Se Öppna och åtgärdade buggar i den långsamma Webex Meetings för information om långsamma kanaluppdateringar.


Vi rapporterar öppna och åtgärdade kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3. När en uppdatering inte inkluderar kundrapporterade buggar kommer det inte att finnas någon lista över åtgärdade buggar som visas för denna uppdatering.

Du hittar information om buggar och kan söka efter andra buggar som påverkar Webex Meetings genom att använda Ciscos buggsökningsverktyg. Mer information om hur du använder buggsökning finns i Hjälp för buggsökningsverktyg.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvh90269

Webex Meetings

Funktionen Gör skärmen tom fungerar inte på Windows 10-enheter om användarkontokontroll är aktiverat.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Om en användares Facebook-konto är låst kan de inte strömma Webex-möten på Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Under händelser, när en presentatör delar sin skärm, kan mötesdeltagare se chattaviseringar som visas för presentatören.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb50139

3

Webex Events (klassiskt)

Webex Events (klassisk) låser sig när du delar en videofil efter omröstningar.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb38835

3

Webex Webinar (Mac)

Problem åtgärdat som gjorde att Webex Webinar kraschade när värden hade anslutit via en Mac-enhet.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där interna användare som deltar i ett möte visas som gäster i mötet.

CSCwb16607

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där Control Hub visar fel nätverkstyp för Mac-M1-användare har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där en användare förlorade fokus medan frågan besvarades av en annan användare.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där deltagarprivilegier i mötet är inkonsekventa.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där Windows-användare kan använda fjärrkontroll användare (skrivbord) även om användarprofilen fjärrkontroll inaktiveras på sessionstyp.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Löste ett problem där användare inte kan skicka problemrapporter via Webex Meetings skrivbordsappen.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb05711

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att man gick långsamt eller gick för att hoppa när man såg din egen videokamera.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem i urklipp.

CSCwb02886

3

Webex Webinars

Ett problem där paneldeltagen tog emot 17 e-postmeddelanden med webbsinaraviseringen har åtgärdats.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Ett problem där den stationära Webex Meeting funktion för Logitech Spotlight-delning med laserpekare visar svåra fördröjningar har åtgärdats.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där omröstningsgränssnittet uppdateras och Webex Meetings skrivbordsappen låser sig.

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där presentatören inte kunde dela (grå knapp) i x64 Webex Meetings skrivbordsappen.

CSCwa99614

3

Webex Meetings

Ett problem där användare inte kan navigera till knappen Godkänn eller Avvisa i dialogrutan för ansvarsfriskrivning med hjälp av ett tangentbord har åtgärdats.

CSCwb02688

3

Webex Webinars

Åtgärdat ett problem när e-postbekräftelse för ett webbsinar ändrade datum och tid till tidpunkten för när meddelandet skickades.

CSCwa92848

3

Webex Webinars

Problem åtgärdat som gjorde att ett fel inträffade när en agenda skulle läggs till på webex webbsinarregistreringssidan.

CSCwa88414

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där användare fick ett felmeddelande när de försökte spela UPP NBR- ARF-inspelningar på olika Webex-webbplatser.

CSCwa77300

3

Webex Meeting (Windows)

Åtgärdat ett problem i ett VDI-Webex Meeting där den ibland visar den gula triangeln (som indikerar låg bandbredd för video) i miniatyrremsan i både stapel- och sida-vid-sida-vyer.

CSCwa75485

3

Webex Meetings

Ett problem med Webex Meeting-appen som visar en siffra i stället för profilbild som visas på skärmen Delta i möte har åtgärdats .

CSCwa57943

3

Webex Meeting (Windows)

Åtgärdat ett problem där två mötesdeltagare inte kunde tilldelas till ett breakoutrum förrän de gjordes till cohosts.

CSCwa53841

3

Webex Meeting (Windows)

Ett problem där Control Hub har ett felaktigt Webex Meetings för användarens lokala IP har åtgärdats.

CSCwa13343

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där en annan telekonferens dyker upp som standardljudtyp i ett Zero Trust-schemalagt möte använde produktivitetsverktyg.

CSCwa06126

3

Webex Webinars

Problem åtgärdat som innebär att deltagare efter registrering fick meddelandet när denna händelse kräver registrering.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där interna användare som deltar i ett möte visas som gäster i mötet.

CSCwb16607

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där Control Hub visar fel nätverkstyp för Mac-M1-användare har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där en användare förlorade fokus medan frågan besvarades av en annan användare.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Löste ett problem där användare inte kan skicka problemrapporter via Webex Meetings skrivbordsappen.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där deltagarprivilegier i mötet är inkonsekventa.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Ett problem där den stationära Webex Meeting funktion för Logitech Spotlight-delning med laserpekare visar svåra fördröjningar har åtgärdats.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där omröstningsgränssnittet uppdateras och Webex Meetings skrivbordsappen låser sig.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där presentatören inte kunde dela (grå knapp) i x64 Webex Meetings skrivbordsappen.

CSCwb01415

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där en MacOS-presentatör inte kunde ändra bilder med höger eller vänster piltangent när någon anslöt till eller lämnade mötet har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa74281

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där skrivbordsappen Webex Meetings (Mac) har ultraljud stavat som "Ultrmack".

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Ett problem där användare som försöker kopiera informationen om ditt personliga rum från en Webex-webbplats i Chrome eller Edge inte kopierar till urklipp har åtgärdats.

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där meeting Insights inte visar någon information.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Ett problem där kunden inte kan starta webbplatskonvertering efter att programmet har åtgärdats har åtgärdats.

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där alternativet andra telekonferenser inte var tillgängligt vid schemaläggning via produktivitetsverktyg.

CSCwa68258

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där värden inte kunde avvisa deltagare eller deltagare från en mötessession har åtgärdats.

CSCwa75503

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings deltagare fick mycket låg FPS efter att ha uppdaterats till macOSX 12.1 på R41.10.2 för Meetings.

CSCwa60651

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där det under installationen av Webex Meetings skrivbordsappen stannar vid 10 % för gästanvändare eller användare som inte har installerat app.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem Webex Meetings kraschade i Histogram-modulen.

CSCwa59367

3

Webex Meetings

Rättat till ett problem där det uppstod ett fel när man bjöd in en giltig e-postadress i Webex Webinars (Modern vy).

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Ett problem där tillägget visar ett felaktigt användargränssnitt för anpassad sessionstyp för PCN har åtgärdats.

CSCwa18146

3

Webex Training

Problem åtgärdat som gjorde att användare och värdar inte fick e-postmeddelandet om registrering när de registrerade sig Webex Training använde CCard.

CSCwa41517

2

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där den Control Hub-hanterade token inte kan uppdateras.

CSCvz95768

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där kunden inte kunde vidarebefordra deltagarinbjudan eftersom Outlook såg deltagare och värd som samma möte.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där (Microsoft-fall) hittades mellan koreanska tecken i chattpanelen i Webex Meetings

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa77300

3

Webex Meeting (Windows)

Åtgärdat ett problem i ett VDI-Webex Meeting där den ibland visar den gula triangeln (som indikerar låg bandbredd för video) i miniatyrremsan i både stapel- och sida-vid-sida-vyer.

CSCwa88414

3

Webex Meeting

Åtgärdade ett problem där användare fick ett felmeddelande när de försökte spela UPP NBR- ARF-inspelningar på olika webex-webbplatser.

CSCwa75485

3

Webex Meeting

Ett problem med Webex Meeting-appen som visar en siffra i stället för profilbild som visas på skärmen Delta i möte har åtgärdats .

CSCwa74281

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där skrivbordsappen Webex Meetings (Mac) har ultraljud stavat som "Ultrmack".

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där meeting Insights inte visar någon information.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Ett problem där kunden inte kan starta webbplatskonvertering efter att programmet har åtgärdats har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där alternativet andra telekonferenser inte var tillgängligt vid schemaläggning via produktivitetsverktyg.

CSCwa75503

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings deltagare fick mycket låg FPS efter att ha uppdaterats till macOSX 12.1 på R41.10.2 för Meetings.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem Webex Meetings kraschade i Histogram-modulen.

CSCwa68258

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där värden inte kunde avvisa deltagare eller deltagare från en mötessession har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa60651

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där det under installationen av Webex Meetings skrivbordsappen stannar vid 10 % för gästanvändare eller användare som inte har installerat app.

CSCwa18146

3

Webex Training

Problem åtgärdat som gjorde att användare och värdar inte fick e-postmeddelandet om registrering när de registrerade sig Webex Training använde CCard.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där (Microsoft-fall) hittades mellan koreanska tecken i chattpanelen i Webex Meetings

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa88755

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användaren inte kunde redigera uppspelningsintervall.

CSCwa58199

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där användare av Webinar-sessioner PSTN med hjälp av webbaserade sessioner orsakar ett fel.

CSCwa57717

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där fel deltagar-ID i strängen vid användning av Inringning från en annan app i Webex Meetings har åtgärdats.

CSCwa53358

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där användaren inte kunde hämta Webex Meetings skrivbordsapp från Webex-webbplatsen.

CSCwa52200

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där videoflödet från Apple iMac Pro periodvis misslyckades i Webex Meetings.

CSCwa58320

2

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som multipla krascher under Webex Meetings.

CSCwa49809

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där en inbjuden deltagare uppmanades att ange ett Webex Meeting lösenord.

CSCwa49105

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare tilldelades en panelroll när de inte borde vara panelmedlemmar.

CSCwa49604

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där Webex Meetings skickades med fel tidszon.

CSCwa48587

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare upplevde periodiska krascher Webex Meetings-app när de avslutades i Webex-möten och blev problemrapporter.

CSCwa49955

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där det delade innehållet inte syns när man deltar via Webex-webbappen.

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som uppstod med Webex Scheduler-fel vid användning av Chrome i FAR 2016 lokalt och i Outlook-klienten.

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där hälsokontrollen inte borde popup-relaterade vdi-relaterade meddelanden i ett forcerad internmöte.

CSCwa39530

3

Webex Training

Problem åtgärdat som gjorde att när man skapade ett Webex Training-möte med XML API och sedan försökte redigera mötet senare, så fick man ett felmeddelande om att det aktuella utbildningsmöte-lösenordet inte uppfyller minimikraven för din webbplats lösenordspolicy, och att det även om lösenordet genererades slumpmässigt, kräver en uppdatering av training center-lösenordet.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Ett problem där Windows VDI-användare inte kan se delat innehåll har åtgärdats.

CSCwa96125

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Telepresence-enheter (på plats eller molnregistrerade) inte syns i en Webex Meeting eller visas på tjänstgörings- eller mötesdeltagarnas lista, men hörs under mötet.

CSCwa55538

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att Webex Meeting kraschade direkt efter att användare försökte delta i personliga rum från Webex Meetings skrivbordsappen.

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användarens mötesapp kraschade när kameran var PÅslagen.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa75485

3

Webex Meeting (Windows)

Åtgärdat ett problem Webex Meeting där appen visar en siffra i stället för profilbild på skärmen Delta i möte.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där alternativet andra telekonferenser inte var tillgängligt vid schemaläggning via produktivitetsverktyg.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Ett problem där Windows VDI-användare inte kan se delat innehåll har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa18146

3

Webex Training

Problem åtgärdat som gjorde att användare och värdar inte fick e-postmeddelandet om registrering när de registrerade sig Webex Training använde CCard.

CSCwa57717

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där fel deltagar-ID i strängen vid användning av Inringning från en annan app i Webex-möten.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa52200

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där videoflödet från Apple iMac Pro periodvis misslyckades i Webex Meetings.

CSCwa55228

3

Webex Meetings

Ett problem där användare inte kunde dela skärm från en sekundär bildskärm har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där hälsokontrollen inte borde popup-relaterade vdi-relaterade meddelanden i ett forcerad internmöte.

CSCwa58320

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som multipla krascher under Webex Meetings.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användarens mötesapp kraschade när kameran var PÅslagen.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där Webex Meetings-app kraschade när du slår på kameran.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa19202

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där menyalternativet "Visa aktiv talare i nivå" inte fungerade korrekt.

CSCwa24137

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där deltagare inte kan kopiera delat innehåll när presentatören delar sin skärm.

CSCwa26783

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där schemaläggning av ett produktivitetsverktyg möte inte var möjligt under delning under ett möte.

CSCwa29320

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där TLS1.3 aktiverades automatiskt efter att man hade delta i ett möte.

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där alternativet "Återställ till klassiskt skärmresursläge" inte fungerade korrekt.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa22216

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där deltagarlistan uppdateras när en användare klickade på en rad med deltagarlista vid sökning med en icke tom sträng.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa15708

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gör att när användare exporteras från Control Hub-hanterade webbplatser hänger sig sidan.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där korsvåffel visas när presentatören delar innehåll.

CSCvz85250

1

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att när en användare startade eller anslöt till ett möte så skapar den Blue Screen of Dator (BSoD).

CSCvz49337

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som Webex Meetings genererade en kraschrapport när man slutade eller lämnade ett möte, kraschkod: Ärendet är av Microsoft.

CSCvz95778

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att det inte fanns något ljud och delning när användare deltog i möten, men då kunde se andras video. Ljudknappen visar bara "Anslut ljud" och är inaktiverad.

CSCvz55366

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där alternativet "Kräv att deltagare loggar in innan de deltar i händelse" är avmarkerat, så att "Kräv inloggning" inte uppdateras korrekt.

CSCwa06535

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där en Webex-mötesdeltagares video fortfarande visas på en videoenhet även efter byte från paneldeltagare till deltagare har åtgärdats.

CSCvz99899

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där "Internationell datumlinje väst" visades i Webex-inbjudan för deltagare.

CSCvz81624

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att Webex inte skickade avboka mötesaviseringar till deltagare när möten schemalagts via Outlook produktivitetsverktyg.

CSCvz80167

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat n problem där Control Hub-analyser visar att deltagare ansluter via webbläsartyp, IE6 trots att Microsoft Edge var standardwebbläsare.

CSCwa17396

3

Webex Meetings

Ett problem där det klassiska e Webex Meetings-postmeddelandet innehåller oparerad variabel har åtgärdats. %AttendeePrivilegeHtml%.

CSCvz85817

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där en Webex-mötesdeltagares video fortfarande visas på en videoenhet även efter byte från paneldeltagare till deltagare har åtgärdats.

CSCvz91498

2

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där Blue Screen of Land dyker upp när Webex Aeetings-fönstret flyttas på flera bildskärmar.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användaren upplever en fördröjning när en mötesdeltagare delar innehåll under ett Webex-möte i ett personligt rum.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Åtgärdat ett problem där egen video utan knapp för videoinaktivering visas i ett mötesfönster före anslutning för Mac-deltagare.

CSCwa03591

3

Webex Training

Ett problem där utbildningstjänsten tillfälligt inte är tillgänglig har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntat beteende i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där Windows startar mcs-delning, alltid använder inspelningsläget DUP (klassiskt)

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Ett problem där kunder upplever en fördröjning när en mötesdeltagare delar innehåll under ett Webex-möte i ett personligt rum har åtgärdats.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där användaren såg en grå skärm vid delning.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Åtgärdat ett problem där egen video utan knapp för videoinaktivering visas i ett mötesfönster före anslutning för Mac-deltagare.

CSCwa03591

3

Webex Training

Ett problem där utbildningstjänsten tillfälligt inte är tillgänglig har åtgärdats.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där flera användare upplevde en krasch av Webex Meetings-app på arbetsstationer när de försökte delta i ett möte.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där deltagarprivilegier ändras under ett möte har åtgärdats.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där kameraupplösningen som standard var 360p i 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Problem åtgärdat som inträffade vid en All Hands-händelse – flera Webex Meetings och skrivbordsappen frös (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som visades vid våffelffel när presentatören delade innehåll.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där deltagare i publiken inte kan se den aktiva videoanvändaren när "Visa aktiv talare med delat innehåll" har aktiverats har åtgärdats.

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som gjorde att Apple M1-enhetsuppgradering från 41.9.x till 41.10.7.14 misslyckades och inte kunde delta i möten.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz76403

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användaren inte kunde delta i mötet som panelist från iPad och fick felmeddelandet "Felaktigt lösenord".

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Åtgärdat ett problem där när en deltagare anslöt till ett Webex Events-möte (klassiskt) och presentatören startade en skärm dela, kraschade mötesfönstret ibland.

CSCvz76218

3

Webex Meetings

Ett problem där användare rapporterat att de inte kan redigera tackrapporter på sin Webex-webbplats har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att Webex Meeting skrivbordsappen kunde använda den inloggade användarens Kontrollhubben-aktiverad token, Webex Oauth-token eller namn och e-post för att delta i mötet.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde få visnings-ID när de började dela så att det gick till GDI-läge.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att ej delat innehåll visades vid delning av appar.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där innehållet på skrivbordet (bakom den delade appen) visades i gränsen när Microsoft Office-appen eller SnagIT-appen delades i Webex Meeting (alla fyra utan problem med den delade appen).

CSCvz68502

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som innebär att serverlänken inte ansluts när man försöker spela in en session på molnserver med inspelning.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz69715

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som Webex Meeting där skrivbordsappen kraschade från en manuell överstrykning.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Åtgärdat ett problem där när en deltagare anslöt till ett Webex Events-möte (klassiskt) och presentatören startade en skärm dela, kraschade mötesfönstret ibland.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att Webex Meeting skrivbordsappen kunde använda den inloggade användarens Kontrollhubben-aktiverad token, Webex Oauth-token eller namn och e-post för att delta i mötet.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde få visnings-ID när de började dela så att det gick till GDI-läge.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att ej delat innehåll visades vid delning av appar.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där innehållet på skrivbordet (bakom den delade appen) visades i gränsen när Microsoft Office-appen eller SnagIT-appen delades i Webex Meeting (alla fyra utan problem med den delade appen).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där skärmen är tom under ett innehållsdelning för en mötesdeltagare på en Mac har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz56519

3

Webex Meetings (Windows och Mac)

Åtgärdat ett problem där mikrofonvolymen justeras till auto även när alternativet är inaktiverat.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gör att VDI-innehållsdelning blir suddig efter uppgradering till Webex Meeting 41.2.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som att Reaktioner inte kan skickas på Webex Meetings-app när användare slår på eller AV mötesalternativ så som Frågor och svar och chatt.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare som deltar i Webex-möten kan se ansvarsfriskrivningens dialogfönster som kräver att användarna bekräftar genom att välja antingen alternativet Godkänn eller Avvisa. Knappen Godkänn markeras i blått, men när användarna använder Enter händer inget.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Åtgärdat ett problem där vissa deltagare ställs inför problemet under Webex Events (klassisk) – Meddelande "Välj panelist på Begär-menyn..." håller på att poppa upp och kan inte tas bort.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där ett popup-felmeddelande uppstod när ett möte stängdes.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där virtuell bakgrund aktiveras trots att den har inaktiverats för organisationen har åtgärdats.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där det inte gick att slå på ljudet när användaren klickade på Caps Lock och Space Bar.

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där Webex kraschade vid användning av fildelningsalternativ har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där Cisco Webex programvara för nätverksinspelningskonverterare för icke-engelska språk innehåller ett > alternativet Öppna meny.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där gester och gester på handen inte fungerade under ett möte.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där användare ser en avisering i chattpanelen under möten har åtgärdats.

CSCvz24885

3

Webex Meetings

Ett problem där de nyare versionerna av Webex (41.6 och senare) inte fungerade med ljudsystemet som används för möten som linjeingång har åtgärdats.

CSCvz32851

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde spara värde i databasen för webbplatser som är aktiverade i Control Hub.

CSCvz23945

2

Webex Meetings

Ett problem där användare av VOIP-ljud inte kunde höra ljud PSTN användare har åtgärdats.

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem när användare börjar dela under ett inspelat möte så kan mötesdeltagare se sista sidan i en tidigare delad fil.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem på Mac där Webex inte svarar efter skärmdelning har åtgärdats.

CSCvz15117

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där USB Logitech Logitech-kameran inte visas som alternativ för att slå på under Webex-sessionen.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som resulterade i att användare inte kunde delta Webex Meetings på MacOS.

CSCvz20103

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där mötesalternativen i personliga rum inte synkades med inställningen på användarnivå.

CSCvz09577

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att länken för att delta i ett möte saknades i e-post inbjudningar som hade schemalagts via Webex-schemaläggaren.

CSCvz08241

3

Webex Events

Åtgärdat ett problem där användare kan schemalägga Webex Events (ny) även om de inte har någon licens för att schemalägga Events (klassisk).

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att en mötesapp (Windows) kraschade när de flyttades från huvudmötet till lobbyn.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där specialtecken inte var tillgängliga vid delning av skärmen och övertagande av kontroll på en Mac.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där vissa artefakter visades slumpmässigt på skärmen under skärm- eller programdeltagande i Webex Meeting och flimring av våffelmönstning i svarta eller vita rutor visades och även i inspelningen.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gör att VDI-innehållsdelning blir suddig efter uppgradering till Webex Meeting 41.2.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som att Reaktioner inte kan skickas på Webex Meetings-app när användare slår på eller AV mötesalternativ så som Frågor och svar och chatt.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där vissa artefakter visades slumpmässigt på skärmen under skärm- eller programdeltagande i Webex Meeting och flimring av våffelmönstning i svarta eller vita rutor visades och även i inspelningen.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare som deltar i Webex-möten kan se ansvarsfriskrivningens dialogfönster som kräver att användarna bekräftar genom att välja antingen alternativet Godkänn eller Avvisa. Knappen Godkänn markeras i blått, men när användarna använder Enter händer inget.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Åtgärdat ett problem där vissa deltagare ställs inför problemet under Webex Events (klassisk) – Meddelande "Välj panelist på Begär-menyn..." håller på att poppa upp och kan inte tas bort.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där Webex mötesapp kraschade har åtgärdats.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem när användaren alltid får ett felmeddelande från Cisco Webex Meetings.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där funktionen Push-to-Talk eller hold space för att tillfälligt slå på ljudet inte fungerade när Caps Lock är på.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med Webex Media Engine (WME) programdelning ett felaktigt användargränssnitt som stöder presentationsläget Keynote eller PowerPoint.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där gester och gester på handen inte fungerade under ett möte.

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där ett popup-felmeddelande uppstod när ett möte stängdes.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där det periodiska Webex Meetings-app när användare deltog i ett stort möte med mötesdeltagare fler än 600.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där gester och gester på handen inte fungerade under ett möte.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där användare inte kunde delta i Webex Meetings via Webex Meetings-app MacOS, vilket resulterade i ett fel som resulterade i felmeddelandet "Du har ett nätverksproblem. Kontrollera ditt lokala nätverk och försök igen.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där visaren flimrar när en användare väljer dela skärmen med alternativet Optimera för rörelse och video. Det delade innehålletflimrar.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Ett problem där en användare startar normal delning och mötesdeltagare med hög fps-delning ser att programfönster flimrar har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem när användare börjar dela under ett inspelat möte så kan mötesdeltagare se sista sidan i en tidigare delad fil.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem på Mac där Webex inte svarar efter skärmdelning har åtgärdats.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där skrivbordsprogrammet för Webex Meetings låstes under innehållsdelning eller efter att man tagit fjärrkontroll.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att en mötesapp (Windows) kraschade när de flyttades från huvudmötet till lobbyn.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där värden inte kunde se chattinnehållet under Webex Meeting.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där användare ser följande meddelanden i chattpanelen i möten har åtgärdats: "Det finns användare i mötet vars organisationspolicy inte tillåter dem att delta i chatten."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där programvaran Cisco Webex nätverksinspelningskonverteraren för icke-engelska språk innehåller ett > alternativet Öppna meny.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där mallens automatiska lås inte förs över till ett möte som schemalagts med produktivitetsverktygen.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde läsa in den andra sidan för hantering av registrering för ett möte, eftersom det var en tom sida.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där nästa knapp är gråtonad när en användare deltar i ett möte via webbläsaren (tunn klient) och anger e-postmeddelandet med "+".

CSCvy63991

3

Webex Events

Problem åtgärdat som gjorde att när användare deltog i möten via en gemensam e-postadress som panelist från iPad inte kunde delta Webex Events möte (ny) eller Webex Events (klassisk).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem Webex Meetings där skrivbordsappen inte borde avsluta mötet om användaren slutar dela sin skärm.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Ett problem där inträdes- och utträdessignaler hörs i mötet och i inspelningen har åtgärdats.

CSCvy50910

3

Webex Events

Problem åtgärdat som gjorde Webex Events att vissa deltagare inte kunde se PPT när de hade delta i sessionen.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att omdirigeringslänkar inte fungerade för att starta eller delta i möten efter att webbplatsen hade bytt namn sedan den senaste uppgraderingen.

CSCvy60565

3

Webex Events

Åtgärdade ett problem där deltagare inte kunde höra ljudet när värden delade en video. Men panelmedlemmar kan höra ljudet från videon

CSCvy62893

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att Webex-mötesappen kraschade för deltagare som deltog i ett möte när deltagaren hade dålig nätverkskvalitet istället för att stängas normalt.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där det delade innehållet flimrar under delning av låg bildfrekvens.

CSCvy79610

3

Webex Training

Åtgärdat ett problem där användare inte kan lägga till zip i kursmaterial i Webex Training.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där knappen för att stänga av eller slå på ljud inte visar rätt status på mikrofonen. När en användare klickar på Stäng av ljud för att slå på ljud är mikrofonsymbolen grön, men texten på knappen läser På ljud .

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där användare delar en presentation i Keynote-programmet har åtgärdats. Markören försvinner när du flyttar till en sekundär skärm.

CSCvy80196

3

Webex Events

Åtgärdat ett problem där flera mötesdeltagare inte kunde visa presentatörsvideon i händelsen och endast kunde se en svart skärm.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem med anslutningsproblem för sändning med ljud.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att systemet kraschade för flera användare som använder Webex mötesapp (41.6 och 41.7) på Windows.

CSCvy77279

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där visningsnamnet inte är korrekt när kontrollhubben hanterade kontoinloggning.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde starta Webex Meetings från IE eller Edge. Det Webex Meetings popup-fönster för skrivbordsappen.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där People Insights visades på Webex Meetings.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att deltagarna inte kunde ansluta till praktiska labb.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där vissa artefakter dyker upp slumpmässigt på skärmen under skärm- eller programdeltagande av Webex Meeting så att även våffel av våffelmönstning och whiterutor visas i inspelningen.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem i Webex VDI-mötet där statistik inte visades för VDI-användaren.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där URL:en för Cisco Webex Meetings-appen för Mac OS har ett omdirigeringsproblem.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där det delade innehållet flimrar under delning av hög bildfrekvens.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvz10034

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där Webex Meetings Genväg Alt+enter inte fungerade på version 41.7.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där användare inte kunde delta i Webex Meetings via Webex Meetings-app MacOS, vilket resulterade i ett fel som resulterade i felmeddelandet "Du har ett nätverksproblem. Kontrollera ditt lokala nätverk och försök igen.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem när användare börjar dela under ett inspelat möte så kan mötesdeltagare se sista sidan i en tidigare delad fil.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem på Mac där Webex inte svarar efter skärmdelning har åtgärdats.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Åtgärdade ett problem där det tillfälliga programmet för Webex Events inte startas efter hämtning.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där specialtecken inte var tillgängliga vid delning av skärmen och övertagande av kontroll på en Mac.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där skrivbordsprogrammet för Webex Meetings låstes under innehållsdelning eller efter att man tagit fjärrkontroll.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att en mötesapp (Windows) kraschade när de flyttades från huvudmötet till lobbyn.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där värden inte kunde se chattinnehållet under Webex Meeting.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att systemet kraschade för flera användare som använder Webex mötesapp (41.6 och 41.7) på Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där knappen för att stänga av eller slå på ljud inte visar rätt status på mikrofonen. När en användare klickar på Stäng av ljud för att slå på ljud är mikrofonsymbolen grön, men texten på knappen läser På ljud .

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där användare ser följande meddelanden i chattpanelen i möten har åtgärdats: "Det finns användare i mötet vars organisationspolicy inte tillåter dem att delta i chatten."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där programvaran Cisco Webex nätverksinspelningskonverteraren för icke-engelska språk innehåller ett > alternativet Öppna meny.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem med anslutningsproblem för sändning med ljud

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där användare delar en presentation i Keynote-programmet har åtgärdats. Markören försvinner när du flyttar till en sekundär skärm.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där People Insights visades på Webex Meetings.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att deltagarna inte kunde ansluta till praktiska labb.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem i Webex VDI-mötet där statistik inte visades för VDI-användaren.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde läsa in den andra sidan för hantering av registrering för ett möte, eftersom det var en tom sida.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde starta Webex Meetings från IE eller Edge. Det Webex Meetings popup-fönster för skrivbordsappen.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där URL:en för Cisco Webex Meetings-appen för Mac OS har ett omdirigeringsproblem.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy34559

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där paneldelsdelssökning med versaler inte fungerade för namn i Cyic.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att fel datumformat visades i Webex Meetings webbgränssnittet när region "Tyskland"används.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där räck upp hand-ikonen saknades efter att huvudsessionen hade återupptats från ett breakoutmöte.

CSCvy45080

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som Webex Meeting skrivbordsappen var tvungen att endast helskärm visning på Windows-enheter.

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare som testade Webex Events (ny), såg ett oväntat privilegiumbeteende när panelist flyttade till deltagare.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där användaren inte kunde slå på eller stänga av ljudet för sig själva.

CSCvy55346

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där man vid storleksändringen Webex Meetings fönstret Före möte. Det fungerar inte korrekt när "autod hide aktivitetsfält" är aktiverat i Windows 10.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare inte kan delta i möten i personliga rum efter att ha klickat på Delta Webex Meetings möteslista i skrivbordsappen.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem i Webex VDI-mötet där statistik inte visades för VDI-användaren.

CSCvy63468

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där omröstningspanelen inte visade innehållet i ett mörkt Webex-tema.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde läsa in den andra sidan för hantering av registrering för ett möte, eftersom det var en tom sida.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy60565

3

Webex Events

Problem åtgärdat som innebär att paneldelningar i Webex Events betaversion kunde se det delade innehållet som är en video samt ljud, men deltagare endast kan se videon men inte höra ljudet.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy47286

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där mötesvärden säger chatta med "alla" men det inte fungerade korrekt under mötet har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare som testade Webex Events (ny), såg ett oväntat privilegiumbeteende när panelist flyttade till deltagare.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där det inte går att visa fullständigt namn i omröstningsresultaten har åtgärdats

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som förhindrade sändning av 90p-upplösningskonfiguration.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Problem med systemkrasch har åtgärdats.

CSCvy48220

3

Webex Events

Ett problem där användare inte kunde delta i Webex Events via en mobil webbläsare har åtgärdats.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare inte kan delta i möten i personliga rum efter att ha klickat på Delta från möteslistan i Webex skrivbordsapp.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att handuppräckningsikonen saknades efter att huvudsessionen hade återupptats från ett breakoutmöte.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med en fördröjning när man anslöt till Webex Meeting.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Problem med beskrivningen av Webex Meeting inspelningar har åtgärdats.

CSCvy40452

3

Webex Meetings (Windows)

Problem med långsam tangentbordsåtkomst har åtgärdats.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där användaren inte kunde slå på eller stänga av ljudet för sig själva.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem med nätverksinspelare ARF-filen som parsade out-of-bounds lässkyddad informationss?kerhetss?kerhet.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde starta VDI-Webex Meeting i en Windows 10-(32-bitars) VMware-miljö.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där en videoenhet som deltar som värd inte kan stänga av ljudet för Webex Meetings-app (Windows) via Stäng av ljudet för alla har åtgärdats.

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Ett problem med Webex-webbprogram som kan aktivera video efter att värden inaktiverat den för mötet har åtgärdats.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med API:en, "Senaste personliga rum"-listor som ska vara samma mellan Webex Meetings skrivbordsprogrammet och sidan.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem i musikläget där ljudet inte spelas upp kontinuerligt, och sedan stannade i några sekunder på mötesdeltagarens slut.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där ljud inte fungerade för mötesanvändare förrän de öppnade ljudinställningarna och klicka på testknappen, eller växla ljudutgångsalternativen och växla tillbaka dem.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där fönstret Webex Meetings låser sig efter att man hade delta i ett möte.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde delta i möten från skrivbordsappen.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Ett problem där Webex-appen eller Webex Meetings-skrivbordsappen när man väljer en USB-ansluten kamera helt och hållet har åtgärdats.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare skickas till vänterummet under ett möte när de blir frånkopplade under uppringning.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Ett problem när e-post inkluderar en apostrof eller citattecken har åtgärdats, och resultatet sedan misslyckades med att lägga till tjänstsamtalsdiagrammet.

CSCvx87312

3

Webex Events

Ett problem där deltagare inte kunde bjuda in vänner till ett möte har åtgärdats.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att kryssrutan saknade en textetikett i dialogrutan privilegier.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med användarfel när en användare använder ett O365-konto-UPN-e-postmeddelande och det är inställt som inaktiverat.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där problemrapporten dyker upp kontinuerligt.

CSCvx94000

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att Windows 7-användare rapporterade problem som gjorde att datorn låser sig när Cisco Webex i ett möte och deltagarna slår på sin video.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Webex Events (Mac), Webex Training (Mac)

Åtgärdade ett problem där Mac för Webex Meetings, Webex Events och Webex Trainings skapade en Webex-mapp i sökvägen Dokument.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde öppna ett fullständigt möte med Webex-appen i Safari.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där användaren automatiskt växlade till VoIP för att delta i breakoutsessioner.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där privat möte tilldelningar inte sparas trots att användaren har börjat dela.

CSCvy15845

3

Webex Meetings (Windows och Mac)

Åtgärdat ett problem där Egypten utanför Kairo bör vara Egypten i listan över länder/regioner i dialogrutan för ljudanslutning

CSCvx77304

3

Webex Meetings, Webex Events

Problem åtgärdat som gjorde att tidszonerna i e-Webex Meetings och Webex Events

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem med en layout för strömning som är inställd i Webex-möten som inte går att använda vid direktuppspelning via Windows-appar.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Ett problem där värdar inte kan schemalägga möten när en användare har valt en sessionstyp har åtgärdats.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där användaren fick ett felmeddelande om att Registrering är full för det här mötet.

CSCvx94314

3

Webex-utbildningar

Ett problem där avbokningslänken inte verkar fungera för Webex Training har åtgärdats.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där mötesdeltagare försvann från Mac-chattlistan när en iOS-presentatör blev deltagare.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där ordet "Stage" översatts felaktigt till tyska.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings skrivbordsappen för Mac kraschade när deltagarpanelen expanderades vid skärmdelning.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där tiden för registreringsbekräftelsen i e-postmeddelandet alltid baseras på (Pacific Time (USA och Kanada).

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där video inte kan bläddra längst upp på Mac har åtgärdats.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där kraschnumret ökar mycket i treagerapporten har åtgärdats.

CSCvy03057

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där SVS-delning inte kunde hämta videobilder på MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att fönstret som inte delades läckte under programdelning på Windows Platform.

CSCvy12572

3

Webex Events

Ett problem där HTML-taggen inte fungerar i händelsens titelnamn har <br> åtgärdats.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där ofta skapade möteslösenord inte är tillåtna eftersom efternamnet endast innehåller en bokstav.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Ett problem där den första deltagaren som ansluter är presentatör för det aktuella mötet men inte är för det andra återkommande mötet har åtgärdats.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med renderingsproblem i anpassade registreringsformulär i Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem med dålig video i möten efter att användaren uppgraderade till 41.4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Ett problem med en CSRF Cisco Webex Meetings risk har åtgärdats.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med Cisco Webex en säkerhetsrisk för att buffra nätverksinspelaren.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med Cisco Webex en säkerhetsrisk för att buffra nätverksinspelaren.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare som testade Webex Events (ny), såg ett oväntat privilegiumbeteende när panelist flyttade till deltagare.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där det inte går att visa fullständigt namn i omröstningsresultaten har åtgärdats

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som förhindrade sändning av 90p-upplösningskonfiguration.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Problem med systemkrasch har åtgärdats.

CSCvy48220

3

Webex Events

Ett problem där användare inte kunde delta i Webex Events via en mobil webbläsare har åtgärdats.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare inte kan delta i möten i personliga rum efter att ha klickat på Delta från möteslistan i Webex skrivbordsapp.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem med en fördröjning när man anslöt till Webex Meeting.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy34730

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där rutan för broadcast-ljud inte var tillgänglig.

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Problem med beskrivningen av Webex Meeting inspelningar har åtgärdats.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där användaren inte kunde slå på eller stänga av ljudet för sig själva.

CSCvy34720

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där möten som schemaläggs produktivitetsverktyg via en delningssession kommer att blockeras av mötesappen har åtgärdats.

CSCvy37220

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där kunden hade problem med webbsinarinspelningen.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där exporterade omröstningsresultatfiler innehöll anonyma e-postadresser har åtgärdats.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Åtgärdade ett problem där användaren inte kan öppna enkät efter händelser i webbläsaren.

CSCvy41885

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem med överlappande video till Meetings-användare.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där Webex-videoskärmen periodvis växlade storlek.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem med en layout för strömning som är inställd i Webex-möten som inte går att använda vid direktuppspelning via Windows-appar.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där ljud- eller videodialogrutan för Webex VDI-möten inte kan öppnas igen för att backa upp möten har åtgärdats.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där ordet "Stage" översatts felaktigt till tyska.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att den lokala inspelningen saknades i paketvideon för återupptana rum i layouten.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där mötesdeltagare försvann från Mac-chattlistan när en iOS-presentatör blev deltagare.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där multimediepanelen försvinner när en användare delar eller visar något som en PowerPoint-bild eller skärm har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy24895

3

Webex Events

Åtgärdat ett problem när man schemalägger en Webex-händelse (klassisk) och väljer "Bjud in som alternativ värd" för en panelist, så får paneldel henne en inbjudan till paneldelta men inte en alternativ värdinbjudning. Detta gör det inte möjligt för panelvärden som utses till alternativ värd att starta mötet eller anta värdrollen i stället för värden.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Åtgärdat ett problem där ett Webex Events kraschade flera gånger, först för värden och sedan för alla andra.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där problemrapporten dyker upp kontinuerligt.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där kraschnumret ökar mycket i treagerapporten har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy12572

3

Webex Events

Ett problem där deltagare inte kunde bjuda in vänner till ett möte har åtgärdats.

CSCvx87312

3

Webex Events

Ett problem där deltagare inte kan bjuda in vänner till ett möte har åtgärdats.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där en videoenhet som deltar som värd inte kan stänga av ljudet för Webex Meetings-app (Windows) via Stäng av ljudet för alla har åtgärdats.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde öppna ett fullständigt möte med Webex-appen i Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där fönstret Webex Meetings låser sig efter att man hade delta i ett möte.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där VDI-skärmens automatiska lås under ett pågående Webex-möte på grund av inaktivitet i VDI-session med cirka 15 minuter har åtgärdats.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem där Webex Meetings för Mac kraschar när bakgrundsutbyte är aktiverat.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem i musikläget där ljudet inte spelas upp kontinuerligt, och sedan stannade i några sekunder på mötesdeltagarens slut.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där personliga bilder eller överladdade virtuella bakgrundsbilder är färg-förvrängda på MacOSbig Sur - 11.2.3 har åtgärdats.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Ett problem där Webex-appen eller Webex Meetings-skrivbordsappen när man väljer en USB-ansluten kamera helt och hållet har åtgärdats.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där privat möte tilldelningar inte sparas trots att användaren har börjat dela.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att kryssrutan saknade en textetikett i dialogrutan privilegier.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där lokal inspelning på MacOs Big Sur inte innefattade videoinmatning i en inspelningsfil.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där ljud inte fungerade för mötesanvändare förrän de öppnade ljudinställningarna och klicka på testknappen, eller växla ljudutgångsalternativen och växla tillbaka dem.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där Mac M1 kraschade när man expanderade videopanelens skärm i en annan bildskärm.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som ställdes in där systemen kraschade när hämtningen avbröts.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där chatt med alla privilegier togs bort när en användare deltog i ett möte som deltagare.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där video inte kan bläddra längst upp på Mac har åtgärdats.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som gjorde att kontrollfältet inte borde visas när deltagarens fjärrkontroll i DS med helskärm och sedan trycker på ESC-tangenten.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings skrivbordsappen för Mac.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings skrivbordsappen för Mac kraschade när deltagarpanelen expanderades vid skärmdelning.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings där skrivbordsappen för Mac endast skickar en samtalsanalys av en händelse när användare deltar i ett möte.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings att skrivbordsappen för Mac inte visade en ren telefonanvändare när dataanvändare lämnade mötet.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där användaren automatiskt växlade till VoIP för att delta i breakoutsessioner.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem där användare skickas till vänterummet under ett möte när de blir frånkopplade under uppringning.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdade ett problem med dålig video i möten efter att användaren uppgraderade till 41.4.4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Ett problem där värdens Mac-mötesapp låser sig när deltagarna slår på sin kamera har åtgärdats.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Ett problem med lokal MP4-inspelning som inte kan växla sig själv som aktiv talare har åtgärdats.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdat ett problem med chattpanelens storlek som ändras för värden när deltagarpanelen uppdateras automatiskt.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att Windows 7-användare rapporterade problem som gjorde att datorn låser sig när Cisco Webex i ett möte och deltagarna slår på sin video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att en inspelning saknade ljud.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som uppstod när användaren fick ett felmeddelande om att möteslänken är ogiltig för möten som schemalagts från Webex-utrymmet.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Åtgärdade ett problem där flera användare inte kan delta i Webex Meetings.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att mötesdeltagaren fick ett e-postmeddelande om att inbjudan hade annullerats trots att den första inbjudan inte skickades.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Åtgärdat ett problem där en Mac-telefonianvändare inte kan byta aktiva talare.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Ett problem där användarstatusen är felaktig för (användare som deltog) i registreringsrapporten har åtgärdats.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde hämta .ics-filer efter att ha redigerat ett enskilt återkommande möte på Webex-webbplatsen.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Ett problem där starttiden för inspelningen skrivs över av har åtgärdats. createtime i inspelningstabellen för tjänsten.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att Webex endast känner igen små bokstäver i nyckelord som är lätta att gissa, som t.ex. företagsnamn, användarnamn och ämne.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Ett problem där vissa variabler för e-postmallar för Webex Meetings inte ersätts när man använder tillägget Webex Scheduler har åtgärdats.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där popup-fönstret Mötesregistrering inte visas korrekt för deltagare.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Ett problem där direktuppspelningen av dialogruta är tom eller tom om WebView2 inte är installerad i systemet har åtgärdats.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där undantagslänken visar mötes avboka när användaren klickar på uppdateringsknappen för tilläggsuppdateringen.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att tilläggsklienten i vissa miljöer kunde ange odefinierat resultat för extern användare och mötet misslyckades.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att anslutningstiden från appen gick långsamt på grund av att API:et frös.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Ett problem åtgärdat som visades när en användare schemalägger ett möte via Webex Scheduler (tilläggsprogram), inbjudan är ofullständig och information saknas samt att "Delta-knappen" inte visas på molnregistrerade enheter.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där WinApp: Bör inte uppdateras när versionen är samma mellan installationsappen och den distribuerade appen.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Ett problem där NBR-avskrift hämtas med suffixet *.txt inte *.vtt har åtgärdats.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebär att en Redhat-inspelnings-API ger 403 innan mötet startar.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där användare inte borde avsluta helskärm visningsläget när de trycka på ESC-tangenten under fjärrkontroll en session.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Webex-appen (Android) inte kunde starta ett möte utan att Webex Meeting-appen installerades.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Meetings skrivbordsappen för Mac.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där preliminära rapporter skulle filtrera ut tomma poster.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där virtuella bakgrunder har inaktiverats.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där en konverterad .arf till.mp4-fil inte visade video.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Ett problem där ljud inte ansluts automatiskt efter att en värd hade varit med i ett Webex-möte har åtgärdats.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Problem åtgärdat som gjorde att videoikonen var gråtonad i MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem Webex Meetings skrivbordsappen (41.1) där användare behövde begära två gånger för att redigera whiteboardtavla som startats från en iOS-enhet.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Ett problem där värdar inte kan stänga av ljudet för en mötesdeltagare har åtgärdats.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där tidszonsinformationen är felaktig i e-postmeddelandet i Modern vy.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Ett problem där deltagare återvänder från lobbyn så att inlämning av omröstningar fastnar i pågående omröstning har åtgärdats.

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där möteslistan i Webex Meetings-skrivbordsappen visar värdnamnet felaktigt.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att det inte gick att delta i möten på grund av att statiska Webng-filer inte existerade, vilket medförde felet "ogiltigt värde vid inträde".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Windows-appen kraschade när ett direktmöte startades.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Ett problem när webbplatsen inte visar värden när e-postmallen produktivitetsverktyg används har åtgärdats.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där den delade länken klippdes ut.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där det inte visades i Webex-kalendern när ett möte schema skulle schemaläggas på en ny Webex-webbplats.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användaren inte kan starta ett "Möte nu"-möte i Webex-mobilappen.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som chattmeddelande inte kunde skickas förrän användaren hade valt snabbmeddelandet som ska skickas.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem fjärrkontroll problem där användaren förlorar kontrollen över musen utan att värden stör det.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där användare inte kan läsa in inställningar i Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Ett problem där ett undantag inträffar när ett SIP-möte skapas på en I18N-webbplats har åtgärdats.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som uppstod vid schemaläggning av ett möte med hjälp av det anpassade personliga sessionstyp.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Åtgärdat ett problem där videon stoppas för alla deltagare efter att antalet mötesdeltagare ökar till mer än 1 000 under Webex Events.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som gjorde att användare inte kunde starta VDI-Webex Meeting i en Windows 10-(32-bitars) VMware-miljö.

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där när värdar schemalägger ett möte Cisco Webex Meetings för Google på Outlook-deltagare inte kan väljas som cohost, gråtonade.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Ett problem där vissa användare hittar möten i personliga rum inte har stöd för privata möten har åtgärdats.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Ett problem där användaren inte kunde ändra ljud-PIN-koden har ändrats.

CSCvx87955

3

Webex Events

Problem åtgärdat som gjorde att när XML API 41.1.1-distributionen hade distribuerats så kunde inte Webex-sidan tillåta att händelsepanelen eller den alternativa värden kunde starta händelsen när de bjöds in med XML API CreateMeetingAttendee Begäran.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Åtgärdat ett problem där Mac-klienten inte kan delta i en Webex-händelse om konferensnamnet innehåller specialtecken.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där vissa Webex Meetings variabler för e-postmallar som stöds för Webex Meetings produktivitetsverktyg inte fyller i den förväntade informationen om mötesförfrågan när webex scheduler-tillägget används.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Varningsmeddelanden om inaktivering av konto visas för Webex-webbplatsanvändare trots att de är aktiva på webbplatsen.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Ett problem där värdar och cohosts inte kunde starta E2E-möten har åtgärdats.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där vissa användare inte kan hämta insikter om möten.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Åtgärdat Cisco Webex Meetings cookiebaserade XSS-sårbarheter.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där flimmer förekommer när suddig eller virtuell bakgrund används.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Ett problem med att en videoenhets tidszon ligger på samma geografiska plats som Webex-webbplatsen har åtgärdats som ett fel på en videoenhet.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Åtgärdade ett problem där Webex Events för Mac kraschade efter att en händelse hade startas.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Ett problem i videocentrerad inspelning där när dokumentdelning är klar så att inspelningen fortfarande sitter vid dokument och inte växlar till kamera har åtgärdats.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där deltagarpanelen visas igen när deltagaren växlar tillbaka till videoremsa under delning.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Problem åtgärdat som SSO där användarautentisering inte fungerar när möten hålls på gåta-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Problem åtgärdat som Webex Training kraschade på Mac OS Apple M1 macintosh.

CSCvx85090

3