Informace o pomalých aktualizacích kanálů najdete v tématu Otevřené a vyřešené chyby pro pomalé aktualizace schůzek Webex kanálu.


Hlásíme otevřené a vyřešené chyby zjištěné zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro tuto aktualizaci zobrazen seznam vyřešených chyb.

Pomocí nástroje hledání chyb Cisco můžete zjistit podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex Meetings. Další informace o použití funkce hledání chyb naleznete v nápovědě nástroje hledání chyb.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkce Vytvořit obrazovku prázdná nefunguje na zařízeních s Windows 10, pokud je povoleno řízení uživatelských účtů.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Je-li účet uživatele na Facebooku uzamčen, nemůže streamovat schůzky služby Webex na službě Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Během událostí, kdy přednášející sdílí svou obrazovku, mohou účastníci zobrazit oznámení konverzace, která se přednášejícímu zobrazují.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky Webex havarovala.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživateli se vždy zobrazí chybová zpráva ze schůzek cisco webex.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy funkce Caps Lock, push-to-talk nebo hold space pro dočasné ztlumení nefunguje.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s aplikací Webex Media Engine (WME), která sdílela špatné uživatelské rozhraní pro podporu režimu prezentace Keynote nebo PowerPoint.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky začal uživatel sdílet, účastníci mohou zobrazit poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém v systému Mac, kdy webex po sdílení obrazovky přestal reagovat.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex meetings desktop zamrzla během sdílení obsahu nebo po převzetí vzdáleného řízení.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při přesunutí z hlavní schůzky do vstupní haly došlo k selhání aplikace pro schůzky uživatelů (Windows).

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel během schůzky Webex neviděl obsah chatu.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel viděl na panelu chatu ve schůzkách následující oznámení: "Na schůzce jsou uživatelé, jejichž zásady organizace jim neumožňují účastnit se chatu."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neamerická národní prostředí obsahuje položku nabídky > Soubor a otevřít.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se automatický zámek šablony neuvádí na schůzku naplánovanou pomocí nástrojů pro zvýšení produktivity.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace ke schůzce, protože se jedná o prázdnou stránku.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když se uživatel připojí ke schůzce pomocí prohlížeče (tenkého klienta) a zadá e-mail s "+", další tlačítko je šedé.

CSCvy63991

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé připojují ke schůzkám pomocí společné e-mailové adresy jako panelista z ipadu a nemohou se připojit k událostem Webex (nové) nebo Události Webex (classic).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings pro stolní počítače neměla ukončit schůzku, pokud uživatel přestane sdílet obrazovku.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jsou na schůzce a v záznamu slyšet tóny vstupu a výstupu.

CSCvy50910

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy v událostech Webexu někteří účastníci nevidí PPT po připojení k relaci.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy odkazy na přesměrování nefungují pro zahájení nebo připojení ke schůzkám po přejmenování webu od posledního upgradu.

CSCvy60565

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy když hostitel sdílí video, účastníci neslyší zvuk. Ale panelisté slyší zvuk přicházející z videa

CSCvy62893

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace webexové schůzky padá pro účastníky I hostitelé schůzky ukončí schůzku, když má účastník špatnou kvalitu sítě, namísto normálního zavírání.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílený obsah blikat během sdílení nízké snímkové frekvence.

CSCvy79610

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohou přidat .zip materiálů kurzu ve webexovém školení.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko ztlumení nebo ztlumení nezokazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klepne na ztlumení, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku zní Ztlumit.

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel sdílel prezentaci v aplikaci Keynote. Kurzor zmizí při přesunu na sekundární obrazovku.

CSCvy80196

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy více účastníků nemohlo zobrazit video prezentujícího v události a vidělo pouze černou obrazovku.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s připojením audio všesměrového vysílání.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaroval pro více uživatelů, kteří používají aplikaci pro schůzky Webex (41.6 a 41.7) ve Windows.

CSCvy77279

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zobrazovaný název nebyl správný při přihlášení spravovaného účtu Control Hub.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl spustit schůzky Webexu z IE nebo Edge. Žádná vyskakovací okna desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se přehledy people ukazovaly na schůzkách Webexu.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému testovacímu prostředí.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve Webex Meetingu náhodně objevily některé artefakty na obrazovce pro všechny přijímající účastníky, objevilo se blikání vafle černé nebo bílé rámečky a jsou viditelné také v záznamu.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezokažují pro uživatele VDI.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy adresa URL aplikace Cisco Webex Meetings pro Mac OS má problém s přesměrováním.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílený obsah bliká během sdílení s vysokou kmitočet snímků.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy občas došlo k zamrznutí aplikace Webex Meetings, když se uživatelé připojili k velké schůzce s účastníky schůzky staršími 600 let.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz10034

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy zkratka webexových schůzek Alt+enter nefunguje ve verzi 41.7.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky začal uživatel sdílet, účastníci mohou zobrazit poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém v systému Mac, kdy webex po sdílení obrazovky přestal reagovat.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se po stažení nespouští dočasná aplikace pro události Webex.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy speciální znaky nejsou k dispozici při sdílení obrazovky a převzetí kontroly v Systému Mac.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex meetings desktop zamrzla během sdílení obsahu nebo po převzetí vzdáleného řízení.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při přesunutí z hlavní schůzky do vstupní haly došlo k selhání aplikace pro schůzky uživatelů (Windows).

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel během schůzky Webex neviděl obsah chatu.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaroval pro více uživatelů, kteří používají aplikaci pro schůzky Webex (41.6 a 41.7) ve Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko ztlumení nebo ztlumení nezokazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klepne na ztlumení, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku zní Ztlumit.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel viděl na panelu chatu ve schůzkách následující oznámení: "Na schůzce jsou uživatelé, jejichž zásady organizace jim neumožňují účastnit se chatu."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neamerická národní prostředí obsahuje položku nabídky > Soubor a otevřít.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s připojením audio všesměrového vysílání

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel sdílel prezentaci v aplikaci Keynote. Kurzor zmizí při přesunu na sekundární obrazovku.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se přehledy lidí na schůzkách Webexu projevily.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému testovacímu prostředí.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezokažují pro uživatele VDI.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace ke schůzce, protože se jedná o prázdnou stránku.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl spustit schůzky Webexu z IE nebo Edge. Žádná vyskakovací okna desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy adresa URL aplikace Cisco Webex Meetings pro Mac OS má problém s přesměrováním.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34559

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy panelista hledající velká písmena nefunguje pro jména v azbuce.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se ve webovém rozhraní Webex Meetings při použití oblasti "Německo" zobrazoval nesprávný formát data.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po opětovném vydání hlavní relace z breakout relací chyběla ikona zvedněte ruku.

CSCvy45080

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je aplikace Webex Meeting pro stolní počítače vynucena do zobrazení na celou obrazovku pouze na zařízeních s Windows.

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel testoval události Webex (nové), všiml si neočekávaného chování oprávnění, když se panelista přesunul k účastníkovi.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit sám sebe.

CSCvy55346

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při změnách velikosti okna Před schůzkou schůzek Webexu. Nefunguje správně, pokud je ve Windows 10 povoleno "automatické skrytí hlavní panelu".

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek aplikace Webex Meetings pro stolní počítače.

3

Webex Meetings (Windows)

3

Webex Meetings (Windows)

3

Webex Meetings (Windows)

3

Webex Meetings (Windows)

3

Webex Meetings (Windows)

3

Webex Meetings (Windows)

3

Webex Meetings (Windows)

3

Webex Meetings (Windows)

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezokažují pro uživatele VDI.

CSCvy63468

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy panel dotazování nezobrazuje obsah tmavého motivu Webex.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace ke schůzce, protože se jedná o prázdnou stránku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy60565

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy v beta verzi Webex Events mohli panelisté vidět sdílený obsah, který je video spolu se zvukem, ale účastníci mohou vidět pouze video, ale neslyší zvuk.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy47286

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy hostitel schůzky řekl chat "všem", ale během schůzky to fungovalo správně.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel testoval události Webex (nové), všiml si neočekávaného chování oprávnění, když se panelista přesunul k účastníkovi.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve výsledcích ankety nezokažuje celé jméno

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který zabránil odeslání konfigurace rozlišení 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s selháním systému.

CSCvy48220

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k událostem Webex prostřednictvím mobilního prohlížeče.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek aplikace Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy po opětovném vydání hlavní relace z breakout session chyběla ikona zvedněte ruku.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zpoždění při připojení ke schůzce Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s popisem záznamů ze schůzky webexu.

CSCvy40452

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s pomalým přístupem k klávesnici.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit sám sebe.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se souborem ARF přehrávače síťových nahrávek, který analyzoval chybu zabezpečení při zveřejňování informací o čtení mimo hranice.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl spustit webexovou schůzku optimalizovanou pro VDI v prostředí Windows 10 (32 bitů).

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se videozasocené zařízení připojilo jako hostitel, ovšem nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumit všechny.

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s webovou aplikací Webex, která může povolit video poté, co jej hostitel pro schůzku zakáže.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s rozhraním API, seznamy "Poslední osobní místnosti", které by měly být stejné mezi desktopovou aplikací Webex Meetings a stránkou.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nehrál nepřetržitě a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy pro uživatele schůzek zvuk nefungoval, dokud neotevře nastavení zvuku a neklikne na testovací tlačítko nebo přepne možnosti zvukového výstupu a přepne je zpět.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy po připojení ke schůzce zamrzlo okno Schůzky webexu.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce z desktopové aplikace.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru připojené kamery USB zcela zmrazil aplikaci Webex nebo desktopovou aplikaci Webex meetings.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl odpojen během volání zpět.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, když e-mail obsahuje apostrof nebo citace, pak se graf volání doplňkové služby nezdařil.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemohl pozvat přátele na schůzku.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy v dialogovém okně oprávnění chyběl textový popisek.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou uživatele, když uživatel používá poštu upn účtu O365 a je nastaven jako deaktivovaný.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se zpráva o problému vyskakuje nepřetržitě.

CSCvx94000

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásil problém, kdy počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Události Webex (Mac), Školení Webex (Mac)

Byl opraven problém, kdy mac pro webexové schůzky, události Webex a školení Webexu vytvořil složku Webex v cestě Dokumenty.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout relacím automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení relace přerušení neukládají ani po tom, co uživatel začne sdílet.

CSCvy15845

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Opraven problém, kdy egypt mimo Káhiru měl být Egypt v seznamu Země/oblast v dialogovém okně Audio Connection

CSCvx77304

3

Schůzky Webex, Události Webexu

Byl vyřešen problém, kdy došlo k nesouladu mezi časovými pásmy ve schůzkách Webex a událostmi webexu

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rozložením streamování nastaveným ve schůzkách Webexu, který není při streamování pomocí aplikací pro Windows ctěn.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemůže plánovat schůzky, když má uživatel vybraný jeden typ relace.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli při chybě vysoudí, že registrace pro tuto schůzku je plná .

CSCvx94314

3

Webex Trainings

Byl vyřešen problém, kdy se zdá, že odkaz na zrušení nefunguje pro webex školení.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci zmizeli ze seznamu chatů Pro Mac, když se účastníkem stal prezentující iOS.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy bylo slovo "Stage" přeloženo nesprávně v němčině.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalování panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, na kterém je čas registrace potvrzující e-mail vždy založen (Pacific Time (USA a Kanada).

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže v Macu posouvat nahoře.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se číslo havárie ve zprávě o třídění hodně zvyšuje.

CSCvy03057

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy sdílení SVS nemohlo získat obrázky videa v systému MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy během sdílení aplikací na platformě Windows uniklo nesdílené okno.

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy <br> značka HTML v názvu události nefunguje.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy často generovaná hesla schůzky nejsou povolena, protože příjmení obsahuje pouze jedno písmeno.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy pokud je prvním účastníkem, který se připojil, prezentující pro aktuální schůzku, ale nebude se na druhé opakující se schůzce.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s vykreslováním přizpůsobeného registračního formuláře v aplikaci Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy došlo ke špatnému videu na schůzkách poté, co uživatel upgradoval na 41.4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se slabou chybou zabezpečení společnosti Cisco Webex Meetings CSRF.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti síťového záznamového přehrávače Cisco Webex.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti síťového záznamového přehrávače Cisco Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel testoval události Webex (nové), všiml si neočekávaného chování oprávnění, když se panelista přesunul k účastníkovi.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve výsledcích ankety nezokažuje celé jméno

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který zabránil odeslání konfigurace rozlišení 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s selháním systému.

CSCvy48220

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k událostem Webex prostřednictvím mobilního prohlížeče.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek aplikace Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zpoždění při připojení ke schůzce Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34730

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy nebylo k dispozici vysílané zvukové pole.

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s popisem záznamů ze schůzky webexu.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit sám sebe.

CSCvy34720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro sdílení zablokovala schůzky naplánované pomocí nástrojů pro zvýšení produktivity.

CSCvy37220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém se záznamem webináře.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy exportované soubory výsledků dotazování obsahovaly anonymní e-mailové adresy.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl otevřít průzkum událostí post v prohlížeči.

CSCvy41885

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s kaskádovým videem pro uživatele schůzek.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy obrazovka videa Webex přerušovaně přepíná velikost.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rozložením streamování nastaveným ve schůzkách Webexu, který není při streamování pomocí aplikací pro Windows ctěn.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se v dialogovém okně zvuku nebo videa schůzky Webex VDI nemohlo automaticky otevírané okno pro schůzky zpět na záda.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy bylo slovo "Stage" přeloženo nesprávně v němčině.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy místní záznam chyběl, obnovené video z pokojové sady v uspořádání nosníků.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci zmizeli ze seznamu chatů Pro Mac, když se účastníkem stal prezentující iOS.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy multimediální panel zmizí, pokud uživatel sdílí nebo prezentuje něco jako powerpointový snímek nebo obrazovku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24895

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy při plánování události Webex (classic) a výběru možnosti "Pozvat jako alternativního hostitele" pro panelistu obdrží panelista pozvánku panelisty, ale ne alternativní pozvánku hostitele. To neumožňuje panelistovi určenému jako alternativní hostitel zahájit schůzku nebo převzít roli hostitele místo hostitele.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy události Webex opakovaně havarovaly, nejprve pro hostitele a následně pro všechny ostatní.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se zpráva o problému vyskakuje nepřetržitě.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se číslo havárie ve zprávě o třídění hodně zvyšuje.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemohl pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastníci nebyli schopni pozvat přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se videozasocené zařízení připojilo jako hostitel, ovšem nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumit všechny.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po připojení ke schůzce zamrzlo okno Schůzky webexu.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se obrazovka VDI automaticky uzamkne během probíhající schůzky Webex z důvodu nečinnosti relace VDI přibližně 15 minut.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy při povolené výměně na pozadí došlo k selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nehrál nepřetržitě a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jsou osobní obrázky nebo nahrané virtuální obrázky na pozadí na MacOSbig Sur barevně zkreslené - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru připojené kamery USB zcela zmrazil aplikaci Webex nebo desktopovou aplikaci Webex meetings.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení relace přerušení neukládají ani po tom, co uživatel začne sdílet.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy v dialogovém okně oprávnění chyběl textový popisek.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy místní nahrávání na MacOs Big Sur nezahrnul video vstup do záznamového souboru.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy pro uživatele schůzek zvuk nefungoval, dokud neotevře nastavení zvuku a neklikne na testovací tlačítko nebo přepne možnosti zvukového výstupu a přepne je zpět.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac M1 havaroval při rozšiřování obrazovky panelu videa na jiném monitoru.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při zrušení stahování došlo k selhání systémů.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byla odebrána oprávnění Chat se všemi uživateli, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže v Macu posouvat nahoře.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ovládací panel neměl zobrazovat, když se účastník dálkové ovládání v DS s režimem celé obrazovky a poté stiskne klávesu ESC.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se zřítila desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalování panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu volání události, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac nezokažuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout relacím automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl odpojen během volání zpět.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy došlo ke špatnému videu na schůzkách poté, co uživatel upgradoval na 41.4.4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace hosta Mac Meeting zamrzne, když účastníci zapnou kameru.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním nahráváním MP4, který se nemůže přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s velikostí panelu chatu, která se pro hostitele mění při každé automatické aktualizace panelu účastníků.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásil problém, kdy počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy na záznamu chyběl zvuk.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli zobrazí chybová zpráva, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se více uživatelů nemohlo připojit ke schůzkám Webexu.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník dostával storno e-mail, i když původní pozvánka nebyla odeslána.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonního subsystému Mac nemohl přepínat aktivní reproduktory.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je stav uživatele v registrační sestavě nesprávný (uživatel, který se zúčastnil).

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl stáhnout .ics po úpravě jedné opakované schůzky na webu Webex.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy byl čas zahájení záznamu přepsán createtime v tabulce služebního záznamu.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy webex rozpoznal pouze malá písmena klíčových slov, která lze snadno uhodnout, jako je název společnosti, uživatelské jméno nebo téma schůzky.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé proměnné e-mailové šablony schůzek Webex nejsou při použití doplňku Webex Scheduler nahrazeny.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se vyskakovací okno Registrace schůzky pro účastníky nezobrazí správně.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je dialogové okno Živé streamování prázdné nebo prázdné, pokud webView2 není nainstalovaný v systému.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel klepnul na tlačítko aktualizovat řadu aktualizací doplňku, odkaz na výjimku ukázal schůzku zrušit.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy v některých prostředích klient doplňku nastaví nedefinované výsledky e-mailu externího uživatele a schůzka se nezdařila.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k pomalému připojení z aplikace z důvodu zmrazení rozhraní API.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel naplánuje schůzku z plánovače Webex (doplněk), pozvánka je neúplná a chybí informace a tlačítko Připojit se se nezo nezokaže na svém cloudovém registrovaném zařízení.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy WinApp: Neměl bych aktualizovat, když je verze stejná mezi nainstalovanou aplikací a nasazenou aplikací.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je přepis NBR stažen s příponou *.txt není *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy rozhraní API pro nahrávání Redhat dává 403 před zahájením schůzky.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel neměl při stisknutí klávesy ESC v relaci vzdáleného řízení ukončit režim zobrazení na celou obrazovku.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex (Android) nemohla spustit schůzku bez instalace aplikace Webex Meeting.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se zřítila desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy předběžná sestava měla odfiltrovat některé prázdné záznamy.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy jsou zakázána virtuální pozadí.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se v .mp4 soubor .arf nezokažuje video.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se zvuk po připojení hostitele ke schůzce webexu nepřipojuje automaticky.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedla.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s desktopovou aplikací Webex Meetings (41.1), kde uživatel musel dvakrát požádat o úpravu tabule, která byla spuštěna ze zařízení se systémem iOS.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemohl ztlumit zvuk účastníka schůzky.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy byly informace o časovém pásmu v e-mailu Moderní zobrazení nesprávné.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při návratu účastníka z lobby se hlasování zaseklo v "probíhá".

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy seznam schůzek v desktopové aplikaci Schůzky Webex zobrazuje název hostitele nesprávně.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy došlo k selhání připojení ke schůzce z důvodu existujících statických souborů webng, což způsobuje chybu "null hodnota v položce".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k selhání aplikace pro Windows způsobenému při spuštění okamžité schůzky.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, když web nezokažoval hodnoty při použití šablony e-mailu Nástroje pro zvýšení produktivity.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy byl sdílený odkaz vyříznut.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se při plánování znovu se vyskytující schůzky na webu Webex poslední den nezokažuje v kalendáři Webex.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku "Schůzka nyní" v mobilní aplikaci Webex.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zprávu chatu nelze odeslat, dokud uživatel nevybral imtem, který má být odeslán.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s dálkovým ovládáním, kdy uživatel ztratil kontrolu nad myší bez jakéhokoli zásahu hostitele.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy uživatel nemohl načíst předvolby v Mac Outlooku.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při vytváření schůzky SIP na webu I18N došlo k výjimce.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, ke kterému dochází při plánování schůzky pomocí přizpůsobeného typu osobní relace konference.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl spustit webexovou schůzku optimalizovanou pro VDI v prostředí Windows 10 (32 bitů).

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitelé naplánovali schůzku prostřednictvím plánovače Cisco Webex v aplikaci Outlook, účastníci nemohou být vybráni jako spoluhostitelé, jsou šedí.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy někteří uživatelé zjistili, že schůzky v osobní místnosti nepodporují schůzky o útěku.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Fxed problém, kdy uživatel nemůže změnit zvukový pin.

CSCvx87955

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy po nasazení rozhraní XML API 41.1.1 stránka Webex neumožňuje panelistovi události nebo alternativnímu hostiteli spustit událost, když jsou pozváni pomocí rozhraní API XML CreateMeetingAttendee prosba.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se klient Mac nemohl připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé proměnné šablon e-mailových šablon schůzek Webex, které jsou podporovány pro nástroje pro produktivitu schůzek Webex, neplní očekávané informace o pozvání na schůzku při použití doplňku Webex Scheduler.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatelé webu Webex dostávali e-maily s upozorněním na deaktivaci účtu, přestože jsou na webu aktivní.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitelé a spoluhostitelé nemohou zahájit schůzky E2E.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy někteří uživatelé nemohli načíst přehledy schůzky.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Byla vyřešena chyba zabezpečení XSS založená na souborech cookie společnosti Cisco Webex Meetings.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při používání rozostření nebo virtuálního pozadí dochází k blikání.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s selháním volání zpět do videoasíže, pokud je jejich časové pásmo profilu ve stejném zeměpisném umístění jako web Webex.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy aplikace Události Webex pro Mac po spuštění události havarovala.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s nahráváním na video, kde po dokončení sdílení dokumentů je záznam stále zaseknutý v dokumentu a přepne se do fotoaparátu.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel účastníků znovu objevil poté, co se účastník během sdílení přepne zpět do zobrazení proužku videa.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ověřování SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex Training havaroval na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že okna se překrývají a šedá okna.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Opraven problém s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15, který chybí libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli po prvním zrušení stahování zobrazí chyba Download vbg.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální klávesové zkratky.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy aktuální ApeAttachConfirm pracovní tok byl změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spouštěného srdečním tepem do synchronního režimu, který se sám spustil.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex předplní počáteční pole Název ID uživatele systému Windows.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém na schůzkách end to end encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu otázky a odpovědi, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se v prostředí trvalého VDI vždy objevilo alter okno Tenký klient.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s usnadněním s klávesovou zkratkou Alt + Enter, zatímco funkce Sdílet obrazovku na schůzkách Webexu funguje globálně.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy klient Macu nemohl otevřít adresu URL obsahující : ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazuje popisek času pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile je panelistovi dána kontrola, nemůžete ji vzít zpět.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy měl klient nástrojů pro zvýšení produktivity nastavit očekávané příznaky při spuštění schůzky s chybou "časový limit připojení aplikace k IPC".

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se po pozastavení nahrávání uživatelem nezdařilo automatické nahrávání.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při pokusu uživatele o soubor ankety došlo k selhání systému Webex.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v 41.4.1, kdy hostitel nemohl zobrazit jednoho uživatele v seznamu účastníků, i když byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě vzdáleného řízení a ke zastavení sdílení během schůzky webexu.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Byl vyřešen problém s klientem Nástroje pro zvýšení produktivity, který při spuštění relace Webex Trainings odešle pouze jednu událost analýzy volání.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy mělo být ve výchozím nastavení povoleno připojení před hostitelem (JBH).

CSCvx96249

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy chybí zvuk v záznamech a zařízeních Android.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klient se zákaznickým prostředím během schůzky zamrznul.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemohl pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastníci neschvalili přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se videozasocené zařízení připojilo jako hostitel, ovšem nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumit všechny.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy při povolené výměně na pozadí došlo k selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nehrál nepřetržitě a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru připojené kamery USB zcela zmrazil aplikaci Webex nebo desktopovou aplikaci Webex meetings.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení relace přerušení neukládají ani po tom, co uživatel začne sdílet.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při zrušení stahování došlo k selhání systémů.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy místní nahrávání na MacOs Big Sur nezahrnul video vstup do záznamového souboru.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac M1 havaroval při rozšiřování obrazovky panelu videa na jiném monitoru.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byla odebrána oprávnění Chat se všemi uživateli, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže v Macu posouvat nahoře.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se zřítila desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalování panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu volání události, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac nezokažuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout relacím automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při pokusu uživatele o zahájení schůzky zhroutí desktopová aplikace Webex Meeting.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl odpojen během volání zpět.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel obdrží od zákazníka prázdný soubor protokolu hlášení o problému.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli zobrazí chybová zpráva, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s velikostí panelu chatu, která se pro hostitele mění při každé automatické aktualizace panelu účastníků.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásil problém, kdy počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy na záznamu chyběl zvuk.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace hosta Mac Meeting zamrzne, když účastníci zapnou kameru.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy klient schůzky MAC hostitele zamrznul, když účastníci zapnuli kameru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním nahráváním MP4, který se nemůže přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Opraven problém s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15, který chybí libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli po prvním zrušení stahování zobrazí chyba Download vbg.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k pomalému připojení z aplikace z důvodu zmrazení rozhraní API.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální klávesové zkratky.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl aktuální pracovní postup ApeAttachConfirm změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu aktivovaného tlukotem srdce do režimu synchronizace spouštěné samy.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex předplní počáteční pole Název ID uživatele systému Windows.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v systému Windows havarovala aplikace Webex Meeting Application verze 41.3.5.8.

CSCvx96249

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při použití zvuku VoIP chyběl při nahrávání celý zvuk pouze ve událostech Webex

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy aplikace Události Webex pro Mac po spuštění události havarovala.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je dialogové okno Živé streamování prázdné nebo prázdné, pokud webView2 není nainstalovaný v systému.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se klient Mac nemohl připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při nahrávání na video, když je sdílení dokumentů dokončeno, je nahrávání stále přilepené na dokumentu.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel Účastník znovu objevil poté, co se účastník během sdílení přepne zpět do zobrazení video proužku.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex Training havaroval na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ověřování SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s Macem 41.4 "klient bez odpovědi" se rychle zvyšuje během pečení s omezenou dostupností.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že okna se překrývají a šedá okna.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se zákazníkovi zobrazí chyba oznamující, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou stránky 30000, která se zobrazí na mobilním zařízení, pokud se uživatel pokusí klepnout na téma události z programu.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Byl vyřešen problém s klientem Nástroje pro zvýšení produktivity, který při spuštění relace Webex Trainings odešle pouze jednu událost analýzy volání.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy měl klient nástrojů pro zvýšení produktivity nastavit očekávané příznaky při spuštění schůzky s chybou "časový limit připojení aplikace k IPC".

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klient se zákaznickým prostředím během schůzky zamrznul.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě vzdáleného řízení a ke zastavení sdílení během schůzky webexu.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile je panelistovi dána kontrola, nemůžete ji vzít zpět.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při pokusu uživatele o soubor ankety došlo k selhání systému Webex.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se po pozastavení nahrávání uživatelem nezdařilo automatické nahrávání.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonního subsystému Mac nemohl přepínat aktivní reproduktory.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy název účastníka zobrazuje zkomolené znaky při připojení k adrese URL schůzky, která je načtena pomocí rozhraní XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se v prostředí trvalého VDI vždy objevilo alter okno Tenký klient.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy klient Macu nemohl otevřít multimédia, která obsahuje : ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v 41.4.1, kdy hostitel nemohl zobrazit jednoho uživatele v seznamu účastníků, i když byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí VDI nemůže fungovat na x64.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém na schůzkách end to end encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu otázky a odpovědi, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Byl opraven problém při pokusu o připojení ke schůzce pomocí rozhraní URL API, uživatel webové aplikace bude požádán o další zadání hesla.

CSCvx71919

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se počet uživatelů videa v zobrazení Mřížka po odešle video.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel s vlastním pozadím, který se připojil ke schůzkám Webexu z Webex One (formálně známý jako Teams), nepřenese své vlastní možnosti pozadí.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy rozhraní API účastníků schůzky mělo nekonzistentní odpovědi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s usnadněním s klávesovou zkratkou Alt + Enter, zatímco funkce Sdílet obrazovku na schůzkách Webexu funguje globálně.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazuje popisek času pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy Webex nepřijímal poštovní adresu s více než 6 znaky za tečkou.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex nezodvihuje ani nezokaže uživatelské rozhraní Webexu a ovládací prvky při sdílení obrazovky a stisknutí kláves Ctrl + Shift + Q podruhé.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Byl opraven problém při pokusu o připojení ke schůzce z rozhraní URL API a účastník je vyzván k zadání hesla.

CSCvx53817

3

Webex Training

Byl vyřešen problém s chybovou zprávou pro E-Commerce for Webex Training.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s výchozí hodnotou správce webu, která byla nesprávná pro funkci Použít virtuální kameru v zabezpečeném režimu.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se aktivní reproduktor připojující se k linuxové soustavě neodrážel pro účastníky multimediální platformy (MMP)

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce ze seznamu schůzek kvůli přizpůsobenému e-mailovému tělu.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy Euroclear.webex.com na schůzkách Webexu viděli "Organsiateur" namísto "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se v .mp4 soubor .arf nezokažuje video.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se naplánované schůzky v osobní místnosti s dánskými znaky (Videomøde ÆØÅ) nemohou normálně zobrazovat na stránce schůzky seznamu

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se automaticky objevilo okno MTA a uživatel nemohl schůzku normálně spustit.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy byla v dánštině chybně napsána chybně chybně chybná změna virtuálního pozadí.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli IBM Linuxu při připojování k určitým schůzkám přichycení.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zvuk schůzek webexu ve výchozím nastavení tex "Nepřipojovat zvuk".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Join Webex z desktopové aplikace přemístil panelistu na registrační stránku.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozostření" na "žádné" a nemohlo se změny použít.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s přidáním StaticPerformanceControl pro super rozlišení.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku pomocí schůzky Webex z desktopové aplikace.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se selháním schůzky Webex při sdílení pomocí možnosti Sdílet obrazovku iPhonu nebo iPadu ve schůzkách Webexu.

CSCvx45543

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy počítač během procesu připojení přerušovaně zamrzne.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy křestní jméno má stejnou hodnotu jako tabulka coruser v tabulce wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je záznam webexu zkrácen nebo se přehrává.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil k klasické události.

CSCvx44403

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém v desktopové aplikaci Webex Meetings pro Mac, kam se uživatel nemůže připojit ze seznamu Nadcházející schůzky z důvodu nesprávného odkazu na schůzku.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se účastníci událostí Webex, kteří se připojují pomocí Mac OS, mohou připojit k videoasítě od verze 41.1.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během události Webex mají uživatelé poruchy videa nebo blikající obrazovky, které byly trvalé.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemohl připojit pomocí 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex Meetings (Windows)

Byly vyřešeny občasné problémy při pokusu o schůzky Live Stream do videa IBM.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události Webex na první pokus. Uživateli se zobrazí chyba "Tato událost již není aktivní. Další informace získáte od technické podpory."

CSCvx41347

2

Událost Webex

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události Webex na první pokus. Uživateli se zobrazí chyba "Tato událost již není aktivní. Další informace získáte od technické podpory."

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedla.

CSCvx40372

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém s qa, který byl zachycen, když hostitel naplánoval schůzku na webu s Firefoxem.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy virtuální pozadí Blur také rozostřuje obličej.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byla v Průvodci nastavením zvuku při změně výchozího zvukového zařízení systému vybrána nesprávná položka zařízení.

CSCvx36108

3

Webex Training

Byl opraven problém, který při nahrávání testu jako alternativního hostitele vykazoval globální chybu relace školení Webex.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v registračním formuláři 41.2 stránky v pozvánce na schůzku, který se při pokusu o přidání "Pracovního telefonu" nebo "Země" zasune do přizpůsobeného registračního formuláře.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace WinApp nemůže otevřít hlavní okno Cisco Webex Meetings (desktopová aplikace) založené na ms remoteapp a stolních počítačích.

CSCvx42971

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s usnadněním, kdy uživatel Macu nemohl používat cisco webexové ankety se čtečkou obrazovky.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy sestava využití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele schůzky.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s chybou stahování virtuálního pozadí GPC "setkáme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se oprávnění účastníků pro některé účastníky stále vypínaly.

CSCvx48489

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy rozmazané pozadí v desktopové aplikaci Windows Webex Meetings nezasáhnulo.

CSCvx42982

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy test mikrofonu zobrazuje "Nahrávání videa" namísto "Nahrávání nebo nahrávání hlasu" v japonské verzi desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy by mělo být konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakuje tam a zpět.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy zpráva s oznámením o prohlášení o identitě financujícího nepředkládá úplný text v desktopové aplikaci Webex Meetings.

CSCvx25648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy na schůzce Webex 41.1.4 pro Windows indikátor ztlumování zobrazuje nesprávný stav.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se desktopová aplikace Webex Meetings zhroutí pokaždé, když účastník povolí video.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se mobilní uživatelé při kliknutí na adresu URL globálního čísla volání v pozvánkách na schůzku vyzváni k přihlášení pomocí SSO.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy účastník join before host (JBH) zobrazuje nesprávný stav videa nebo zvuku (případ opětovného připojení).

CSCvx13082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém pro uživatele Macu, kteří uvízli při připojování a nemohou přistupovat k souboru PAC.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy i když je zpětný volání zakázáno pro všechny země kromě Velké Británie a USA, ale stále mohou ostatní uživatelé v oblasti používat funkci zpět.

CSCvx07599

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy kanál videa všech uživatelů zaostává ve schůzce Webex na Mac Machine pro postiženého uživatele.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy počítač hostitele zamrzl, když odemkli schůzku a připojily se stovky uživatelů.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích ve webexových schůzkách 41.1.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl čas schůzky připojení chybně.

CSCvw98102

3

Webex Training

Byl opraven problém s weby webů s pomalým kanálem webů webexových schůzek, kde stránka Stažení převaděče záznamů Webex nebyla k dispozici.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém s odpověďmi na průzkum událostí, které v sestavě účastníků chybí.

CSCvw68260

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastník systému Windows ve webexových událostech nemůže zobrazit sdílený video soubor (sdílení SVS), chyba: "Vzhledem k limitu kapacity akce

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se zvukovou ozvěnou.

CSCvx24905

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s krátkým statickým šumem z tenkého klienta na nativního klienta každých 400ms.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém v desktopové aplikaci Cisco Webex Meetings pro zveřejňování informací o sdílené paměti systému Windows.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy název účastníka zobrazuje zkomolené znaky při připojení k adrese URL schůzky, která je načtena pomocí rozhraní XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se v prostředí trvalého VDI vždy objevilo alter okno Tenký klient.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém na schůzkách end to end encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu otázky a odpovědi, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy klient Macu nemohl otevřít adresu URL obsahující : ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí VDI nemůže fungovat na x64.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelské rozhraní účastníka 41.3 nefunguje, když prezentující sdílí schůzku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41347

2

Událost Webex

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události Webex na první pokus. Uživateli se zobrazí chyba "Tato událost již není aktivní. Další informace získáte od technické podpory."

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s usnadněním s klávesovou zkratkou "Alt + Enter", zatímco funkce Sdílet obrazovku na schůzkách Webexu funguje jako globální.

CSCvw37770

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém Windows odesílá e-maily ostatním účastníkům při připojení ke schůzce prostřednictvím modulu dotazování.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazuje popisek času pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex při sdílení obrazovky a stisknutí kláves Ctrl + Shift + Q podruhé nezokaže nebo nezojistí uživatelské rozhraní a ovládací prvky Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41347

2

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události na první pokus. Uživateli se přihodí chyba " Tato událost již není aktivní. Další informace získáte od technické podpory."

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli IBM Linuxu při připojování k určitým schůzkám přichycení.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích ve webexových schůzkách 41.1.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy zpráva s oznámením o prohlášení o identitě financujícího nepředkládá úplný text v aplikaci Webex Meetings Desktop.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se v .mp4 soubor .arf nezokažuje video.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku pomocí schůzky Webex z desktopové aplikace.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se automaticky objevilo okno MTA a uživatel nemohl schůzku normálně spustit.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozostření" na "žádné" a nemohlo se změny použít.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s přidáním statického kontrolu výkonu pro super rozlišení.

CSCvx55102

4

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém se velikostí panelu, který není při použití okna tažení synchronizován s umístěním ukazatele.

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojí k klasické události.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl upravit ani jednu instanci opakovaných schůzek z nástrojů pro zvýšení produktivity.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy sestava využití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele schůzky.

CSCvw98102

3

Webex Training

Byl opraven problém s weby webů s pomalým kanálem webů webexových schůzek, kde stránka Stažení převaděče záznamů Webex nebyla k dispozici.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s chybou stahování virtuálního pozadí GPC "setkáme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se účastníci událostí Webex, kteří se připojují pomocí Mac OS, mohou připojit k videoasítě od verze 41.1.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se schůzky Cisco Webex neočekávaně ukončily na Macu.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedla.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy virtuální pozadí nebylo podporováno pro procesory Intel Intel(R) Core(TM) 11. generace.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byla v Průvodci nastavením zvuku při změně výchozího zvukového zařízení systému vybrána nesprávná položka zařízení.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během události Webex mají uživatelé poruchy videa nebo blikající obrazovky, které byly trvalé.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemohl připojit pomocí 40.10.12.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s registrační stránkou, když se uživatel pokusil připojit ke schůzce.

CSCvx26560

3

Webex Trainings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemůže upravovat, povolovat nebo měnit nastavení přiřazení relací přerušení pro naplánovaná školení.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen jako problém, kdy nové verze Mac OS (11.2) a Webex (41.1.4.13) mají za následek, že Webex požíral paměť na M1 Mac.

CSCvx26419

3

Webex Trainings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přidávat nebo odebírat účastníky z školení Webex pomocí nástrojů Pro zvýšení produktivity Webexu v Outlooku.

CSCvx26182

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by se WinApp neměl aktualizovat, když je verze stejná mezi nainstalovanou aplikací a nasazenou aplikací.

CSCvx32708

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce pomocí tenkého klienta na acecloud.webex.com

CSCvx25658

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy cohost nemohl zahájit naplánovanou schůzku z Outlooku.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy cisco Webex Media Engine (WME) neupozorní uživatele, když je využití procesoru vysoké.

CSCvx26080

3

Webex Trainings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k VOIP ve všech školicích relacích

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s Akamai, kde se aplikace CDN stahuje 10krát.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hodnota cohost neodpovídá alternativní hodnotě hostitele, pokud Nástroje pro produktivitu načítají schůzku ze staré šablony.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy vytvoření distribučního seznamu pomocí uživatelského rozhraní přineslo chybu "Vaše služba schůzky měla problém".

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy výběr kamery ve webexových schůzkách funguje při zahájení schůzky z nástrojů pro zvýšení produktivity, pokud mediální nadace není na webu zakázána.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy by mělo být konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakuje tam a zpět.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se seznam účastníků neustále zobrazuje.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex chat na Mac OS mění velká písmena sdílených odkazů. Když vy nebo někdo jiný kliknete na odkaz v prohlížeči, uvidíte odkaz malá písmena.

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy vysoké výsledky SQL způsobily vysoké využití procesoru a celý proces uvolňování paměti.

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy hostitel Mac OS nemohl pozvat více lidí po telefonu.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s výkonem procesoru.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac os havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx17867

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nástroje pro zvýšení produktivity zobrazují nesprávnou chybovou zprávu, když je server dosažitelný.

CSCvx18780

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel měl úspěšně připojit ke schůzce zadáním odkazů na schůzky se speciálními znaky unicode.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy po přizpůsobení šablony e-mailu pro registraci schváleného e-mailu se nezokamatizovalo jméno účastníka.

CSCvx17875

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy webexové schůzky potřebovaly zlepšit celkovou frekvenci ptoneclk.exe, aby se snížily náklady na procesor ve stavu nečinnosti aplikace.

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když hostitel spustí svou událost v systému Mac OS, vždy se hostitel zobrazí jako aktivní reproduktor.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy výchozí hodnota "Povolit účastníkům ztlumit" pro "Setkat se nyní" není správná.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Meetings již nemůže být hromadně nasazena pomocí systému JAMF (Just Another Management Framework).

CSCvx14520

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy webapp zobrazuje zvukovou konferenci v zakázané události JBM.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zapnout vstupní a ukončovací tón v klientovi schůzky (i když je povolen z plánovače).

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Desktop při každém spuštění aplikace pro schůzky Webex vyvolá chybu "Vstupní bod nebyl nalezen".

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac os havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx19760

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém s přizpůsobenou virtuální bitovou kopii na pozadí, která se neukládají z křížového spuštění.

CSCvx13331

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se hostiteli po kliknutí na tlačítko Uložit na stránce Test znovu spuštění zobrazí globální chybová zpráva.

CSCvx13296

3

Událost Webex

Byl vyřešen problém, kdy se zakázaná možnost Pozvat přítele v událostech Webex stále zobrazuje, když se uživatel zaregistruje na událost.

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé schůzky v osobní místnosti uživatele vyžadují, aby se přihlašovali a připojili se pomocí webové aplikace.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se sdílení aplikace keynote chovalo odlišně v pořiži 41.1 vs. 40.2.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy správce webu potřeboval zablokovat tuto adresu URL: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx11440

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy u schůzky s více relacemi vypršela platnost kódu moderního zobrazení, který filtruje tento druh schůzek, takže je nelze v moderním zobrazení zobrazit v nadcházejícím seznamu schůzek.

CSCvx12714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy by opětovné spuštění aplikace Webex Desktop mělo spustit aktualizaci pro standardního uživatele.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se telepresence nepřipojuje k webexu.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se fotoaparát automaticky spustí po zastavení sdílení videa SVS.

CSCvx10771

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy nesprávný uživatelský agent způsobil porušení zásad zabezpečení pro jiného uživatele.

CSCvx10791

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém pro účastníky schůzky, kteří měli neočekávaný formát odpovědi.

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl použít možnost chatu na WebACD.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy počítač hostitele zamrzl, když odemkli schůzku a připojily se stovky uživatelů.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy praktický přístup k testovacímu prostředí kdekoli a vzdálený přístup pro uživatele nefunguje, různé sítě poskytovaly stejný výsledek.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při spuštění nebo připojení k události došlo k havarování události Webex.

CSCvx10283

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se zhroutil operační systém Windows pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx03087

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když se uživatel pokusí přidat schůzku do kalendáře pomocí souboru ics, zobrazí se kódy HTML pouze při otevření.

CSCvx01255

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy nastavení Připojit se před hostitelem (JBH) není uloženo pro jednu šablonu schůzky v moderním zobrazení.

CSCvx00962

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě překladu upozornění na soubor sdílené složky v němčině.

CSCvx03084

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s klientskou trasovací modulem z modulu AS.

CSCvw99211

3

Webex Meetings

Byl opraven problém na spravovaném webu Control Hub, kde "Povolit hostitelům nahrát osobní avatar" nemění chování nahrávání profilového obrázku.

CSCvw99362

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hovory sporadicky šly na globální distribuovanou schůzku USA (GDM) spíše než na londýnskou schůzku.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy nový účastník v hale může před přijetím na schůzku slyšet zvuk schůzky.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy zástupce "Alt+Enter" v událostech Webex 41.2 nezadá celou obrazovku.

CSCvx39216

4

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce a došlo k chybě "Ke schůzce se nemůžete připojit, protože číslo schůzky, které jste zaslali, je nesprávné. Opakujte akci. Chyba 5039".

CSCvw96749

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl nastavit hostitele delegujícího v předvolbách.

CSCvx51088

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zvukové tlačítko zobrazuje abnormální chování po převzetí služeb při selhání schůzky.

CSCvw96415

3

Webex Meetings

Opraven problém pro zasedání Webex for Government (FedRAMP), kde nebyly otevřeny žádné konference nebo konference uzavřeny.

CSCvw96619

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce Webex z odkazu na schůzku.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex zamrzla po zobrazení následující zprávy: Webex Chat Na disku není dostatek místa. Tento prostor nesmí být použit jako úložiště pro obchodní záznamy. Je vyžadován soulad se zásadami na úrovni organizace týkajícími se spolupráce.

CSCvx51077

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy wmlhost nemůže vytvářet pluginy.xml ve složce x64, když uživatel nainstaluje schůzku do programových souborů.

CSCvw96435

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy moduly ověřování certifikátů nečetly certifikáty nad 300.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy oprávnění k chatu pro účastníka fungují správně po napojení uživatele webové aplikace.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl čas schůzky připojení chybně.

CSCvw91554

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy relaci WebACD nelze v systému Mac schovat.

CSCvw96423

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s jedinečným o