Informace o pomalých aktualizacích kanálů najdete v tématu Otevřené a vyřešené chyby pro aktualizace schůzek Webex slow channel.


Hlásíme otevřené a vyřešené chyby zjištěné zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro tuto aktualizaci zobrazen seznam Vyřešené chyby.

Pomocí nástroje hledání chyb Cisco můžete zjistit podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex Meetings. Další informace o použití funkce hledání chyb naleznete v nápovědě nástroje hledání chyb.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkce Vytvořit prázdnou obrazovku nefunguje na zařízeních s Windows 10, pokud je povoleno řízení uživatelských účtů.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Je-li účet uživatele na Facebooku uzamčen, nemůže streamovat schůzky služby Webex na službě Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Během událostí, kdy přednášející sdílí svou obrazovku, mohou účastníci zobrazit oznámení konverzace, která se přednášejícímu zobrazují.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při zapnutí fotoaparátu dojde k chybě aplikace Webex Meetings.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa19202

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy možnost nabídky "Zobrazit aktivní reproduktor ve vymezené ploše" nefungovala správně.

CSCwa24137

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastníci nemohli kopírovat sdílený obsah, když prezentující sdílí jejich obrazovku.

CSCwa26783

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy nebylo možné naplánovat schůzku pomocí Nástrojů produktivity při sdílení během schůzky.

CSCwa29320

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl po připojení ke schůzce automaticky povolen protokol TLS1.3.

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy možnost "Vrátit se do klasického režimu sdílení obrazovky" nefungovala správně.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa22216

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se seznam účastníků aktualizoval, když uživatel při vyhledávání pomocí neprázdného řetězce klikl na řádek seznamu účastníků.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa15708

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při exportu uživatelů ze spravovaných webů v Centru Control Hub stránka přestane reagovat.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení obsahu prezentujícím zobrazovaly křížové vafle.

CSCvz85250

1

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku nebo se k ní připojil, zobrazí se modrá obrazovka smrti (BSoD).

CSCvz49337

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings generuje zprávu o selhání při ukončení nebo opuštění schůzky, kód selhání: Pouzdro společnosti Microsoft.

CSCvz95778

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při připojení uživatelů ke schůzce nebyl žádný zvuk a sdílení, ale viděli videa ostatních. Tlačítko zvuku právě zobrazuje "Připojit zvuk" a je zakázáno.

CSCvz55366

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy pokud není zaškrtnuta možnost "Vyžadovat, aby se účastníci před připojením k události přihlásili", neaktualizuje se správně možnost "Vyžadovat přihlášení".

CSCwa06535

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video účastníka Webexu stále zobrazuje na videozařízení i po změně z panelisty na účastníka.

CSCvz99899

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se na pozvánce Webex pro účastníky zobrazuje "Mezinárodní datová čára západ".

CSCvz81624

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy Webex neodesílá účastníkům oznámení o zrušení schůzky, když byla schůzka naplánována v Nástrojích produktivity Outlooku.

CSCvz80167

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven n problém, kdy analýza Control Hub ukazuje, že se účastníci připojují pomocí typu prohlížeče, IE6, i když Microsoft Edge byl výchozí prohlížeč.

CSCwa17396

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy klasický e-mail webex Meetings obsahuje neanalyzovanou proměnnou %AttendeePrivilegeHtml%.

CSCvz85817

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se video účastníka Webexu stále zobrazuje na videozařízení i po změně z panelisty na účastníka.

CSCvz91498

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se při přesouvání okna Webex Мeetings na více monitorech zobrazuje modrá obrazovka smrti.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy uživatel narážel ke zpoždění, když účastník sdílí obsah během schůzky osobní místnosti Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se v okně před připojením k události pro účastníky Macu zobrazí vlastní video bez tlačítka pro zakázání videa.

CSCwa03591

3

Webex Training

Byl vyřešen problém, kdy je školicí služba dočasně nedostupná.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy systém Windows spouští sdílení MCS, vždy používá režim zachycení DUP (Classic)

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník zažívá zpoždění, když účastník sdílí obsah během schůzky v osobní místnosti Webex.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel při sdílení vidí šedou obrazovku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se v okně před připojením k události pro účastníky Macu zobrazí vlastní video bez tlačítka pro zakázání videa.

CSCwa03591

3

Webex Training

Byl vyřešen problém, kdy je školicí služba dočasně nedostupná.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při pokusu o připojení ke schůzce došlo k selhání aplikace Webex Meetings na pracovních stanicích.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se oprávnění účastníka během schůzky mění.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy rozlišení fotoaparátu bylo ve výchozím nastavení 360p v 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během akce Všechny ruce – desktopová aplikace Webex Meetings pro více účastníků zamrzla (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení obsahu zobrazovala křížová vafle.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy účastníci publika nevidí aktivního uživatele videa, když byl povolen "Zobrazit aktivní reproduktor se sdíleným obsahem".

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se upgrade zařízení Apple M1 ze 41.9.x na 41.10.7.14 nezdařil a nemůže se připojit ke schůzce.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz76403

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce jako panelista z iPadu a dostal chybu "Nesprávné heslo".

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy když se účastník připojil ke schůzce Webex Events (Classic) a prezentující zahájil sdílení obrazovky, okno schůzky někdy havarovalo.

CSCvz76218

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé nahlásili, že na své webové stránce webu Webex nemohou upravovat zprávy o poděkování.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by desktopová aplikace Webex Meeting měla ke schůzce používat token s povoleným ovládacím centrem přihlášeného uživatele, token Webex Oauth nebo název a e-mail.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže získat ID zobrazení, když začne sdílet, takže přejde do režimu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se během sdílení aplikací zobrazuje nesdílený obsah.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení jakékoli aplikace Microsoft Office nebo aplikace SnagIT ve schůzce Webex zobrazuje obsah na ploše (za sdílenou aplikací) na okraji (všechny 4 strany sdílené aplikace).

CSCvz68502

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při pokusu o záznam relace na cloudovém serveru pomocí záznamu nepřipojí propojení se serverem.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz69715

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meeting havarovala z ručního zvýraznění.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy když se účastník připojil ke schůzce Webex Events (Classic) a prezentující zahájil sdílení obrazovky, okno schůzky někdy havarovalo.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by desktopová aplikace Webex Meeting měla ke schůzce používat token s povoleným ovládacím centrem přihlášeného uživatele, token Webex Oauth nebo název a e-mail.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže získat ID zobrazení, když začne sdílet, takže přejde do režimu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se během sdílení aplikací zobrazuje nesdílený obsah.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení jakékoli aplikace Microsoft Office nebo aplikace SnagIT ve schůzce Webex zobrazuje obsah na ploše (za sdílenou aplikací) na okraji (všechny 4 strany sdílené aplikace).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je obrazovka během sdílení obsahu pro účastníka na Macu prázdná.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz56519

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy se hlasitost mikrofonu automaticky přizpůsobila, i když je tato možnost zakázána.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílení obsahu VDI bylo po upgradu na Webex Meeting 41.2 rozostřeno.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy reakce nelze odeslat v aplikaci Webex Meetings poté, co uživatel zapne nebo vypne možnosti schůzek, jako je Q&A a chat.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé připojující ke schůzkám Webexu mohli zobrazit v dialogovém okně vyloučení odpovědnosti, které vyžaduje, aby uživatelé uznali výběrem možnosti Přijmout nebo Odmítnout. Tlačítko Přijmout je zvýrazněno modře, ale když uživatelé stisknou klávesu Enter, nic se nestane.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy někteří účastníci čelí problému během událostí Webex (classic) - Zpráva "Vybrat panelistu v nabídce Zeptat..." stále se objevuje a nelze je odstranit.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při ukončení schůzky došlo k vyskakovací chybové zprávě.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí aktivuje, i když bylo pro organizaci zakázáno.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se při stisknutí caps locku a mezerníku nezdařilo ztlumit.

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex havaroval při použití možnosti Sdílet soubor.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglické národní prostředí obsahuje položku nabídky Soubor > Otevřít.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy reakce a gesta rukou během schůzky nefungovaly.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel vidí oznámení na panelu chatu na schůzkách.

CSCvz24885

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy novější verze webexu (41.6 a novější) nefungují se zvukovým systémem, který se používá pro schůzky jako vstup.

CSCvz32851

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl uložit hodnotu do databáze webů s povoleným Ovládacím centrem.

CSCvz23945

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé VOIP Audio neslyšeli uživatele veřejné telefonní služby.

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky uživatel začal sdílet, účastníci uvidí poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém na Macu, kdy Webex po sdílení obrazovky přestane reagovat.

CSCvz15117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se kamera USB Logitech Rally nezobrazuje jako možnost zapnutí během relace Webex.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé nemohli připojit ke schůzkám Webexu v systému MacOS, což vedlo k chybě.

CSCvz20103

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se možnosti schůzky v osobní místnosti nesynchronizovaly s nastavením uživatelské úrovně.

CSCvz09577

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy v e-mailových pozvánkách naplánovaných pomocí plánovače Webex chyběl odkaz na připojení ke schůzce.

CSCvz08241

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy uživatelé mohli naplánovat události Webex (nové), i když nemají licenci k plánování událostí (classic).

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky uživatelů (Windows) havaruje, když jsou přesunuti z hlavní schůzky do lobby.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy speciální znaky nejsou k dispozici při sdílení obrazovky a převzetí kontroly nad Macem.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve službě Webex Meeting náhodně na obrazovce zobrazí některé artefakty pro všechny přijímající účastníky, blikající vafle černá nebo bílá pole se objevují a jsou také viditelná v záznamu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílení obsahu VDI bylo po upgradu na Webex Meeting 41.2 rozostřeno.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy reakce nelze odeslat v aplikaci Webex Meetings poté, co uživatel zapne nebo vypne možnosti schůzek, jako je Q&A a chat.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve službě Webex Meeting náhodně na obrazovce zobrazí některé artefakty pro všechny přijímající účastníky, blikající vafle černá nebo bílá pole se objevují a jsou také viditelná v záznamu.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé připojující ke schůzkám Webexu mohli zobrazit v dialogovém okně vyloučení odpovědnosti, které vyžaduje, aby uživatelé uznali výběrem možnosti Přijmout nebo Odmítnout. Tlačítko Přijmout je zvýrazněno modře, ale když uživatelé stisknou klávesu Enter, nic se nestane.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy někteří účastníci čelí problému během událostí Webex (classic) - Zpráva "Vybrat panelistu v nabídce Zeptat..." stále se objevuje a nelze je odstranit.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy došlo k chybě aplikace pro schůzku Webex.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli vždy zobrazí chybová zpráva ze schůzek Cisco Webex.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy funkce Push-To-Talk nebo blokování prostoru dočasně ztlumení nefunguje, když je zapnutá caps lock, nefunguje funkce Push-To-Talk nebo blokování.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s aplikací Webex Media Engine (WME), která sdílí chybné uživatelské rozhraní pro podporu režimu prezentace Keynote nebo PowerPoint.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy reakce a gesta rukou během schůzky nefungovaly.

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při ukončení schůzky došlo k vyskakovací chybové zprávě.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k občasnému zmrazení aplikace Webex Meetings, když se uživatelé připojili k velké schůzce s účastníky schůzky více než 600.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy reakce a gesta rukou během schůzky nefungovaly.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé nemohli připojit ke schůzkám Webex pomocí aplikace Webex Meetings v systému MacOS, což vedlo k chybě s nápisem "Máte problém se sítí. Zkontrolujte prosím místní síť a zkuste to znovu".

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel vybere obrazovku Sdílet s možností Optimalizovat pro pohyb a video , sdílený obsah prodiváka bliká.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel spustí normální sdílení a vysoké fps Účastníci sdílení uvidí blikat okna aplikace.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky uživatel začal sdílet, účastníci uvidí poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém na Macu, kdy Webex po sdílení obrazovky přestane reagovat.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings Desktop zamrzla během sdílení obsahu nebo po dálkovém ovládání.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky uživatelů (Windows) havaruje, když jsou přesunuti z hlavní schůzky do lobby.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl během schůzky Webex zobrazit obsah chatu.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel vidí následující oznámení na panelu chatu na schůzkách: "Na schůzce jsou uživatelé, jejichž zásady organizace jim neumožňují účastnit se chatu."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglické národní prostředí obsahujepoložku nabídky Soubor > Open.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se automatický zámek šablony nepřenese na schůzku naplánovanou pomocí nástrojů pro produktivitu.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace pro schůzku, protože se jednalo o prázdnou stránku.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když se uživatel připojí ke schůzce pomocí prohlížeče (tenký klient) a zadá e-mail s "+", další tlačítko je zašeděno.

CSCvy63991

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé připojovali ke schůzkám pomocí běžné e-mailové adresy jako panelista z iPadu, nemohli se připojit k událostem Webex (nové) nebo událostem Webex (classic).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings neměla schůzku ukončit, pokud uživatel přestane sdílet svou obrazovku.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jsou na schůzce a v záznamu slyšet vstupní a výstupní tóny.

CSCvy50910

3

Webex Events

Opraven problém, kdy v událostech Webex někteří účastníci nevidí PPT po připojení k relaci.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy odkazy na přesměrování nefungují pro zahájení nebo připojení ke schůzkám po přejmenování webu od posledního upgradu.

CSCvy60565

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy když hostitel sdílí video, účastníci zvuk neslyší. Ale panelisté mohou slyšet zvuk pocházející z videa

CSCvy62893

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzku Webex havaruje pro účastníky I hostitelé schůzky ukončí schůzku, když má účastník špatnou kvalitu sítě, místo aby se normálně uzavíral.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílený obsah blikal během sdílení nízké snímkové frekvence.

CSCvy79610

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohou přidávat .zip do materiálů kurzu v školení Webex.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko ztlumení nebo ztlumení nezobrazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klikne na ztlumit, aby odtlumí, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku přečte ztlumit.

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel sdílí prezentaci v aplikaci Keynote. Kurzor zmizí při přechodu na sekundární obrazovku.

CSCvy80196

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy více účastníků nemohlo zobrazit video prezentujícího v události a vidělo pouze černou obrazovku.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s problémy s připojením ke zvukovému vysílání.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaroval pro více uživatelů, kteří používají aplikaci webex pro schůzky (41.6 a 41.7) ve Windows.

CSCvy77279

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zobrazovaný název není správný při přihlašování k účtu spravovanému Ovládacím centrem.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzky Webex z IE nebo Edge. Žádné vyskakovací okno desktopové aplikace Webex Meetings se nezobrazuje.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se přehledy lidí zobrazovaly na schůzkách Webexu.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému testovacímu prostředí.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve schůzce Webex Sejda náhodně zobrazí některé artefakty pro všechny přijímající účastníky, bliká vafle černá nebo bílá pole a jsou viditelné i v záznamu.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezobrazují uživateli VDI.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy adresa URL aplikace Cisco Webex Meetings pro Mac OS má problém s přesměrováním.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílený obsah blikal během vysoké snímkové frekvence Sdílení.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k občasnému zmrazení aplikace Webex Meetings, když se uživatelé připojili k velké schůzce s účastníky schůzky více než 600.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz10034

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy klávesová zkratka Webex Meetings Alt+enter nefunguje ve verzi 41.7.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé nemohli připojit ke schůzkám Webex pomocí aplikace Webex Meetings v systému MacOS, což vedlo k chybě s nápisem "Máte problém se sítí. Zkontrolujte prosím místní síť a zkuste to znovu".

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky uživatel začal sdílet, účastníci uvidí poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém na Macu, kdy Webex po sdílení obrazovky přestane reagovat.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se dočasná aplikace pro události Webex po stažení nespustí.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy speciální znaky nejsou k dispozici při sdílení obrazovky a převzetí kontroly nad Macem.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings Desktop zamrzla během sdílení obsahu nebo po dálkovém ovládání.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky uživatelů (Windows) havaruje, když jsou přesunuti z hlavní schůzky do lobby.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl během schůzky Webex zobrazit obsah chatu.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaroval pro více uživatelů, kteří používají aplikaci webex pro schůzky (41.6 a 41.7) ve Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko ztlumení nebo ztlumení nezobrazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klikne na ztlumit, aby odtlumí, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku přečte ztlumit.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel vidí následující oznámení na panelu chatu na schůzkách: "Na schůzce jsou uživatelé, jejichž zásady organizace jim neumožňují účastnit se chatu."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglické národní prostředí obsahujepoložku nabídky Soubor > Open.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s problémy s připojením ke zvukovému vysílání

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel sdílí prezentaci v aplikaci Keynote. Kurzor zmizí při přechodu na sekundární obrazovku.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se přehledy lidí zobrazovaly na schůzkách Webexu.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému testovacímu prostředí.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezobrazují uživateli VDI.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace pro schůzku, protože se jednalo o prázdnou stránku.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzky Webex z IE nebo Edge. Žádné vyskakovací okno desktopové aplikace Webex Meetings se nezobrazuje.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy adresa URL aplikace Cisco Webex Meetings pro Mac OS má problém s přesměrováním.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34559

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy panelistické vyhledávání velkými písmeny nefunguje pro názvy v azbuce.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se ve webovém rozhraní Webex Meetings při použití oblasti "Německo" zobrazoval nesprávný formát data.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po obnovení hlavní relace z breakout sessions chyběla ikona zvednuté ruky.

CSCvy45080

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je desktopová aplikace Webex Meeting nucena do zobrazení na celou obrazovku pouze na zařízeních s Windows.

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel při testování událostí Webex (nový) zaznamenal neočekávané chování oprávnění, když se panelista přesunul na účastníka.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit.

CSCvy55346

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při změna velikosti okna Před schůzkou Webex Meetings. Nefunguje správně, když je v systému Windows 10 povolen "automatický skrýš" hlavní panel.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek desktopové aplikace Webex Meetings.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezobrazují uživateli VDI.

CSCvy63468

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy volební panel nezobrazoval obsah tmavého motivu Webexu.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace pro schůzku, protože se jednalo o prázdnou stránku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy60565

3

Webex Events

Opraven problém, kdy v beta verzi Webex Events mohou panelisté zobrazit sdílený obsah, který je video, spolu se zvukem, ale účastníci mohou vidět pouze video, ale neslyší zvuk.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy47286

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy hostitel schůzky říká chat "všem", ale během schůzky nefungoval správně.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel při testování událostí Webex (nový) zaznamenal neočekávané chování oprávnění, když se panelista přesunul na účastníka.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve výsledcích hlasování nezobrazuje celé jméno

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který zabránil odesílání konfigurace rozlišení 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém se selháním systému.

CSCvy48220

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit k událostem Webex prostřednictvím mobilního prohlížeče.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek aplikace Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy po obnovení hlavní relace z breakout session chyběla ikona zvednout ruku.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zpoždění při připojení ke schůzce Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s popisem záznamů schůzky Webex.

CSCvy40452

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s pomalým přístupem k klávesnici.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se souborem ARF přehrávače síťových záznamů, který byl analyzován mimo hranice chyby zabezpečení pro zpřístupnění informací.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzku Webex optimalizovanou pro VDI v prostředí VMware s Windows 10 (32 bitů).

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy videozařízení, které se připojuje jako hostitel, nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumení všech.

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s webovou aplikací Webex, která může povolit video poté, co jej hostitel zakáže pro schůzku.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Opraven problém s rozhraním API, seznamy "Nedávné osobní místnosti", které by měly být stejné mezi desktopovou aplikací a stránkou Webex Meetings.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nepřehrává nepřetržitě, a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy u uživatelů schůzek zvuk nefunguje, dokud neotevře nastavení zvuku a neklikají na testovací tlačítko nebo nepřepínají možnosti zvukového výstupu a přepínají je zpět.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy okno Schůzky Webexu po připojení ke schůzce zamrzlo.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce z aplikace pro stolní počítače.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zamrzne aplikace Webex nebo desktopová aplikace Webex.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl během zpětného volání odpojen.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy e-mail obsahuje apostrof nebo uvozovky, pak se nezdařil graf volání služby Addin.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy v dialogovém okně oprávnění chyběl zaškrtávací políčko textový popisek.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou uživatele, když uživatel používá poštu UPN účtu O365 a je nastaven jako deaktivovaný.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se hlášení problému objevovala nepřetržitě.

CSCvx94000

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásí problém, že počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Webex Events (Mac), Webex Trainings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac pro schůzky Webex, události Webexu a školení Webexu vytvořil složku Webex v cestě Dokumenty.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout sessions automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení breakout session neukládají ani po zahájení sdílení uživatele.

CSCvy15845

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy by Egypt mimo Káhiru měl být Egyptem v seznamu Země/oblast v dialogovém okně Zvukové připojení

CSCvx77304

3

Webex Meetings, Webex Události

Byl vyřešen problém, kdy došlo k nesrovnalosti mezi časovými pásmy ve schůzkách Webex a událostech Webex

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rozložením streamování nastaveným ve schůzkách Webexu, který není při streamování pomocí aplikací pro Windows uctěn.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemůže plánovat schůzky, když má uživatel vybraný jeden typ relace.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli zobrazí chyba, že registrace je pro tuto schůzku plná .

CSCvx94314

3

Webex Trainings

Byl vyřešen problém, kdy se zdá, že odkaz na zrušení nefunguje pro školení Webex.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci zmizeli ze seznamu Mac Chatu, když se účastníkem stal prezentující iOS.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je slovo "Fáze" nesprávně přeloženo do němčiny.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalení panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k chybě desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je čas registrace potvrzení e-mailu vždy založen na (Tichomořský čas (USA a Kanada).

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže posouvat nahoře v Macu.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se číslo selhání v sestavě třídění hodně zvyšuje.

CSCvy03057

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy sdílení SVS nemůže získat video obrázky na MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy během sdílení aplikací na platformě Windows uniklo nesdílené okno.

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy značka HTML <br> nefunguje v názvu události.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy často generovaná hesla schůzek nejsou povolena, protože příjmení obsahuje pouze jedno písmeno.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy pokud je prvním účastníkem, který se připojí, prezentující pro aktuální schůzku, ale nebude pro druhou schůzku opakování.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s vykreslováním v přizpůsobeném registračním formuláři v aplikaci Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy bylo na schůzkách špatné video po upgradu uživatele na 41,4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se chybou zabezpečení CSRF Cisco Webex Meetings.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti přehrávače Cisco Webex Network Recording Player.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti přehrávače Cisco Webex Network Recording Player.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel při testování událostí Webex (nový) zaznamenal neočekávané chování oprávnění, když se panelista přesunul na účastníka.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve výsledcích hlasování nezobrazuje celé jméno

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který zabránil odesílání konfigurace rozlišení 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém se selháním systému.

CSCvy48220

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit k událostem Webex prostřednictvím mobilního prohlížeče.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek aplikace Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zpoždění při připojení ke schůzce Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34730

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy nebylo k dispozici zvukové pole vysílání.

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s popisem záznamů schůzky Webex.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit.

CSCvy34720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy schůzky naplánované pomocí nástrojů produktivity budou během relace sdílení blokovány aplikací pro schůzky.

CSCvy37220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém se záznamem webináře.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy exportované soubory výsledků dotazování obsahovaly anonymní e-mailové adresy.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl otevřít průzkum událostí v prohlížeči.

CSCvy41885

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s kaskádovým videem pro uživatele schůzek.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy obrazovka videa Webex občas přepíná velikost.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rozložením streamování nastaveným ve schůzkách Webexu, který není při streamování pomocí aplikací pro Windows uctěn.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se zvukový nebo video dialog schůzky Webex VDI nemohl objevit pro schůzky back to back.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je slovo "Fáze" nesprávně přeloženo do němčiny.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy chybělo místní nahrávání obnovené video z místnosti v rozložení nosníku.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci zmizeli ze seznamu Mac Chatu, když se účastníkem stal prezentující iOS.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy multimediální panel zmizí, pokud uživatel sdílí nebo prezentuje něco jako powerpointový snímek nebo obrazovku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24895

3

Webex Events

Opraven problém, kdy při plánování události Webex (klasické) a výběru možnosti "Pozvat jako alternativní hostitel" pro panelistu obdrží panelista pozvánku, nikoli však alternativní pozvánku hostitele. To neumožňuje panelistovi určenému jako alternativní hostitel zahájit schůzku nebo převzít roli hostitele místo hostitele.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy události Webex opakovaně havarovaly, nejprve pro svého hostitele a následně pro všechny ostatní.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se hlášení problému objevovala nepřetržitě.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se číslo selhání v sestavě třídění hodně zvyšuje.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastníci nemohou pozvat přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy videozařízení, které se připojuje jako hostitel, nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumení všech.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy okno Schůzky Webexu po připojení ke schůzce zamrzne.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se obrazovka VDI automaticky uzamkne během probíhající schůzky Webex z důvodu nečinnosti relace VDI asi 15 minut.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se při povolení výměny pozadí zhroutí desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nepřehrává nepřetržitě, a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jsou osobní obrázky nebo nahrané obrázky virtuálního pozadí na MacOSbig Sur barevně zkreslené - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zamrzne aplikace Webex nebo desktopová aplikace Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení breakout session neukládají ani po zahájení sdílení uživatele.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy v dialogovém okně oprávnění chyběl zaškrtávací políčko textový popisek.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy místní nahrávání na MacOs Big Sur neobsahoval vstup videa do nahrávacího souboru.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy u uživatelů schůzek zvuk nefunguje, dokud neotevře nastavení zvuku a neklikají na testovací tlačítko nebo nepřepínají možnosti zvukového výstupu a přepínají je zpět.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Mac M1 havaruje při rozbalování obrazovky video panelu na jiném monitoru.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se systémy při zrušení stahování zhroutí.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byla odebrána oprávnění Chat se všemi, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže posouvat nahoře v Macu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy by se ovládací panel neměl zobrazit, když účastník dálkový ovladač v DS v režimu celé obrazovky a stiskne klávesu ESC.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac havarovala.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalení panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k chybě desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu hovorů pro událost, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac nezobrazuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout sessions automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl během zpětného volání odpojen.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy bylo na schůzkách špatné video po upgradu uživatele na 41.4.4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy hostitelova aplikace Pro schůzky Mac zamrzne, když účastníci zapnou fotoaparát.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním nahráváním MP4, které nelze přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s velikostí panelu chatu, která se mění pro hostitele při každé automatické aktualizaci panelu účastníků.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásí problém, že počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy nahrávka chyběla.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli zobrazí chybová zpráva, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se ke schůzkám Webexu nemůže připojit více uživatelů.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník dostával e-mail o zrušení, i když původní pozvánka nebyla odeslána.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonování Macu nemohl přepínat aktivní reproduktory.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je stav uživatele nesprávný pro uživatele (uživatele, který se zúčastnil) v sestavě registrace.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže stáhnout .ics soubor po úpravě jedné opakované schůzky na webu Webex.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je čas spuštění záznamu přepsán createtime v tabulce záznamu služeb.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy Webex rozpoznává pouze malá písmena klíčových slov Easy-to-guess, jako je název společnosti, uživatelské jméno nebo téma schůzky.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé proměnné šablony e-mailové šablony schůzek Webex nejsou při použití doplňku Webex Scheduler nahrazeny.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se vyskakovací okno Registrace schůzky nezobrazuje pro účastníky správně.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je dialogové okno Živé streamování prázdné nebo prázdné, pokud webView2 není v systému nainstalován.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel klikne na tlačítko aktualizace řady aktualizací doplňku, odkaz na výjimku zobrazí zrušení schůzky.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy v některých prostředích klient doplňku nastaví nedefinované výsledky e-mailu externího uživatele a schůzka se nezdařila.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k pomalému času připojení z aplikace kvůli zamrznutí rozhraní API.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel naplánuje schůzku z Webex Scheduler (add-in), pozvánka je neúplná a chybí informace a "Tlačítko připojení" se nezobrazí na jejich zařízení registrovaném v cloudu.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy WinApp: Neměl by se aktualizovat, když je verze stejná mezi instalační aplikací a nasazenou aplikací.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se přepis NBR stahuje s příponou *.txt ne *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy rozhraní REDHAT Recording API poskytuje 403 před zahájením schůzky.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel neměl ukončit režim zobrazení na celou obrazovku při stisknutí klávesy ESC v relaci dálkového ovládání.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex (Android) nemůže zahájit schůzku bez instalace aplikace Webex Meeting.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac havarovala.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by předběžná sestava měla odfiltrovat některé prázdné záznamy.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy jsou virtuální pozadí zakázána.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf na.mp4 nezobrazuje video.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se zvuk nepřipojuje automaticky poté, co se hostitel připojí ke schůzce Webexu.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedlou.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s desktopovou aplikací Webex Meetings (41.1), kdy uživatel musí dvakrát požádat o úpravu tabule, která byla spuštěna ze zařízení se systémem iOS.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemůže ztlumit zvuk pro účastníka schůzky.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy jsou informace o časovém pásmu v e-mailu moderního zobrazení nesprávné.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když se účastník vrátí z lobby, dotazování se zasekne v "probíhá".

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy seznam schůzek v desktopové aplikaci Webex Meetings nesprávně zobrazuje název hostitele.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy došlo k selhání připojení ke schůzce z důvodu neexistujících statických souborů webng, což způsobuje chybu "null value in entry".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při spuštění okamžité schůzky došlo k chybě aplikace pro Windows.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy web nezobrazuje hodnoty při použití šablony e-mailu Tools pro produktivitu.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy byl sdílený odkaz přerušen.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se při plánování opětovné schůzky na webu Webex poslední den nezobrazuje v kalendáři Webex.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku "Schůzka nyní" v mobilní aplikaci Webex.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zprávu chatu nelze odeslat, dokud uživatel nevybral nezměrný počet, který má odeslat.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s dálkovým ovládáním, kdy uživatel uvolní ovládání myši bez jakéhokoli rušení hostitele.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl načíst předvolby v Mac Outlooku.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při vytváření schůzky SIP v lokalitě I18N došlo k výjimce.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, ke kterému dochází při plánování schůzky pomocí přizpůsobeného typu osobní konference.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzku Webex optimalizovanou pro VDI v prostředí VMware s Windows 10 (32 bitů).

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když hostitelé plánují schůzku prostřednictvím plánovače Cisco Webex v aplikaci Outlook, nelze vybrat jako spoluhostitele, jsou zašedlé.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy někteří uživatelé zjistili, že schůzky v osobní místnosti nepodporují breakout sessions.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Fxed problém, kdy uživatel není schopen změnit zvukový kolík.

CSCvx87955

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy po nasazení rozhraní XML API 41.1.1 stránka Webex neumožňuje panelistovi událostí nebo alternativnímu hostiteli zahájit událost, když jsou pozváni pomocí rozhraní XML API CreateMeetingAttendee prosba.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se klient Macu nemůže připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé proměnné šablony e-mailové šablony Webex Meetings, které jsou podporovány pro nástroje pro produktivitu schůzek Webex, nevyplňují očekávané informace o pozvánce na schůzku při použití doplňku Plánovač Webex.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatelé webu Webex dostávají e-maily s upozorněním na deaktivaci účtu, přestože jsou na webu aktivní.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitelé a spoluhostitelé nemohou zahájit schůzky E2E.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy někteří uživatelé nemohli načíst přehledy schůzek.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Byla vyřešena chyba zabezpečení XSS na základě souborů cookie Cisco Webex Meetings.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při používání rozostření nebo virtuálního pozadí dochází k blikání.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s selháním zpětného volání do videozakladu, pokud se jejich časové pásmo profilu nachází ve stejném geografickém umístění jako web Webex.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se po spuštění události zhroutí aplikace Webex Události pro Mac.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém při nahrávání zaměřeném na video, kdy po dokončení sdílení dokumentů je záznam stále přilepený v dokumentu a nepřepíná se na kameru.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel účastníka znovu zobrazil poté, co účastník během sdílení přepnul zpět do zobrazení proužek videa.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ověřování SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex training havaruje na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že se okna překrývají a zašedí okna.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybí libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli po prvním zrušení stahování zobrazí chyba Stáhnout vbg.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální zkratky.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy aktuální ApeAttachConfirm pracovní tok byl změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spouštěného prezencí signálu do synchronního režimu spouštěného samočinným.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex předvyplňuje počáteční pole Název id uživatele systému Windows.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém v schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu Q&A, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tenký klient vždy zobrazí zprávu alter v prostředí nevytrvalejšího VDI.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s přístupností pomocí klávesové zkratky Alt + Enter, zatímco obrazovka Sdílení na schůzkách Webexu funguje jako globální.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy klient Macu nemůže otevřít adresu URL obsahující : ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazoval časový popisek pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile panelista dostane kontrolu, nemůžete ho vzít zpět.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy klient Tools pro produktivitu měl při spuštění schůzky nastavit očekávané příznaky s chybou "časový limit pro připojení aplikace k IPC".

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se automatické nahrávání nezdařilo poté, co uživatel pozastavil nahrávání.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel pokusí podat dotaz, dojde k chybě systému Webex.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v 41.4.1, kdy hostitel nemohl vidět jednoho uživatele v seznamu účastníků, i když byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovladače a během schůzky Webex bylo sdílení zastaveno.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Vyřešen problém s klientem Tools pro produktivitu odešle při spuštění relace Webex Trainings pouze jednu událost analýzy hovorů.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by se ve výchozím nastavení mělo povolit připojit se před hostitelem (JBH).

CSCvx96249

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy na záznamu a zařízeních Android chybí zvuk.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klient zákaznického prostředí zamrzne ve schůzce.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastníci nemohou pozvat přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy videozařízení, které se připojuje jako hostitel, nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumení všech.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se při povolení výměny pozadí zhroutí desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nepřehrává nepřetržitě, a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zamrzne aplikace Webex nebo desktopová aplikace Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení breakout session neukládají ani po zahájení sdílení uživatele.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se systémy při zrušení stahování zhroutí.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy místní nahrávání na MacOs Big Sur neobsahoval vstup videa do nahrávacího souboru.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Mac M1 havaruje při rozbalování obrazovky video panelu na jiném monitoru.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byla odebrána oprávnění Chat se všemi, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže posouvat nahoře v Macu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac havarovala.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalení panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k chybě desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu hovorů pro událost, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac nezobrazuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout sessions automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při pokusech uživatele o zahájení schůzky zhroutí desktopová aplikace Webex Meeting.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl během zpětného volání odpojen.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel obdrží od zákazníka prázdný soubor protokolu s hlášením problémů.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli zobrazí chybová zpráva, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s velikostí panelu chatu, která se mění pro hostitele při každé automatické aktualizaci panelu účastníků.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásí problém, že počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy nahrávka chyběla.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy hostitelova aplikace Pro schůzky Mac zamrzne, když účastníci zapnou fotoaparát.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy klient schůzky MAC hostitele zamrzl, když účastníci zapnuli fotoaparát.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním nahráváním MP4, které nelze přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybí libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli po prvním zrušení stahování zobrazí chyba Stáhnout vbg.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k pomalému času připojení z aplikace kvůli zamrznutí rozhraní API.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální zkratky.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl aktuální pracovní postup ApeAttachConfirm změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spouštěného prezencí signálem do režimu synchronizace s vlastním spuštěním.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex předvyplňuje počáteční pole Název id uživatele systému Windows.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace webex meeting verze 41.3.5.8 v systému Windows havarovala.

CSCvx96249

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při použití zvuku VoIP pouze v událostech Webex chyběl kompletní zvuk při nahrávání

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se po spuštění události zhroutí aplikace Webex Události pro Mac.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je dialogové okno Živé streamování prázdné nebo prázdné, pokud webView2 není v systému nainstalován.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se klient Macu nemůže připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při nahrávání zaměřeném na video, po dokončení sdílení dokumentů, je nahrávání stále přilepeno na dokumentu.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel Účastník znovu zobrazil poté, co účastník během sdílení přepnul zpět do zobrazení proužek videa.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex training havaruje na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ověřování SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s Macem 41.4 "klient bez odpovědi" se rychle zvyšuje během omezené dostupnosti pečení.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že se okna překrývají a zašedí okna.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se zákazníkovi zobrazuje chyba, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou stránky 30000, která se zobrazí na mobilním zařízení, pokud se uživatel pokusí kliknout na téma události z programu.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Vyřešen problém s klientem Tools pro produktivitu odešle při spuštění relace Webex Trainings pouze jednu událost analýzy hovorů.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy klient Tools pro produktivitu měl při spuštění schůzky nastavit očekávané příznaky s chybou "časový limit pro připojení aplikace k IPC".

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klient zákaznického prostředí zamrzne ve schůzce.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovladače a během schůzky Webex bylo sdílení zastaveno.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile panelista dostane kontrolu, nemůžete ho vzít zpět.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel pokusí podat dotaz, dojde k chybě systému Webex.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se automatické nahrávání nezdařilo poté, co uživatel pozastavil nahrávání.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonování Macu nemohl přepínat aktivní reproduktory.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jméno účastníka zobrazuje zkomolené znaky při připojení adresy URL schůzky, která je načtena pomocí rozhraní XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tenký klient vždy zobrazí zprávu alter v prostředí nevytrvalejšího VDI.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy klient Macu nemůže otevřít adresu URL obsahující : ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v 41.4.1, kdy hostitel nemohl vidět jednoho uživatele v seznamu účastníků, i když byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí VDI nemůže fungovat na x64.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém v schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu Q&A, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Při pokusu o připojení ke schůzce pomocí rozhraní URL API byl uživatel webové aplikace požádán o opětovné zadání hesla.

CSCvx71919

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy je počet uživatelů videa v zobrazení Mřížka po odeslání videa nesprávný.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel s vlastním zázemím, který se připojil ke schůzkám Webexu z Webex One (formálně označovaný jako Teams), nepřenese své vlastní možnosti pozadí.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy rozhraní API účastníků schůzky mělo nekonzistentní odpovědi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s přístupností pomocí klávesové zkratky Alt + Enter, zatímco obrazovka Sdílení na schůzkách Webexu funguje jako globální.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazoval časový popisek pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy webex nepřijímá poštovní adresu s více než 6 znaky za tecí.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex neodkryje nebo nezobrazí uživatelské rozhraní Webex a ovládací prvky při sdílení obrazovky a stisknutí Ctrl + Shift + Q podruhé.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Při pokusu o připojení ke schůzce z rozhraní URL API byl účastník vyzván k zadání hesla.

CSCvx53817

3

Webex Training

Byl vyřešen problém s chybovou zprávou pro E-Commerce pro Webex Training.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s výchozí hodnotou správce webu, která byla nesprávná pro funkci Použití virtuální kamery v zabezpečeném režimu.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se k účastníkům připojil aktivní reproduktor připojující se ze systému Linux, který neodráží multimediální platformu (MMP).

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce ze seznamu schůzek kvůli přizpůsobenému textu e-mailu.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy v Euroclear.webex.com, všichni uživatelé na schůzkách Webex vidět "Organsiateur" místo "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf na.mp4 nezobrazuje video.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy naplánované schůzky osobní místnosti s dánskými znaky (Videomøde ÆØÅ) nelze normálně zobrazit na stránce schůzky seznamu

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se automaticky objevilo okno MTA a uživatel nemůže schůzku normálně spustit.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je v dánštině chybně napsáno "Změnit virtuální pozadí".

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel IBM linuxu dostal chybu při připojování k určitým schůzkám.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zvuk schůzek Webex je ve výchozím nastavení nastaven na "Nepřipojovat zvuk".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se události Připojení k událostem Webex z aplikace pro stolní počítače přenesou panelisty na registrační stránku.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozmazání" na "žádné" a nemohlo použít změny.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s přidáním StaticPerformanceControl pro Super Rozlišení.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže zahájit schůzku pomocí schůzky Webex z aplikace pro stolní počítače.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém se selháním schůzky Webex při sdílení pomocí možnosti Sdílet obrazovku iPhonu nebo iPadu v části Schůzky Webexu.

CSCvx45543

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy počítač během procesu připojení občas zamrzl.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy křestní jméno má stejnou hodnotu jako tabulka "coruser" v tabulce wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je záznam Webex zkrácen nebo se nepřehrává.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil k klasické události, je chybný.

CSCvx44403

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém v desktopové aplikaci Webex Meetings pro Mac, kdy se uživatel nemůže připojit ze seznamu Nadcházející schůzky kvůli nesprávnému odkazu na schůzku.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se účastníci událostí Webex, kteří se připojují k Mac OS, mohli připojit k videozařízení od 41.1.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během události Webex uživatelé měli závady na videu nebo blikající obrazovky, které byly trvalé.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemohl připojit pomocí funkce 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex Meetings (Windows)

Při pokusu o živý přenos schůzek do videa IBM byly řešeny občasné problémy.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl na první pokus připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Další informace vám poskytne technická podpora."

CSCvx41347

2

Událost služby Webex

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl na první pokus připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Další informace vám poskytne technická podpora."

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedlou.