że adres URL aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu Mac OS powodował problem z przekierowaniem.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępniana zawartość migotała podczas udostępniania wysokiej liczby klatek na sekundę.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na przerywanym zawieszaniu się aplikacji Webex Meetings, gdy użytkownicy dołączali do dużego spotkania z uczestnikami spotkania przekraczającymi 600 osób.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz10034

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że skrót Webex Meetings Shortcut Alt+enter nie działał w wersji 41.7.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli dołączać do spotkań Webex za pomocą aplikacji Webex Meetings w systemie MacOS, co powodowało błąd "Masz problem z siecią. Sprawdź sieć lokalną i spróbuj ponownie".

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagranego spotkania użytkownik rozpoczynał udostępnianie, uczestnicy mogli zobaczyć ostatnią stronę wcześniej udostępnionego pliku.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem na komputerze Mac, który po udostępnienia ekranu nie reagował.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że tymczasowa aplikacja dla Webex Events nie uruchamiała się po pobraniu.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że znaki specjalne są niedostępne podczas udostępniania ekranu i przejmowania kontroli na komputerze Mac.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Spotkania Webex była zablokowana podczas udostępniania zawartości lub po przejęciu zdalnej kontroli.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkań użytkowników (Windows) ulega awarii po przeniesieniu ich ze spotkania głównego do poczekalni.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć zawartości czatu podczas spotkania Webex.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system ulega awarii wielu użytkownikom korzystającym z aplikacji do spotkań Webex (41.6 i 41.7) w systemie Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że przycisk wyciszenia lub wytłocenia nie pokazywał prawidłowego stanu mikrofonu. Gdy użytkownik kliknie przycisk Wycisz, aby włączyć wyciszenie, symbol mikrofonu jest zielony, ale tekst na przycisku brzmi Wyłącz wyciszenie.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik widzi następujące powiadomienie w panelu czatu podczas spotkań: "Na spotkaniu są użytkownicy, których zasady organizacji nie zezwalają im na uczestnictwo w czacie".

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Cisco Webex Network Recording Converter dla ustawień regionalnych innych niż angielskie zawierało element menu Otwórz > plików.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z połączeniem Audio Broadcast

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik udostępnia prezentację w aplikacji Keynote. Kursor znika po przejściu na ekran dodatkowy.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja People Insights była wyświetlana na spotkaniach Webex.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli dołączyć do laboratorium Hands-on.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem na spotkaniu Webex VDI, w którym statystyki nie są wyświetlane dla użytkownika VDI.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł załadować drugiej strony zarządzania rejestracją na spotkanie, ponieważ była to pusta strona.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uruchomić Webex Meetings z przeglądarki IE lub Edge. Brak wyskakujących okienek aplikacji webowej Spotkania.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że adres URL aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu Mac OS powodował problem z przekierowaniem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy34559

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wyszukiwanie panelistów wielkimi literami nie działało dla nazw w cyrylicy.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że nieprawidłowy format daty był wyświetlany w interfejsie internetowym Webex Meetings podczas korzystania z regionu "Niemcy".

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że brakowało ikony podnoszenia ręki po wznowieniu sesji głównej z sesji breakout.

CSCvy45080

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting jest wymuszana do wyświetlania pełnoekranowego tylko na urządzeniach z systemem Windows.

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował, że gdy użytkownik testował Webex Events (nowy), zauważył nieoczekiwane zachowanie uprawnień, gdy panelista przeniósł się do uczestnika.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł samodzielnie wyciszyć ani wyciszyć.

CSCvy55346

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas zmiany rozmiaru okna Webex Meetings Pre-Meeting. Nie działa poprawnie, gdy "automatyczne ukrywanie paska zadań" jest włączone w systemie Windows 10.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania w pokoju osobistym po kliknięciu przycisku Dołącz z listy spotkań aplikacji klasycznej Webex Meetings.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem na spotkaniu Webex VDI, w którym statystyki nie są wyświetlane dla użytkownika VDI.

CSCvy63468

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że panel sondowania nie wyświetlał zawartości w ciemnym motywie Webex.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł załadować drugiej strony zarządzania rejestracją na spotkanie, ponieważ była to pusta strona.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy60565

3

Webex Events

Naprawiono problem polegający na tym, że w wersji beta Webex Events paneliści mogli zobaczyć udostępnioną zawartość, która jest wideo wraz z dźwiękiem, ale uczestnicy mogą zobaczyć tylko wideo, ale nie słyszą dźwięku.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy47286

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz spotkania mówi "wszystkim", ale nie działał poprawnie podczas spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował, że gdy użytkownik testował Webex Events (nowy), zauważył nieoczekiwane zachowanie uprawnień, gdy panelista przeniósł się do uczestnika.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wyświetlać pełnego imienia i nazwiska w wynikach ankiety

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Usunięto problem uniemożliwiający wysyłanie konfiguracji rozdzielczości 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awarią systemu.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do Webex Events za pośrednictwem przeglądarki mobilnej.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania w pokoju osobistym po kliknięciu przycisku Dołącz z listy spotkań aplikacji Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że brakowało ikony podnoszenia ręki po wznowieniu sesji głównej z sesji Breakout.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na opóźnianiu dołączenia do spotkania Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z opisem nagrań spotkań Webex.

CSCvy40452

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem z powolnym dostępem do klawiatury.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł samodzielnie wyciszyć ani wyciszyć.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem z plikiem ARF sieciowego odtwarzacza nagrań, który analizował lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą odczyt poza zakresem.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może uruchomić zoptymalizowanego pod kątem VDI spotkania Webex w środowisku Windows 10 (32-bitowym) VMware.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że urządzenie wideo dołączające jako host nie mogło wyciszyć aplikacji Spotkania Webex (Windows) przy użyciu funkcji Wyciszwszystko.

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z aplikacją internetową Webex, która może włączyć wideo po tym, jak gospodarz wyłączy je na spotkanie.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z listami "Ostatnie pokoje osobiste", które powinny być takie same między aplikacją komputerową Webex Meetings a stroną.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Usunięto problem w trybie muzycznym, który powodowany był, że dźwięk nie był odtwarzany w sposób ciągły, zatrzymując się na kilka sekund po stronie uczestnika.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w przypadku użytkowników spotkań dźwięk nie działa, dopóki nie otworzą ustawień audio i nie klikną przycisku testu lub nie przełączą opcji wyjścia audio i nie przełączą ich z powrotem.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno Spotkania Webex zawiesza się po dołączeniu do spotkania.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania z aplikacji klasycznej.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wybraniu kamery podłączonej przez USB całkowicie zawiesza się aplikacja Webex lub aplikacja komputerowa Spotkania Webex.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik był wysyłany do poczekalni podczas spotkania po rozłączeniu podczas oddzwaniania.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem, gdy wiadomość e-mail zawiera apostrof lub cudzysłowy, a następnie wykres wywołania usługi dodatku wynikowego nie powiódł się.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zaprosić znajomych na spotkanie.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w polu wyboru brakowało etykiety tekstowej w oknie dialogowym uprawnień.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Usunięto problem z błędem użytkownika, gdy użytkownik używa poczty UPN konta usługi O365 i jest ona ustawiona jako nieaktywna.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że raport o problemie pojawiał się w sposób ciągły.

CSCvx94000

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows 7 zgłasza problem, że komputer zawiesza się podczas korzystania ze spotkania Cisco Webex, a uczestnicy włączają wideo.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Webex Events (Mac), Webex Trainings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że komputer Mac dla spotkań Webex, wydarzeń Webex i szkoleń Webex tworzył folder Webex w ścieżce Dokumenty.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania przy użyciu aplikacji Webex w przeglądarce Safari.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik automatycznie przełączał się na dźwięk VoIP podczas dołączania do sesji breakout.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że przypisania sesji podziału nie są zapisywane nawet po rozpoczęciu udostępniania przez użytkownika.

CSCvy15845

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto błąd, który powodowany był tym, że Egipt poza Kairem powinien być Egiptem na liście Kraj/region w oknie dialogowym Połączenie audio

CSCvx77304

3

Spotkania Webex, Wydarzenia Webex

Rozwiązano problem polegający na tym, że występowali rozbieżności między strefami czasowymi w Webex Meetings i Webex Events

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z układem przesyłania strumieniowego ustawionym na spotkaniach Webex, który nie jest honorowany podczas przesyłania strumieniowego przy użyciu aplikacji systemu Windows.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz nie może zaplanować spotkań, gdy użytkownik ma wybrany jeden Typ sesji.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany był przez użytkownika komunikat o błędzie informujący, że rejestracja na to spotkanie jest pełna.

CSCvx94314

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że link do anulowania nie działał w przypadku szkoleń Webex.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy znikali z listy czatu na macu, gdy prezenter systemu iOS stał się uczestnikiem.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że słowo "Etap" było niepoprawnie tłumaczone na język niemiecki.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii podczas rozwijania panelu uczestnika podczas udostępniania ekranu.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Usunięto błąd, który powodowany był, że czas rejestracji potwierdza e-mail był zawsze oparty na (czas pacyficzny (USA i Kanada).

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wideo nie może przewijać się u góry na komputerze Mac.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że liczba awarii znacznie wzrasta w raporcie segregacji.

CSCvy03057

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie SVS nie mogło uzyskać obrazów wideo na MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nieudostępnione okno wycieka podczas udostępniania aplikacji na platformie Windows.

CSCvy12572

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tag HTML <br> nie działał w nazwie tytułu wydarzenia.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że często generowane hasła do spotkań nie są dozwolone, ponieważ nazwisko zawiera tylko jedną literę.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że jeśli pierwszy uczestnik, który dołączył, jest osobą obecną na bieżącym spotkaniu, ale nie będzie na drugim spotkaniu cyklowym.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z renderowaniem w dostosowanym formularzu rejestracji w programie Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo na spotkaniach było słabe po uaktualnieniu użytkownika do wersji 41.4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z luką w zabezpieczeniach Cisco Webex Meetings CSRF.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Usunięto problem z luką w zabezpieczeniach Cisco Webex Network Recording Player związaną z przepełnieniem buforu.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Usunięto problem z luką w zabezpieczeniach Cisco Webex Network Recording Player związaną z przepełnieniem buforu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował, że gdy użytkownik testował Webex Events (nowy), zauważył nieoczekiwane zachowanie uprawnień, gdy panelista przeniósł się do uczestnika.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wyświetlać pełnego imienia i nazwiska w wynikach ankiety

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Usunięto problem uniemożliwiający wysyłanie konfiguracji rozdzielczości 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awarią systemu.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do Webex Events za pośrednictwem przeglądarki mobilnej.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania w pokoju osobistym po kliknięciu przycisku Dołącz z listy spotkań aplikacji Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na opóźnianiu dołączenia do spotkania Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy34730

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że emitowane urządzenie audio było niedostępne.

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z opisem nagrań spotkań Webex.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł samodzielnie wyciszyć ani wyciszyć.

CSCvy34720

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkania zaplanowane przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność będą blokowane przez aplikację spotkania podczas sesji udostępniania.

CSCvy37220

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że klient miał problem z nagraniem webinaru.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wyeksportowane pliki wyników ankiety zawierały anonimowe adresy e-mail.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć ankiety po zdarzeniu w przeglądarce.

CSCvy41885

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z kaskadowym filmem wideo dla użytkowników Spotkań.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ekran wideo Webex sporadycznie przełączał rozmiar.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z układem przesyłania strumieniowego ustawionym na spotkaniach Webex, który nie jest honorowany podczas przesyłania strumieniowego przy użyciu aplikacji systemu Windows.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno dialogowe audio lub wideo spotkania VDI Webex nie może być otwierane podczas spotkań back-to-back.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że słowo "Etap" było niepoprawnie tłumaczone na język niemiecki.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w lokalnym nagraniu brakowało wideo z zestawu wznowionych pomieszczeń w układzie pasowym.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy znikali z listy czatu na macu, gdy prezenter systemu iOS stał się uczestnikiem.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że panel multimedialny znika, jeśli użytkownik udostępnia lub prezentuje coś takiego jak slajd lub ekran programu PowerPoint.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy24895

3

Webex Events

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas planowania wydarzenia Webex (klasycznego) i wybrania opcji "Zaproś jako alternatywny gospodarz" dla panelisty, panelista otrzyma zaproszenie panelisty, ale nie zaproszenie alternatywnego hosta. Nie pozwala to paneliście wyznaczonemu jako alternatywny gospodarz na rozpoczęcie spotkania lub przejęcie roli gospodarza zamiast gospodarza.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zdarzenia Webex wielokrotnie ulegały awarii, najpierw dla swojego hosta, a następnie dla wszystkich innych.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że raport o problemie pojawiał się w sposób ciągły.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że liczba awarii znacznie wzrasta w raporcie segregacji.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zaprosić znajomych na spotkanie.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zapraszać znajomych na spotkanie.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że urządzenie wideo dołączające jako host nie mogło wyciszyć aplikacji Spotkania Webex (Windows) przy użyciu funkcji Wyciszwszystko.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania przy użyciu aplikacji Webex w przeglądarce Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że okno Spotkania Webex zawieszało się po dołączeniu do spotkania.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ekran VDI automatycznie blokował się podczas trwającego spotkania Webex z powodu braku aktywności sesji VDI trwającej około 15 minut.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii po włączeniu zastępowania tła.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Usunięto problem w trybie muzycznym, który powodowany był, że dźwięk nie był odtwarzany w sposób ciągły, zatrzymując się na kilka sekund po stronie uczestnika.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że obrazy osobiste lub przesłane obrazy wirtualnego tła są zniekształcone kolorystycznie w systemie MacOSbig Sur - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wybraniu kamery podłączonej przez USB całkowicie zawiesza się aplikacja Webex lub aplikacja komputerowa Spotkania Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że przypisania sesji podziału nie są zapisywane nawet po rozpoczęciu udostępniania przez użytkownika.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w polu wyboru brakowało etykiety tekstowej w oknie dialogowym uprawnień.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że lokalne nagrywanie w systemie MacOs Big Sur nie zawierało wejścia wideo w pliku nagrania.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w przypadku użytkowników spotkań dźwięk nie działa, dopóki nie otworzą ustawień audio i nie klikną przycisku testu lub nie przełączą opcji wyjścia audio i nie przełączą ich z powrotem.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że komputer Mac M1 ulega awarii podczas rozszerzania ekranu panelu wideo na innym monitorze.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że system ulega awarii po anulowaniu pobierania.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uprawnienia Do czatu ze wszystkimi były usuwane, gdy użytkownik dołączał do spotkania jako uczestnik.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wideo nie może przewijać się u góry na komputerze Mac.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że pasek sterowania nie powinien się pojawiać, gdy uczestnik zdalnie steruje w DS w trybie pełnoekranowym, a następnie naciska ESC.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulegała awarii.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii podczas rozwijania panelu uczestnika podczas udostępniania ekranu.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac wysyła tylko jedną analizę połączenia dla zdarzenia, gdy użytkownik dołącza do spotkania.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac nie wyświetla wyłącznie użytkownika telefonu, gdy użytkownik danych opuszcza spotkanie.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik automatycznie przełączał się na dźwięk VoIP podczas dołączania do sesji breakout.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik był wysyłany do poczekalni podczas spotkania po rozłączeniu podczas oddzwaniania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo na spotkaniach było słabe po uaktualnieniu użytkownika do wersji 41.4.4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Spotkania na Macu gospodarza zawiesza się, gdy uczestnicy włączają kamerę.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z lokalnym nagrywaniem MP4, który nie mógł przełączyć się jako aktywny głośnik.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z rozmiarem panelu czatu, który zmieniał się dla hosta za każdym razem, gdy panel uczestnika był automatycznie aktualizowany.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows 7 zgłasza problem, że komputer zawiesza się podczas korzystania ze spotkania Cisco Webex, a uczestnicy włączają wideo.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w nagraniu brakowało dźwięku.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie informujący, że łącze do spotkania jest nieprawidłowe dla spotkań zaplanowanych z obszaru Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wielu użytkowników nie mogło dołączyć do spotkań Webex.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnik otrzymywał wiadomość e-mail z anulowaniem, mimo że początkowe zaproszenie nie zostało wysłane.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik telefonii Mac nie mógł przełączać aktywnych głośników.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że stan użytkownika (użytkownik, który uczestniczył) w raporcie rejestracji jest niepoprawny.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł pobrać pliku .ics po edycji pojedynczego spotkania cyklicznego w witrynie Webex.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że czas rozpoczęcia nagrywania był zastępowany przez createtime w tabeli zapisów serwisowych.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że Webex rozpoznawał tylko małe litery łatwych do odgadnięcia słów kluczowych, takich jak nazwa firmy, nazwa użytkownika lub temat spotkania.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że niektóre zmienne szablonu wiadomości e-mail spotkań Webex nie są zastępowane podczas korzystania z dodatku Webex Scheduler.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wyskakujące okienko rejestracja na spotkanie nie było wyświetlane prawidłowo uczestnikom.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno dialogowe Przesyłanie strumieniowe na żywo jest puste lub puste, jeśli program WebView2 nie jest zainstalowany w systemie.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik kliknie przycisk aktualizacji dla serii aktualizacji dodatku, łącze wyjątku pokazuje anulowanie spotkania.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w niektórych środowiskach klient dodatku ustawia niezdefiniowane wyniki poczty e-mail użytkownika zewnętrznego, a spotkanie nie powiodło się.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że z powodu zawieszania się interfejsu API był powolny czas przyłączenia z aplikacji.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik planuje spotkanie z Webex Scheduler (dodatku), zaproszenie jest niekompletne i brakuje informacji, a "Przycisk dołączania" nie jest wyświetlany na urządzeniu zarejestrowanym w chmurze.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany przez, że WinApp: Nie należy aktualizować, gdy wersja jest taka sama między aplikacją instalacyjną a wdrożoną aplikacją.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że transkrypcja NBR była pobierana z sufiksem *.txt a nie *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że interfejs API nagrywania Redhat podaje numer 403 przed rozpoczęciem spotkania.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany był, że użytkownik nie powinien wychodzić z trybu widoku pełnoekranowego po naciśnięciu ESC w sesji zdalnego sterowania.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex (Android) nie może uruchomić spotkania bez zainstalowania aplikacji Webex Meeting.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulegała awarii.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport wstępny powinien odfiltrowyć niektóre puste rekordy.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że tła wirtualne są wyłączone.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na.mp4 nie wyświetlał wideo.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięk nie łączy się automatycznie po dołączeniu hosta do spotkania Webex.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikona wideo była wyszarzone w systemie MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Usunięto problem z aplikacją komputerową Webex Meetings (41.1), w wyniku którego użytkownik musiał dwukrotnie poprosić o edycję tablicy uruchomionej z urządzenia z systemem iOS.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł wyciszyć dźwięku dla uczestnika spotkania.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że informacje o strefie czasowej są niepoprawne w wiadomościach e-mail w widoku nowoczesnym.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy uczestnik wraca z lobby, zgłoszenie ankiety utknęło w "toku".

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że lista spotkań w aplikacji klasycznej Webex Meetings wyświetlała niepoprawnie nazwę hosta.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpiły błędy przyłączania do spotkania z powodu niewykonania plików statycznych webng, co powodowało błąd "null value in entry".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpiła awaria aplikacji systemu Windows spowodowana rozpoczęciem natychmiastowego spotkania.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że witryna nie wyświetla wartości, gdy używany jest szablon wiadomości e-mail Narzędzia zwiększające produktywność.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że łącze udostępnione było odcięte.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas planowania ponownego spotkania w witrynie Webex ostatni dzień nie jest wyświetlany w kalendarzu Webex.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć spotkania "Spotkanie teraz" w aplikacji mobilnej Webex.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wysłać wiadomości na czacie, dopóki użytkownik nie wybierze obiektu do wysłania.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Usunięto problem z pilotem zdalnego sterowania, który powodowany był, że użytkownik tracił kontrolę nad myszą bez żadnych zakłóceń ze strony hosta.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem, który powodował, że użytkownik nie mógł załadować preferencji w programie Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas tworzenia spotkania SIP w witrynie I18N występuje wyjątek.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem występujący podczas planowania spotkania przy użyciu dostosowanego osobistego typu sesji konferencji.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników po tym, jak liczba uczestników wzrastała do ponad 1000 w wydarzeniach Webex.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może uruchomić zoptymalizowanego pod kątem VDI spotkania Webex w środowisku Windows 10 (32-bitowym) VMware.

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy gospodarze planują spotkanie za pośrednictwem Cisco Webex Scheduler w programie Outlook, uczestnicy nie mogą być wybrani jako współgospodarz, są wyszarzone.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy uważają, że spotkania w pokoju osobistym nie obsługują sesji breakout.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Fxed problem polegający na tym, że użytkownik nie może zmienić kodu PIN audio.

CSCvx87955

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wdrożeniu interfejsu XML API 41.1.1 strona Webex nie zezwala paneliście zdarzenia lub alternatywnemu hostowi na uruchomienie zdarzenia, gdy zostaną zaproszeni za pomocą interfejsu API XML. CreateMeetingAttendee prosić.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient Mac nie mógł dołączyć do wydarzenia Webex, jeśli nazwa konferencji zawiera znaki specjalne.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre zmienne szablonu wiadomości e-mail Webex Meetings, które są obsługiwane przez narzędzia Webex Meetings Productivity Tools, nie wypełniają oczekiwanych informacji o zaproszeniu na spotkanie podczas korzystania z dodatku Webex Scheduler.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy witryny Webex otrzymywali wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o dezaktywacji konta, mimo że byli aktywni w witrynie.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarze i współgospodarze nie mogli rozpoczynać spotkań E2E.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy nie mogli załadować szczegółowych informacji o spotkaniu.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem luki w zabezpieczeniach Cisco Webex Meetings związanej z plikami cookie XSS.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na migotaniu podczas używania rozmycia lub wirtualnego tła.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z niepowodzeniem oddzwonienia do urządzenia wideo, jeśli jego strefa czasowa profilu znajduje się w tej samej lokalizacji geograficznej co witryna Webex.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex Events dla komputerów Mac ulega awarii po rozpoczęciu zdarzenia.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem w nagrywaniu wideo skoncentrowanym na nagrywaniu, który polega na tym, że po zakończeniu udostępniania dokumentu nagrywanie nadal jest zablokowane w dokumencie i nie przełącza się na kamerę.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że panel uczestnika pojawiał się ponownie po przełączaniu się uczestnika z powrotem do widoku paska wideo podczas udostępniania.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uwierzytelnianie logowania jednokrotnego nie działa, gdy spotkania są hostowane w goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex Training ulega awarii na chipie Apple M1 systemu Mac OS.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik zgłasza, że podczas udostępniania ekranu ciągle mówi, że okna nakładają się na siebie i wyszarają okna.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z aktualizacją Webex Meetings VDI (ELux) do Qt5.15, w której brakowało libxcb-image.so.0 i niektórych innych bibliotek w eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje błąd Download vbg po anulowaniu pobierania po raz pierwszy.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex używa skrótów klawiaturowych podczas udostępniania, nawet jeśli skróty globalne nie są włączone.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że bieżący ApeAttachConfirm przepływ pracy został zmieniony w sesji AS (CB) z trybu asynchronicznego wyzwalanego przez bicie serca na tryb synchroniczny wyzwalany samodzielnie.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex wstępnie wypełnia początkowe pole Nazwa identyfikatorem użytkownika systemu Windows.

CSCvx49077

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł wyłączyć funkcji "Automatyczna regulacja głośności".

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w spotkaniach z szyfrowaniem end to-end (E2E) Gdy uczestnik wypełnia pytanie w panelu pytań i odpowiedzi, pytanie nie pojawia się na ekranie hosta.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient thin client zawsze wyświetlał komunikat zmiany w nietrwałym środowisku VDI.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym Alt + Enter, podczas gdy Udostępnij ekran na spotkaniach Webex działa jako globalny.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że klient Mac udostępnia multimedia nie mógł otworzyć adresu URL zawierającego: ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w pełnoekranowym oknie dialogowym była wyświetlana etykieta czasu spotkań w pokoju osobistym.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy panelista otrzyma kontrolę, nie można jej odzyskać.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient narzędzi zwiększających produktywność powinien ustawiać oczekiwane flagi podczas uruchamiania spotkania z błędem "limit czasu dołączania aplikacji IPC".

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że automatyczne nagrywanie nie powiodło się po wstrzymaniu nagrywania przez użytkownika.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbuje złożyć ankietę, system Webex ulega awarii.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem w wydaniu 41.4.1 polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć jednego użytkownika na liście uczestników, mimo że użytkownik był obecny na spotkaniu.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że pilot zdalnego sterowania był tracony, a udostępnianie zatrzymywane podczas spotkania Webex.

CSCvx73072

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązaliśmy problem z klientem Productivity Tools wysyłającym tylko jedno zdarzenie analizy wywołań podczas rozpoczynania sesji Webex Trainings.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcja Dołącz przed hostem (JBH) powinna być domyślnie włączona.

CSCvx96249

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w nagraniach i na urządzeniach z androidem brakuje dźwięku.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient obsługi klienta zawiesza się podczas spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zaprosić znajomych na spotkanie.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zapraszać znajomych na spotkanie.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że urządzenie wideo dołączające jako host nie mogło wyciszyć aplikacji Spotkania Webex (Windows) przy użyciu funkcji Wyciszwszystko.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania przy użyciu aplikacji Webex w przeglądarce Safari.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii po włączeniu zastępowania tła.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Usunięto problem w trybie muzycznym, który powodowany był, że dźwięk nie był odtwarzany w sposób ciągły, zatrzymując się na kilka sekund po stronie uczestnika.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wybraniu kamery podłączonej przez USB całkowicie zawiesza się aplikacja Webex lub aplikacja komputerowa Spotkania Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że przypisania sesji podziału nie są zapisywane nawet po rozpoczęciu udostępniania przez użytkownika.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że system ulega awarii po anulowaniu pobierania.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że lokalne nagrywanie w systemie MacOs Big Sur nie zawierało wejścia wideo w pliku nagrania.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że komputer Mac M1 ulega awarii podczas rozszerzania ekranu panelu wideo na innym monitorze.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uprawnienia Do czatu ze wszystkimi były usuwane, gdy użytkownik dołączał do spotkania jako uczestnik.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wideo nie może przewijać się u góry na komputerze Mac.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulegała awarii.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii podczas rozwijania panelu uczestnika podczas udostępniania ekranu

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac wysyła tylko jedną analizę połączenia dla zdarzenia, gdy użytkownik dołącza do spotkania.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac nie wyświetla wyłącznie użytkownika telefonu, gdy użytkownik danych opuszcza spotkanie.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik automatycznie przełączał się na dźwięk VoIP podczas dołączania do sesji breakout.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meeting ulega awarii, gdy użytkownik próbuje rozpocząć spotkanie.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik był wysyłany do poczekalni podczas spotkania po rozłączeniu podczas oddzwaniania.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje od klienta pusty plik dziennika raportu o problemie.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie informujący, że łącze do spotkania jest nieprawidłowe dla spotkań zaplanowanych z obszaru Webex.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z rozmiarem panelu czatu, który zmieniał się dla hosta za każdym razem, gdy panel uczestnika był automatycznie aktualizowany.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows 7 zgłasza problem, że komputer zawiesza się podczas korzystania ze spotkania Cisco Webex, a uczestnicy włączają wideo.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w nagraniu brakowało dźwięku.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Spotkania na Macu gospodarza zawiesza się, gdy uczestnicy włączają kamerę.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient MAC Meeting gospodarza zawieszał się, gdy uczestnicy włączali kamerę.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z lokalnym nagrywaniem MP4, który nie mógł przełączyć się jako aktywny głośnik.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z aktualizacją Webex Meetings VDI (ELux) do Qt5.15, w której brakowało libxcb-image.so.0 i niektórych innych bibliotek w eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje błąd Download vbg po anulowaniu pobierania po raz pierwszy.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że z powodu zawieszania się interfejsu API był powolny czas przyłączenia z aplikacji.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex używa skrótów klawiaturowych podczas udostępniania, nawet jeśli skróty globalne nie są włączone.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że bieżący przepływ pracy ApeAttachConfirm był zmieniany w sesji AS (CB) z trybu asynchronizującego wyzwalanego przez puls na tryb synchronizacji wyzwalanej przez autoczynność.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex wstępnie wypełnia początkowe pole Nazwa identyfikatorem użytkownika systemu Windows.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meeting Application w wersji 41.3.5.8 w systemie Windows ulega awarii.

CSCvx96249

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagrywania brakowało pełnego dźwięku podczas korzystania z dźwięku VoIP tylko w Zdarzeniach Webex

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex Events dla komputerów Mac ulega awarii po rozpoczęciu zdarzenia.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno dialogowe Przesyłanie strumieniowe na żywo jest puste lub puste, jeśli program WebView2 nie jest zainstalowany w systemie.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient Mac nie mógł dołączyć do wydarzenia Webex, jeśli nazwa konferencji zawiera znaki specjalne.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas nagrywania wideo po zakończeniu udostępniania dokumentu nagrywanie nadal jest zablokowane w dokumencie.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że panel Uczestnik pojawiał się ponownie po przełączaniu się uczestnika z powrotem do widoku paska wideo podczas udostępniania.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex Training ulega awarii na chipie Apple M1 systemu Mac OS.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uwierzytelnianie logowania jednokrotnego nie działa, gdy spotkania są hostowane w goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z komputerem Mac 41.4 "brak odpowiedzi klienta" szybko wzrasta podczas pieczenia o ograniczonej dostępności.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik zgłasza, że podczas udostępniania ekranu ciągle mówi, że okna nakładają się na siebie i wyszarają okna.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient otrzymuje komunikat o błędzie informujący, że łącze do spotkania jest nieprawidłowe dla spotkań zaplanowanych z obszaru Webex.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z błędem strony 30000, który pojawia się na urządzeniu przenośnym, gdy użytkownik próbuje kliknąć temat zdarzenia w programie.

CSCvx73072

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązaliśmy problem z klientem Productivity Tools wysyłającym tylko jedno zdarzenie analizy wywołań podczas rozpoczynania sesji Webex Trainings.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient narzędzi zwiększających produktywność powinien ustawiać oczekiwane flagi podczas uruchamiania spotkania z błędem "limit czasu dołączania aplikacji IPC".

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient obsługi klienta zawiesza się podczas spotkania.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że pilot zdalnego sterowania był tracony, a udostępnianie zatrzymywane podczas spotkania Webex.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy panelista otrzyma kontrolę, nie można jej odzyskać.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbuje złożyć ankietę, system Webex ulega awarii.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że automatyczne nagrywanie nie powiodło się po wstrzymaniu nagrywania przez użytkownika.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik telefonii Mac nie mógł przełączać aktywnych głośników.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nazwa uczestnika wyświetla zniekształcone znaki podczas dołączania do adresu URL spotkania, który jest pobierany za pomocą interfejsu API XML.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient thin client zawsze wyświetlał komunikat zmiany w nietrwałym środowisku VDI.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników po tym, jak liczba uczestników wzrastała do ponad 1000 w wydarzeniach Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient Mac udostępnia multimedia nie może otworzyć adresu URL zawierającego: ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem w wydaniu 41.4.1 polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć jednego użytkownika na liście uczestników, mimo że użytkownik był obecny na spotkaniu.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło VDI nie może działać na x64.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w spotkaniach z szyfrowaniem end to-end (E2E) Gdy uczestnik wypełnia pytanie w panelu pytań i odpowiedzi, pytanie nie pojawia się na ekranie hosta.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem podczas próby dołączenia do spotkania przy użyciu interfejsu API adresu URL, użytkownik aplikacji sieci Web zostanie poproszony o ponowne wprowadzenie hasła.

CSCvx71919

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że liczba użytkowników wideo była nieprawidłowa w widoku siatki po wysłaniu przez użytkownika filmu.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik z niestandardowym środowiskiem, który dołączył do Webex Meetings z Webex One (formalnie znany jako Teams), nie przenosił swoich niestandardowych opcji tła.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że interfejs API uczestników spotkania miał niespójne odpowiedzi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym Alt + Enter, podczas gdy Udostępnij ekran na spotkaniach Webex działa jako globalny.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w pełnoekranowym oknie dialogowym była wyświetlana etykieta czasu spotkań w pokoju osobistym.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązał problem, w którym zużycie energii jest bardzo wysokie.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że Webex nie akceptował adresu e-mail z więcej niż 6 znakami po kropce.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex nie odkrywał ani nie pokazywał interfejsu użytkownika i kontrolek Webex podczas udostępniania ekranu i naciskania Ctrl + Shift + Q po raz drugi.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem podczas próby dołączenia do spotkania z interfejsu API adresu URL, uczestnik jest monitowany o podanie hasła.

CSCvx53817

3

Webex Training

Rozwiązaliśmy problem z komunikatem o błędzie dla E-Commerce for Webex Training.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z domyślną wartością administratora witryny, która była nieprawidłowa dla funkcji Użyj kamery wirtualnej w trybiebezpiecznym.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dołączanie aktywnego głośnika z systemu Linux nie odzwierciedlało uczestników dołączających do platformy multimedialnej (MMP)

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania z listy spotkań z powodu dostosowanej treści wiadomości e-mail.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w Euroclear.webex.com wszyscy użytkownicy na spotkaniach Webex widzą "Organsiateur" zamiast "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na.mp4 nie wyświetlał wideo.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zaplanowane spotkania w pokoju osobistym z duńskimi znakami (Videomøde ÆØÅ) nie mogą być normalnie wyświetlane na stronie spotkania listy

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że okno MTA pojawiało się automatycznie, a użytkownik nie mógł normalnie rozpocząć spotkania.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że "Zmień tło wirtualne" jest błędnie napisane w języku duńskim.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik systemu IBM Linux otrzymywał błąd podczas łączenia się z niektórymi spotkaniami.

CSCvx49077

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł wyłączyć funkcji "Automatyczna regulacja głośności".

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięk ze spotkań Webex domyślnie ma wartość "Nie podłączaj dźwięku".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Join Webex Events z aplikacji komputerowej przenosi panelistę na stronę rejestracji.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że nowy użytkownik był wybierany jako aktywny użytkownik wideo.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło zmieniało się z "rozmycia" na "brak" i nie można było zastosować zmian.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z dodatkiem StaticPerformanceControl dla Super Rozdzielczości.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może rozpocząć spotkania przy użyciu Webex Meeting z poziomu aplikacji klasycznej.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z awariami Webex Meeting podczas udostępniania za pomocą opcji "Udostępnij ekran iPhone'a lub iPada" w Webex Meetings.

CSCvx45543

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że komputer zawieszał się sporadycznie podczas procesu łączenia.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że imię ma taką samą wartość jak tabela "coruser" w tabeli wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nagranie Webex było obcinane lub nie było odtwarzane.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem z wiadomością wysyłaną do uczestników, gdy gospodarz nie dołączył do wydarzenia klasycznego.

CSCvx44403

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem w aplikacji komputerowej Webex Meetings dla komputerów Mac, który powodował, że użytkownik nie mógł dołączyć z listy Nadchodzące spotkania z powodu nieprawidłowego łącza do spotkania.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy Webex Events dołączający do programu mac OS mogli łączyć się z urządzeniem wideo od wersji 41.1.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wydarzenia Webex użytkownicy mają usterki wideo lub migotanie ekranów, które były trwałe.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik programu Internet Explorer nie mógł dołączyć przy użyciu wersji 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy sporadyczne problemy podczas próby transmitowania spotkań na żywo do wideo IBM.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do zdarzenia Webex przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd "To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx41347

2

Wydarzenie Webex

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do zdarzenia Webex przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd "To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikona wideo była wyszarzone w systemie MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx40372

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Naprawiono problem z kontrolą jakości, który został przechwycony, gdy gospodarz zaplanował spotkanie na stronie internetowej z Firefoksem.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wirtualne tło rozmywa również twarz.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w Kreatorze ustawień audio był wybierany niewłaściwy element urządzenia po zmianie domyślnego urządzenia audio.

CSCvx36108

3

Webex Training

Usunięto problem, który powodował globalny błąd sesji Webex Training podczas przesyłania testu jako alternatywnego hosta.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem w formularzu rejestracji strony 41.2 w zaproszeniu na spotkanie, który jest pomieszany podczas próby dodania "Telefon służbowy" lub "Kraj" złożony w dostosowanym formularzu rejestracji.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że WinApp nie mógł otworzyć głównego okna Cisco Webex Meetings (aplikacja komputerowa) w oparciu o MS RemoteApp i pulpity.

CSCvx42971

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z ułatwieniami dostępu, który polega na tym, że użytkownik komputera Mac nie może używać cisco Webex Polls z czytnikami ekranu.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport użycia spotkania Webex pokazuje te same informacje dla każdego użytkownika na spotkaniu.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z błędem wirtualnego tła pobierania GPC "spotykamy się z niektórymi problemami, spróbuj pobrać ponownie".

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uprawnienia uczestników były wyłączane dla niektórych uczestników.

CSCvx48489

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że rozmyte tło nie działało w aplikacji klasycznej Spotkania Webex systemu Windows.

CSCvx42982

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że test mikrofonu pokazuje "Nagrywanie wideo" zamiast "Nagrywanie lub nagrywanie głosu" w japońskiej wersji aplikacji komputerowej Webex Meetings.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że powinien istnieć bardziej spójny system obsługi, aby natychmiast zakończyć spotkanie bez przycisków, które przeskakują tam iz powrotem.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wiadomość z powiadomieniem o zastrzeżeniu nie przedstawia pełnego tekstu w aplikacji komputerowej Webex Meetings.

CSCvx25648

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że na webex meeting 41.1.4 dla Windows wskaźnik wyciszenia pokazuje nieprawidłowy stan.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings ulega awarii za każdym razem, gdy uczestnik włącza wideo.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownicy mobilni są monitowani o zalogowanie się przy użyciu logowania jednokrotnego po kliknięciu adresu URL globalnego numeru połączenia w zaproszeniach na spotkania.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik dołączania przed hostem (JBH) wyświetlał nieprawidłowy stan wideo lub audio (przypadek ponownego dołączenia).

CSCvx13082

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z użytkownikami komputerów Mac, którzy utknęli podczas łączenia i nie mogą uzyskać dostępu do pliku PAC.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nawet jeśli oddzwonienie jest wyłączone dla wszystkich krajów z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i USA, ale nadal inni użytkownicy regionalni mogą korzystać z funkcji oddzwonianiu.

CSCvx07599

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że kanał wideo wszystkich użytkowników był opóźniony w Webex Meeting na komputerze Mac dla użytkownika, którego dotyczy problem.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że komputer hosta zamarł po odblokowaniu spotkania i dołączeniu setek użytkowników.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ciągi gestów są obcinane w innych językach w webex Meetings 41.1.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że czas dołączania do spotkania był nieprawidłowy.

CSCvw98102

3

Webex Training

Usunięto problem z witrynami Webex Meetings Slow Channel, w których strona pobierania Webex Recording Converter była niedostępna.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem z brakującymi odpowiedziami na ankietę dotyczącą wydarzenia w raporcie uczestnika.

CSCvw68260

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik systemu Windows w Webex Events nie mógł wyświetlić udostępnionego pliku wideo (udostępnianie SVS), błąd: "Ze względu na ograniczenie pojemności zdarzeń,

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z echem dźwiękowym.

CSCvx24905

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem z krótkim szumem statycznym z cienkiego klienta do natywnego klienta co 400 m.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w aplikacji komputerowej Cisco Webex Meetings dla systemu Windows do ujawniania informacji o pamięci współużytkowanej.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nazwa uczestnika wyświetla zniekształcone znaki podczas dołączania do adresu URL spotkania, który jest pobierany za pomocą interfejsu API XML.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient thin client zawsze wyświetlał komunikat zmiany w nietrwałym środowisku VDI.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w spotkaniach z szyfrowaniem end to-end (E2E) Gdy uczestnik wypełnia pytanie w panelu pytań i odpowiedzi, pytanie nie pojawia się na ekranie hosta.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników po tym, jak liczba uczestników wzrastała do ponad 1000 w wydarzeniach Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że klient Mac udostępnia multimedia nie mógł otworzyć adresu URL zawierającego: ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło VDI nie może działać na x64.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że 41.3 użytkownika uczestnika nie działał, gdy prezenter udostępnia spotkanie.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx41347

2

Wydarzenie Webex

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do zdarzenia Webex przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd "To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązał problem, w którym zużycie energii jest bardzo wysokie.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym "Alt + Enter", podczas gdy ekran udostępniania na spotkaniach Webex działa globalnie.

CSCvw37770

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system Windows wysyła wiadomości e-mail do innych uczestników podczas dołączania do spotkania za pośrednictwem modułu ankiety.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w pełnoekranowym oknie dialogowym była wyświetlana etykieta czasu spotkań w pokoju osobistym.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex nie odkrywał ani nie pokazywał interfejsu użytkownika i formantów Webex podczas udostępniania ekranu i naciskania Ctrl + Shift + Q po raz drugi.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx41347

2

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do wydarzenia przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd " To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik systemu IBM Linux otrzymywał błąd podczas łączenia się z niektórymi spotkaniami.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ciągi gestów są obcinane w innych językach w webex Meetings 41.1.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wiadomość z powiadomieniem o wyłączeniu odpowiedzialności nie przedstawia pełnego tekstu w aplikacji Webex Meetings Desktop.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na.mp4 nie wyświetlał wideo.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może rozpocząć spotkania przy użyciu Webex Meeting z poziomu aplikacji klasycznej.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że nowy użytkownik był wybierany jako aktywny użytkownik wideo.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że okno MTA pojawiało się automatycznie, a użytkownik nie mógł normalnie rozpocząć spotkania.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło zmieniało się z "rozmycia" na "brak" i nie można było zastosować zmian.

CSCvx49077

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł wyłączyć funkcji "Automatyczna regulacja głośności".

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z add StaticPerformanceControl for Super Resolution.

CSCvx55102

4

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem ze zmianą rozmiaru panelu, który nie jest zsynchronizowany z położeniem wskaźnika podczas korzystania z okna przeciągania.

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem z wiadomością wysyłaną do uczestników, gdy gospodarz nie dołączył do wydarzenia klasycznego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł edytować nawet jednego wystąpienia spotkań cyklicznych z poziomu narzędzi zwiększających produktywność.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport użycia spotkania Webex pokazuje te same informacje dla każdego użytkownika na spotkaniu.

CSCvw98102

3

Webex Training

Usunięto problem z witrynami Webex Meetings Slow Channel, w których strona pobierania Webex Recording Converter była niedostępna.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z błędem wirtualnego tła pobierania GPC "spotykamy się z niektórymi problemami, spróbuj pobrać ponownie".

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy Webex Events dołączający do programu mac OS mogli łączyć się z urządzeniem wideo od wersji 41.1.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na nieoczekiwanym zamykaniu spotkań Cisco Webex na komputerze Mac.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikona wideo była wyszarzone w systemie MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że tło wirtualne nie było obsługiwane przez procesory Intel Intel(R) Core(TM) 11. generacji.