Pogledajte opciju "Otvorene i rešene greške" za ispravke za sastanke vebeksa sporog kanala za informacije o sporim ažuriranjima kanala.


Izveštavamo o otvorenim i rešenim greškama ozbiljnosti od 1 do 3. Kada ispravka ne uključuje greške koje je pronašao klijent, za tu ispravku neće biti prikazana lista rešenih grešaka.

Pomoću alatke za pretragu cisco grešaka možete da pronađete detalje o navedenim greškama i potražite druge greške koje utiču na određene ispravke Webex sastanaka. Više informacija o korišćenju alatke za pretragu grešaka potražite u pomoći za alatku za pretragu grešaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkcija "Napravi ekran prazno" ne radi na Windows 10 uređajima ako je omogućena kontrola korisničkog naloga.

CSCvi72293

Webex sastanci (Mac)

Ako je Fejsbuk nalog korisnika zaključan, ne mogu da strimuju Webex sastanke na Facebook Live-u.

CSCvh63085

Webex događaji (Windows)

Tokom događaja, kada prezenter deli ekran, učesnici mogu da vide obaveštenja za ćaskanje koja se pojavljuju prezentatoru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz39535

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke pada.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem kada korisnik uvek dobije poruku o grešci sa Cisco Webex sastanaka.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg funkcija "Gurni na razgovor" ili "Blokiraj" ili "Drži prostor za privremeno nepromenj" ne funkcioniše.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Webex Media Engine (WME) aplikacijom koja deli loš korisnički interfejs za podršku keynote ili PowerPoint režimu prezentacije.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke na radnoj površini zamrzne tokom deljenja sadržaja ili nakon preuzimanja daljinskog upravljača.

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da vidi sadržaj ćaskanja tokom Webex sastanka.

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi sledeće obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima: "Na sastanku postoje korisnici čija im politika organizacije ne dozvoljava da učestvuju u ćaskanju."

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver konvertora za snimanje mreže Cisco Webex za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg automatsko zaključavanje predloška ne prenosi na sastanak planiran pomoću alatki za produktivnost.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog kada se korisnik pridruži sastanku koristeći pregledač (tanak klijent) i unese e-poruku sa "+" u njemu, sledeće dugme je sivo.

CSCvy63991

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg korisnici kada su se pridružili sastancima koristeći uobičajenu e-adresu kao panelista sa ipad-a nisu mogli da se pridruže Webex događajima (novim) ili Webex događajima (klasičnim).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ne bi trebalo da završi sastanak ako korisnik prestane da deli ekran.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se tonovi unosa i izlaza čuju na sastanku i na snimku.

CSCvy50910

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg u Webex događajima neki učesnici ne mogu da vide PPT nakon što se pridruže sesiji.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg veze preusmeravanja ne funkcionišu za pokretanje ili pridruživanje sastancima nakon što je lokacija preimenovana od poslednje nadogradnje.

CSCvy60565

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg, kada domaćin deli video zapis, učesnici ne mogu da čuju zvuk. Ali panelisti mogu da čuju zvuk koji dolazi iz videa

CSCvy62893

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke pada za učesnike I domaćini sastanka završavaju sastanak kada učesnik ima loš kvalitet mreže, umesto da se normalno zatvara.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljeni sadržaj trepereći tokom deljenja niske stope okvira.

CSCvy79610

3

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da .zip materijalima za kurseve u Webex Obuci.

CSCvy80185

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" ili "Unmute" ne prikazuje ispravan status mikrofona. Kada korisnik klikne na dugme "Priguši ton" da bi se omutio, simbol mikrofona je zelen, ali tekst na dugmetu glasi "Unmute".

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik deli prezentaciju u Keynote aplikaciji. Kursor nestaje prilikom premeštanja na sekundarni ekran.

CSCvy80196

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg više učesnika nije moglo da vidi video prezentatora u događaju i moglo je da vidi samo crni ekran.

CSCvy93250

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa vezom za audio emitovanje.

CSCvy93849

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistem pada za više korisnika koji koriste Webex aplikaciju za sastanke (41,6 i 41,7) u operativnom sistemu Windows.

CSCvy77279

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg ime za prikaz nije ispravno prilikom prijavljivanja na kontrolisano čvorište kontrolisanog naloga.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanke iz IE ili Edgea. Nema iskačućih prikaza aplikacije webex sastanaka na radnoj površini.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je "Uvidi ljudi" prikazani na Webex sastancima.

CSCvy86883

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu bili u mogućnosti da se pridruže laboratoriji "Hands-on".

CSCvz01735

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, pojavljuju se treperenje crnih ili belih kutija za vafle i vidljivi su i na snimku.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg url adresa aplikacije Cisco Webex Meetings za Mac OS ima problem sa preusmeravanjem.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljeni sadržaj trepereći tokom udela visoke stope okvira.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz20393

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog je došlo do zamrzavanja povremene aplikacije Webex Meetings kada se korisnici pridruže velikom sastanku sa učesnicima sastanka više od 600.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz10034

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prečica za Webex sastanke Alt+enter ne funkcioniše na verziji 41.7.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy98859

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvz08112

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se privremena aplikacija za Webex Events ne pokreće nakon preuzimanja.

CSCvz08835

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg specijalni znakovi nisu dostupni prilikom deljenja ekrana i preuzimanja kontrole u Mac računaru.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke na radnoj površini zamrzne tokom deljenja sadržaja ili nakon preuzimanja daljinskog upravljača.

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da vidi sadržaj ćaskanja tokom Webex sastanka.

CSCvy93849

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistem pada za više korisnika koji koriste Webex aplikaciju za sastanke (41,6 i 41,7) u operativnom sistemu Windows.

CSCvy80185

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" ili "Unmute" ne prikazuje ispravan status mikrofona. Kada korisnik klikne na dugme "Priguši ton" da bi se omutio, simbol mikrofona je zelen, ali tekst na dugmetu glasi "Unmute".

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi sledeće obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima: "Na sastanku postoje korisnici čija im politika organizacije ne dozvoljava da učestvuju u ćaskanju."

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver konvertora za snimanje mreže Cisco Webex za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy93250

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem sa povezivanjem audio emitovanja

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik deli prezentaciju u Keynote aplikaciji. Kursor nestaje prilikom premeštanja na sekundarni ekran.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je "Uvidi ljudi" prikazani na Webex sastancima.

CSCvy86883

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu bili u mogućnosti da se pridruže laboratoriji "Hands-on".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanke iz IE ili Edgea. Nema iskačućih prikaza aplikacije webex sastanaka na radnoj površini.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg url adresa aplikacije Cisco Webex Meetings za Mac OS ima problem sa preusmeravanjem.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34559

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg panelističko pretraživanje sa gornjim predmetom ne funkcioniše za imena na ćirilici.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je pogrešan format datuma prikazan u Veb interfejsu Webex sastanaka prilikom korišćenja regiona "Nemačka".

CSCvy30127

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je ikona ruke za podizanje nestala nakon što je ponovo pokrenula glavnu sesiju iz sesija prekida.

CSCvy45080

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je aplikacija webex sastanka na radnoj površini prisiljena na prikaz celog ekrana samo na Windows uređajima.

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

CSCvy55346

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg prilikom oduzimanja veličine prozora "Webex sastanci" imate pre sastanka. Ne radi ispravno kada je u operativnom sistemu Windows 10 omogućena traka zadataka koja se automatski skriva.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što je sa liste za sastanke aplikacije Webex sastanci na radnoj površini izabrao stavku "Pridruživanje".

3

Webex sastanci (Windows)

3

Webex sastanci (Windows)

3

Webex sastanci (Windows)

3

Webex sastanci (Windows)

3

Webex sastanci (Windows)

3

Webex sastanci (Windows)

3

Webex sastanci (Windows)

3

Webex sastanci (Windows)

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy63468

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg biračko veće ne prikazuje sadržaj u tamnoj temi Webexa.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy60565

3

Webex događaji

Otklonjen je problem zbog kojeg u beta verziji Webex Events panelisti mogu da vide deljeni sadržaj koji je video zajedno sa audio zapisom, ali učesnici mogu da vide samo video zapis, ali ne mogu da čuju zvuk.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy47286

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg voditelj sastanka kaže da ćaskate sa 'svima', ali nije funkcionisalo kako treba tokom sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy48216

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ne možete da prikažete puno ime u rezultatima ankete

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem da bi se sprečilo slanje konfiguracije 90p rezolucije.

CSCvy48203

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa padom sistema.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kog korisnik ne može da se pridruži Webex događajima preko mobilnog pregledača.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što kliknete na dugme "Pridruži se" sa liste sastanaka aplikacije Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona "Podigni ruku" nestala nakon što je ponovo pokrenula glavnu sesiju iz sesije prekida.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do odlaganja pridruživanja Webex sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34453

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa opisom Webex snimaka sastanaka.

CSCvy40452

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa sporim pristupom tastaturi.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Rešen je problem sa ARF datotekom mrežnog plejera za snimanje koja je raščlanjivala van granica pročitajte ranjivost otkrivanja informacija.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanak optimizovan za VDI u Windows 10 (32-bitni) VMware okruženju.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Rešen je problem sa Webex Veb aplikacijom koja može da omogući video zapis nakon što ga domaćin onemogući za sastanak.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa API, listama "Nedavne lične sobe" koje bi trebalo da budu iste između Webex Meetings aplikacije za radnu površinu i stranice.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy17904

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg za korisnike sastanaka zvuk ne radi dok ne otvore audio postavke i kliknu na dugme za testiranje ili promene opcije izlaznog zvučnog signala i vrate ih nazad.

CSCvy09251

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se prozor Webex sastanaka zamrzava nakon pridruživanja sastanku.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku iz aplikacije na radnoj površini.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada e-pošta uključuje apostrof ili ponude, a zatim grafikon poziva za uslugu dodatka nije uspeo.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvy05970

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg u dijalogu "Privilegije" nedostaje tekstualna oznaka.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa korisničkom greškom kada korisnik koristi UPN poštu O365 naloga i ona je postavljena kao deaktivna.

CSCvy24747

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj o problemu neprekidno iskače.

CSCvx94000

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Webex Events (Mac), Webex Trainings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg će Mac za Webex sastanke, Webex događaje i Webex obuke kreirati Webex fasciklu u putanji dokumenata.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy15845

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen problem gde Egipat izvan Kaira treba da bude Egipat na listi zemlje/regiona u dijalogu Audio veza

CSCvx77304

3

Webex Meetings, Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg postoji neusklađenost između vremenskih zona u Webex sastancima i Webex događajima

CSCvy28920

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa rasporedom protoka postavljenim na Webex sastancima koji nisu ispoštovani prilikom protoka pomoću Windows aplikacija.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da zakaže sastanke kada je izabran jedan tip sesije.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik dobio grešku sa upozorenjem da je registracija puna za ovaj sastanak .

CSCvx94314

3

Webex Trainings

Rešen je problem zbog kojeg veza otkazivanja izgleda ne radi za Webex Trainings.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici nestaju sa Mac chat liste kada je iOS prezenter postao učesnik.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je reč "Stage" netačno prevedena na nemački jezik.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex Meetings aplikacija za računare pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg vreme registracije potvrđuje da je e-pošta uvek zasnovana na (Pacific Time (US & Canada).

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

CSCvy24284

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se broj pada dosta povećava u izveštaju o trijaži.

CSCvy03057

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg deljenje SVS-a ne može da dobije video slike na MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prozor koji nije deljen procureo tokom deljenja aplikacija na windows platformi.

CSCvy12572

3

Webex događaji

Rešen je problem zbog kojeg HTML <br> oznaka ne radi u imenu naslova događaja.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg lozinke za sastanak često generisane nisu dozvoljene, s obzirom da prezime sadrži samo jedno slovo.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prvi učesnik koji se pridružio prezentator trenutnog sastanka, ali neće biti za drugi sastanak koji se ponavlja.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa prikazivanjem problema u prilagođenom registracionom obrascu u programu Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do lošeg video zapisa na sastancima nakon što je korisnik nadogradio na 41.4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa CSRF ranjivošću Cisco Webex sastanaka.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ranjivosti bafera za snimanje mreže Cisco Webex.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ranjivosti bafera za snimanje mreže Cisco Webex.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy48216

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ne možete da prikažete puno ime u rezultatima ankete

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem da bi se sprečilo slanje konfiguracije 90p rezolucije.

CSCvy48203

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa padom sistema.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kog korisnik ne može da se pridruži Webex događajima preko mobilnog pregledača.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što kliknete na dugme "Pridruži se" sa liste sastanaka aplikacije Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do odlaganja pridruživanja Webex sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34730

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg zvučna kutija za emitovanje nije bila dostupna.

CSCvy34453

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa opisom Webex snimaka sastanaka.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

CSCvy34720

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg će aplikacija za sastanke tokom sesije deljenja blokirati sastanke zakazane za sastanke zakazane pomoću alatki za produktivnost.

CSCvy37220

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je klijent imao problema sa snimanjem vebinara.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su izvezene datoteke rezultata ankete uključivale anonimne e-adrese.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Otklonjen je problem zbog kog korisnik ne može da otvori anketu o događaju objave u pregledaču.

CSCvy41885

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kaskadom video zapisa korisnicima sastanaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy24330

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex video ekran povremeno isključuje veličinu.

CSCvy28920

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa rasporedom protoka postavljenim na Webex sastancima koji nisu ispoštovani prilikom protoka pomoću Windows aplikacija.

CSCvy23949

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg audio ili video dijalog Webex VDI sastanka ne može da iskače iz igre da bi podržao sastanke.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je reč "Stage" netačno prevedena na nemački jezik.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je lokalnom snimku nedostajao nastavak video zapisa sa kompletom sobe u rasporedu girdova.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici nestaju sa Mac chat liste kada je iOS prezenter postao učesnik.

CSCvy16935

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg multimedijalna tabla nestaje ako korisnik deli ili predstavlja nešto poput PowerPoint slajda ili ekrana.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy24895

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg će prilikom zakazivanja Webex događaja (klasičnog) i izbora stavke "Pozovi kao alternativnog domaćina" za panelistu, panelista dobiti poziv paneliste, ali ne i alternativni poziv domaćina. Ovo ne dozvoljava panelisti označenoj kao alternativni domaćin da započne sastanak ili preuzme ulogu domaćina umesto domaćina.

CSCvy23917

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex događaji više puta srušili, prvo za svog domaćina, a zatim i za sve ostale.

CSCvy24747

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj o problemu neprekidno iskače.

CSCvy24284

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se broj pada dosta povećava u izveštaju o trijaži.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnici ne mogu da pozovu prijatelje na sastanak.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvy09251

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se prozor Webex sastanaka zamrzava nakon pridruživanja sastanku.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se VDI ekran automatski zaključava tokom tekućeg Webex sastanka zbog neaktivnosti VDI sesije od oko 15mins.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex meetings radne površine za Mac ruši kada je omogućena zamena pozadine.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su lične slike ili otpremljene slike virtuelne pozadine u boji iskrivljene na MacOSbig Sur - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy05970

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg u dijalogu "Privilegije" nedostaje tekstualna oznaka.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg lokalni snimak na MacOs Big Suru nije uključio video unos u datoteku za snimanje.

CSCvy17904

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg za korisnike sastanaka zvuk ne radi dok ne otvore audio postavke i kliknu na dugme za testiranje ili promene opcije izlaznog zvučnog signala i vrate ih nazad.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac M1 ruši prilikom proširenja ekrana video panela na drugom monitoru.

CSCvy17144

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistemi otkazuju kada se preuzimanje otkaže.

CSCvy03049

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je uklonjeno "Ćaskanje sa svima" kada se korisnik pridružio sastanku kao učesnik.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy06450

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kontrolna traka ne bi trebalo da se pojavljuje kada daljinski upravljači učesnika u DS-u imaju režim celog ekrana, a zatim pritisnu taster ESC.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex Meetings aplikacija za računare pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac šalje samo jednu analizu poziva za događaj kada se korisnik pridruži sastanku.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac ne pokazuje čistog korisnika telefona kada korisnik podataka napusti sastanak.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je bilo lošeg video zapisa na sastancima nakon što je korisnik nadogradio na 41,4,4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija "Mac sastanak" domaćina zamrzava kada učesnici ukljuce kameru.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem sa MP4 lokalnim snimkom koji ne može da se promeni kao aktivan zvučnik.

CSCvx65494

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa veličinom table za ćaskanje koja se menja za domaćina svaki put kada se panel učesnika automatski ažurira.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je na snimku nedostajao zvuk.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija poruku o grešci da je veza za sastanak nevažeća za sastanke koji su planirani iz webex prostora.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx72101

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg više korisnika ne može da se pridruži Webex sastancima.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik primao e-poruku o otkazivanju iako početni poziv nije poslat.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac telefonije ne može da promeni aktivne zvučnike.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je status korisnika netačan za (korisnika koji je prisustvovao) u izveštaju o registraciji.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da preuzme .ics datoteku nakon uređivanja jednog periodičnog sastanka na Webex lokaciji.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je vreme početka snimanja zamenjeno createtime u tabeli za snimanje usluge.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex prepoznaje samo slova sa malim slovima ključnih reči koje se lako pogađaju, kao što su ime kompanije, korisničko ime ili tema sastanka.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neke promenljive predloška Webex sastanaka e-pošte nisu zamenjene prilikom korišćenja programskog dodatka Webex Scheduler.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg iskačući prozor registracije sastanka ne izgleda ispravno za učesnike.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je dijalog "Live streaming" prazan ili prazan ako WebView2 nije instaliran na sistemu.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik klikne na dugme za ažuriranje za seriju ažuriranja programskog dodatka, veza sa izuzetkom pokazuje da je sastanak otkazan.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg u nekim okruženjima klijent programskog dodatka postavlja nedefinisane rezultate e-pošte spoljnog korisnika, a sastanak nije uspeo.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sporog vremena pridruživanja iz aplikacije zbog zamrzavanja API-ja.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik planira sastanak iz Webex planera (programskog dodatka), pozivnica je nepotpuna i informacije nedostaju, a "Dugme za pridruživanje" se ne vidi na registrovanom uređaju u oblaku.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je WinApp: Ne bi trebalo da se ažurira kada je verzija ista između instaliranja aplikacije i razmeštene aplikacije.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se NBR transkript preuzima sa sufiksom *.txt ne *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg REDhat API za snimanje daje 403 pre početka sastanka.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne bi trebalo da izlazi iz režima prikaza celog ekrana kada pritiska taster ESC u sesiji daljinskog upravljača.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Webex aplikacija (Android) ne može da pokrene sastanak bez instaliranja Webex aplikacije za sastanak.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg bi preliminarni izveštaj trebalo da filtrira neke prazne zapise.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su virtuelne pozadine onemogućene.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se zvuk ne povezuje automatski nakon što se domaćin pridruži Webex sastanku.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Webex Meetings aplikacijom za radnu površinu (41.1) gde korisnik treba dva puta da zatraži uređivanje Whiteboard-a koji je pokrenut sa iOS uređaja.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da priguši zvuk za učesnika sastanka.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg su informacije o vremenskoj zoni netačne u e-poruci "Moderan prikaz".

CSCvx57566

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada se učesnik vrati iz lobija, podnošenje biračkih mesta je zaglavljeno u 'u toku'.

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg lista sastanaka u webex sastancima na radnoj površini pogrešno prikazuje ime domaćina.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog je došlo do otkazivanja pridruživanja sastanku zbog statičnih datoteka Vebnga koje ne postoje, što dovodi do greške "bez vrednosti u stavci".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do pada Windows aplikacije kada je započet trenutni sastanak.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada lokacija ne prikaže vrednosti kada se koristi predložak e-pošte "Alatke za produktivnost".

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljena veza isečena.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom zakazivanja sastanka koji se ponovo odvija na Webex lokaciji, poslednji dan se ne prikazuje u Webex kalendaru.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sastanak "Sastanak odmah" na Vebeks aplikaciji za mobilne uređaje.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg poruka za ćaskanje ne može biti poslata dok korisnik nije izabrao imtem za slanje.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa daljinskim upravljačem gde korisnik oslobađa kontrolu nad mišem bez ikakvih smetnji od domaćina.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da učita željene postavke u programu Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dolazi do izuzetka prilikom kreiranja SIP sastanka na I18N lokaciji.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Rešen je problem koji se javlja prilikom zakazivanja sastanka pomoću prilagođenog tipa sesije lične konferencije.

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanak optimizovan za VDI u Windows 10 (32-bitni) VMware okruženju.

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada domaćini zakažu sastanak preko Cisco Webex planera u programu Outlook učesnici ne mogu biti izabrani kao kohost, oni su sivi.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neki korisnici pronalaze sastanke lične sobe koji ne podržavaju sesije prekida.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Došlo je do problema zbog kojeg korisnik ne može da promeni audio pin.

CSCvx87955

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg nakon primene XML API 41.1.1 Webex stranice ne dozvoljava panelisti događaja ili alternativnom domaćinu da započne događaj kada su pozvani pomoću XML API-ja CreateMeetingAttendee Zahtev.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent ne može da se pridruži Webex događaju ako ime konferencije sadrži specijalne znakove.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neke promenljive predloška Webex sastanaka koje su podržane za alatke za produktivnost Webex sastanaka ne popunjavaju očekivane informacije o pozivu za sastanak prilikom korišćenja programskog dodatka Webex Scheduler.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici Webex lokacije dobijaju e-poruke upozorenja o deaktivaciji naloga uprkos tome što su aktivni na lokaciji.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćini i kohosti nisu u mogućnosti da započnu E2E sastanke.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg neki korisnici ne mogu da učitaju uvide u sastanke.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Rešena je XSS ranjivost kolačića zasnovana na Cisco Webex sastancima.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom korišćenja zamagljene ili virtuelne pozadine javlja treperenje.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa otkazivanjem poziva na video uređaj ako se njihova vremenska zona profila nalazi na istoj geografskoj lokaciji kao i Webex lokacija.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Events za Mac ruši nakon pokretanja događaja.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rešen je problem u video centričnom snimanju, gde kada se deljenje dokumenata dovrši, snimak je i dalje zaglavljen u dokumentu i ne prebacuje se na fotoaparat.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se panel učesnika ponovo pojavljuje nakon što se učesnik vrati na prikaz video trake tokom deljenja.

CSCvx86960

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg SSO potvrda identiteta ne funkcioniše, kada se sastanci održavaju na goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex Training ruši na Mac OS Apple M1 čipu.

CSCvx85090

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik izveštava da prilikom deljenja ekrana stalno govori da se prozori preklapaju i da se sive kroz prozore.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Otklonjen problem sa Webex Meetings VDI (ELux) nadogradnjom na Qt5.15 nedostaje libxcb-image.so.0 i još neke biblioteke na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija grešku "Preuzmi vbg" nakon što je prvi put otkazao preuzimanje.

CSCvx85751

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex koristi tasterske prečice prilikom deljenja čak i kada globalne prečice nisu omogućene.

CSCvx96260

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je trenutni ApeAttachConfirm tok rada je promenjen u AS sesiji (CB) iz asinhronog režima okidača za otkucaje srca u samoinizani sinhroni režim.

CSCvx94003

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex unapred popunjava polje "Ime" windows korisničkim ID-om.

CSCvx49077

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da onemogući "Automatsku kontrolu jačine zvuka".

CSCvx63282

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem na sastancima "End to End Encryption" (E2E) Kada učesnik popuni pitanje u Q&A panelu, pitanje se ne pojavljuje na ekranu glavnog računarskog sistema.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tanki klijent uvek iskače sa izmenjenom porukom o VDI okruženju koje nije uporan.

CSCvx66701

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem pristupačnosti sa tasterskim prečicama Alt + Enter dok deljeni ekran na Webex sastancima deluje globalno.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent koji deli multimediju ne može da otvori URL adresu koja sadrži : ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg međugradski dijalog prikazuje vremensku oznaku za sastanke lične sobe.

CSCvx80999

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg kada se panelisti da kontrola koju ne možete da vratite.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent alatki za produktivnost treba da postavi očekivane zastavice prilikom pokretanja sastanka sa greškom "app join IPC timeout".

CSCvx80997

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg automatsko snimanje nije uspelo nakon što je korisnik pauzirao snimanje.

CSCvx81005

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik pokuša da podnese anketu, Webex sistem pada.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rešen je problem u 41.4.1 gde host nije mogao da vidi jednog korisnika na listi učesnika iako je korisnik bio prisutan na sastanku.

CSCvx55483

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je daljinski upravljač izgubljen, a deljenje zaustavljeno tokom Webex sastanka.

CSCvx73072

3

Webex obuke

Rešen problem sa klijentom alatki za produktivnost šalje samo jedan događaj analize poziva prilikom pokretanja Webex obuke.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi pridruživanje pre domaćina (JBH) trebalo da bude podrazumevano omogućeno.

CSCvx96249

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg nedostaje zvuk snimanja i Android uređaja.

CSCvx75036

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se klijent korisničkog iskustva zamrzava na sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy12572

3

Webex događaji

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvx87312

3

Webex događaji

Rešen je problem zbog kojeg učesnici ne mogu da pozovu prijatelje na sastanak.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvx98749

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvw84500

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex meetings radne površine za Mac ruši kada je omogućena zamena pozadine.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy17144

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistemi otkazuju kada se preuzimanje otkaže.

CSCvy17914

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg lokalni snimak na MacOs Big Suru nije uključio video unos u datoteku za snimanje.

CSCvy05247

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac M1 ruši prilikom proširenja ekrana video panela na drugom monitoru.

CSCvy03049

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je uklonjeno "Ćaskanje sa svima" kada se korisnik pridružio sastanku kao učesnik.

CSCvy26502

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy03082

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvy04605

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex sastanci aplikacije za Računare za Mac pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana

CSCvy10630

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac šalje samo jednu analizu poziva za događaj kada se korisnik pridruži sastanku.

CSCvy09841

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac ne pokazuje čistog korisnika telefona kada korisnik podataka napusti sastanak.

CSCvy10044

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy01602

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex meeting na radnoj površini ruši kada korisnik pokuša da započne sastanak.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik prima praznu datoteku evidencije izveštaja o problemu od kupca.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija poruku o grešci da je veza za sastanak nevažeća za sastanke koji su planirani iz webex prostora.

CSCvx65494

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa veličinom table za ćaskanje koja se menja za domaćina svaki put kada se panel učesnika automatski ažurira.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je na snimku nedostajao zvuk.

CSCvy01025

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija "Mac sastanak" domaćina zamrzava kada učesnici ukljuce kameru.

CSCvx88565

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se klijent mac sastanka domaćina zamrzava kada učesnici ukljuce kameru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx85116

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa MP4 lokalnim snimkom koji ne može da se promeni kao aktivan zvučnik.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Otklonjen problem sa Webex Meetings VDI (ELux) nadogradnjom na Qt5.15 nedostaje libxcb-image.so.0 i još neke biblioteke na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija grešku "Preuzmi vbg" nakon što je prvi put otkazao preuzimanje.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sporog vremena pridruživanja iz aplikacije zbog zamrzavanja API-ja.

CSCvx85751

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex koristi tasterske prečice prilikom deljenja čak i kada globalne prečice nisu omogućene.

CSCvx96260

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je trenutni tok posla ApeAttachConfirm promenjen u AS sesiji (CB) iz asinhronog režima okidača za otkucaje srca u režim sinhronizacije koji se sam pokreće.

CSCvx94003

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex unapred popunjava polje "Ime" windows korisničkim ID-om.

CSCvx94301

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke verzije 41.3.5.8 u operativnom sistemu Windows pada.

CSCvx96249

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg nedostaje kompletan zvuk prilikom korišćenja VoIP zvuka samo u Webex događajima

CSCvx95528

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Events za Mac ruši nakon pokretanja događaja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je dijalog "Live streaming" prazan ili prazan ako WebView2 nije instaliran na sistemu.

CSCvx88833

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent ne može da se pridruži Webex događaju ako ime konferencije sadrži specijalne znakove.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je u video centričnom snimku, kada se deljenje dokumenata završi, snimanje i dalje zaglavljeno na dokumentu.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se panel učesnika ponovo pojavljuje nakon što se učesnik vrati na prikaz video trake tokom deljenja.

CSCvx87915

3

Webex Obuka (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex Training ruši na Mac OS Apple M1 čipu.

CSCvx86960

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg SSO potvrda identiteta ne funkcioniše, kada se sastanci održavaju na goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Otklonjeni problem sa Mac 41.4 "klijent bez odgovora" se brzo povećava tokom ograničenog pečenja dostupnosti.

CSCvx85090

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik izveštava da prilikom deljenja ekrana stalno govori da se prozori preklapaju i da se sive kroz prozore.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent dobija grešku navodeći da je veza za sastanak nevažeća za sastanke koji su planirani iz Webex prostora.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa greškom stranice 30000 koja se pojavljuje na mobilnom uređaju ako korisnik pokuša da klikne na temu događaja iz programa.

CSCvx73072

3

Webex obuke

Rešen problem sa klijentom alatki za produktivnost šalje samo jedan događaj analize poziva prilikom pokretanja Webex obuke.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent alatki za produktivnost treba da postavi očekivane zastavice prilikom pokretanja sastanka sa greškom "app join IPC timeout".

CSCvx75036

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se klijent korisničkog iskustva zamrzava na sastanku.

CSCvx55483

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je daljinski upravljač izgubljen, a deljenje zaustavljeno tokom Webex sastanka.

CSCvx80999

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg kada se panelisti da kontrola koju ne možete da vratite.

CSCvx81005

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik pokuša da podnese anketu, Webex sistem pada.

CSCvx80997

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg automatsko snimanje nije uspelo nakon što je korisnik pauzirao snimanje.

CSCvx82048

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac telefonije ne može da promeni aktivne zvučnike.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg ime učesnika prikazuje neobjašnjene znakove prilikom pridruživanja URL adresi sastanka koja se preuzima pomoću XML API-ja.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tanki klijent uvek iskače sa izmenjenom porukom o VDI okruženju koje nije uporan.

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx73075

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Mac klijent koji deli multimediju ne može da otvori URL adresu koja sadrži : ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rešen je problem u 41.4.1 gde host nije mogao da vidi jednog korisnika na listi učesnika iako je korisnik bio prisutan na sastanku.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg VDI virtuelna pozadina ne može da radi na x64.

CSCvx63282

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem na sastancima "End to End Encryption" (E2E) Kada učesnik popuni pitanje u Q&A panelu, pitanje se ne pojavljuje na ekranu glavnog računarskog sistema.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Kada pokušate da se pridružite sastanku pomoću URL API-ja, od korisnika Web aplikacije će biti zatraženo da ponovo unese lozinku.

CSCvx71919

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je broj korisnika video zapisa pogrešan u prikazu koordinatne mreže nakon što korisnik pošalje video zapis.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik sa prilagođenim pozadinama koji se pridružio Webex sastancima iz webex One (formalno poznat kao Teams) neće prenositi svoje prilagođene opcije pozadine.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su učesnici sastanka API imali nedosledne odgovore.

CSCvx66701

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem pristupačnosti sa tasterskim prečicama Alt + Enter dok deljeni ekran na Webex sastancima deluje globalno.

CSCvx58373

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg međugradski dijalog prikazuje vremensku oznaku za sastanke lične sobe.

CSCvx58714

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je upotreba energije veoma velika.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog Webex ne prihvata poštansku adresu sa više od 6 znakova posle tačke.

CSCvx56220

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex neće da otkrije ili prikaže Webex UI i kontrole prilikom deljenja ekrana i pritiskanja tastera Ctrl + Shift + Q po drugi put.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem prilikom pokušaja pridruživanja sastanku iz URL API-ja, od učesnika se traži lozinka.

CSCvx53817

3

Webex obuka

Rešen je problem sa porukom o grešci za E-Commerce za Webex Obuku.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa podrazumevanom vrednošću administratora lokacije koja je bila pogrešna za funkciju Korišćenje virtuelne kamere u bezbednom režimu.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se aktivni zvučnik koji se pridružuje Linux sistemu nije odrazio na multimedijalnu platformu (MMP) koja se pridružila učesnicima

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku sa liste sastanaka zbog prilagođenog tela e-pošte.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Euroclear.webex.com na Webex sastancima vide "Organsiateur" umesto "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg zakazani sastanci lične sobe sa danskim šarama (Videomøde ÆØÅ), ne mogu normalno da se prikažu na stranici za sastanke liste

CSCvx51013

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se automatski iskačući prozor MTA prozora i korisnik ne mogu normalno da započnu sastanak.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je "Promeni virtuelnu pozadinu" pogrešno napisano na danskom.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je ibm linux korisnik dobijao grešku pri povezivanju sa određenim sastancima.

CSCvx49077

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da onemogući "Automatsku kontrolu jačine zvuka".

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je zvuk Webex sastanaka podrazumevano uključen u opciju "Ne povezuj zvuk".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg pridruživanje Webex događajima iz aplikacije na radnoj površini vodi panelistu na stranicu za registraciju.

CSCvx51064

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi novi korisnik bio izabran za aktivnog korisnika video zapisa.

CSCvx52496

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina promenila iz "zamagljena" u "nijedna" i nije mogla da primeni promene.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa dodavanjem StaticPerformanceControl za Super rezoluciju.

CSCvx51089

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sastanak pomoću Webex sastanka iz aplikacije za radnu površinu.

CSCvx45954

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen problem sa Webex sastankom pada prilikom deljenja pomoću opcije "Deljenje iPhone ili iPad ekrana." u Webex sastancima.

CSCvx45543

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se računar povremeno zamrzava tokom procesa pridruživanja.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg ime ima istu vrednost kao tabela "koruser" u tabeli wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je Webex snimanje skraćeno ili se ne reprodukuje.

CSCvx44345

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen problem sa porukom poslatom učesnicima kada se domaćin nije pridružio klasičnom događaju je pogrešan.

CSCvx44403

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem u vebeks aplikaciji "Sastanci na radnoj površini" za Mac gde korisnik ne može da se pridruži sa liste predstojećih sastanaka zbog neispravne veze sa sastankom.

CSCvx49813

2

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici Webex događaja koji se pridružuju pomoću Mac OS-a mogu da se povežu sa video uređajem od 41.1.

CSCvx46098

1

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg tokom Webex događaja korisnici imaju video greške ili treperenje ekrana koji su bili uporni.

CSCvx43846

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik programa Internet Explorer ne može da se pridruži pomoću 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex sastanci (Windows)

Rešeni su povremeni problemi prilikom pokušaja live stream sastanaka na IBM video zapisu.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex događaju pri prvom pokušaju. Korisnik je dobio grešku "Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx41347

2

Webex događaj

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex događaju pri prvom pokušaju. Korisnik je dobio grešku "Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx41764

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx40372

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem sa QA koji je uhvaćen kada je domaćin zakazao sastanak na veb lokaciji sa Firefoxom.

CSCvx46428

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Blur virtuelna pozadina takođe zamagljuje lice.

CSCvx42968

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je izabrana pogrešna stavka uređaja u čarobnjaku za audio postavke kada se promeni podrazumevani sistemski audio uređaj.

CSCvx36108

3

Webex obuka

Otklonjen je problem koji je prikazujeo globalnu grešku Webex training session sesije prilikom otpremanja testa kao alternativnog domaćina.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Rešen je problem u obrascu za registraciju stranice 41.2 u pozivu za sastanak koji se zbrka dok pokušava da doda "Telefon na poslu" ili "Zemlja" zavedena u prilagođenom registracionom obrascu.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg WinApp ne može da otvori glavni prozor Cisco Webex Meetings (desktop app) zasnovan na MS RemoteApp i Desktop uređajima.

CSCvx42971

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem pristupačnosti gde mac korisnik ne može da koristi Cisco Webex Ankete sa čitačima ekrana.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg izveštaj o korišćenju Webex sastanka prikazuje iste informacije za svakog korisnika sastanka.

CSCvx28312

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa GPC greškom u preuzimanju virtuelne pozadine 'zadovoljavamo neke probleme, pokušajte ponovo da preuzmete'.

CSCvx51075

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su se privilegije učesnika stalno isključivale za neke učesnike.

CSCvx48489

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg zamagljena pozadina nije radila u aplikaciji za radnu površinu Windows Webex sastanaka.

CSCvx42982

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg test mikrofona prikazuje "Snimanje video zapisa" umesto "Snimanje ili snimanje glasa" u japanskoj verziji webex meetings aplikacije za radnu površinu.

CSCvx25653

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg bi trebalo da postoji konzistentniji UI za momentalno okončanje sastanka bez dugmadi koje skaču napred-nazad.

CSCvx20484

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg poruka obaveštenja o odricanju odgovornosti ne predstavlja ceo tekst u aplikaciji za radnu površinu Webex sastanaka.

CSCvx25648

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg na Webex sastanku 41.1.4 za Windows indikator prigušivanja pokazuje netačan status.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ruši svaki put kada učesnik omogući video zapis.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se od mobilnih korisnika traži da se prijave koristeći SSO kada kliknu na URL adresu globalnog broja poziva u pozivnicama za sastanak.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik usluge Join before host (JBH) prikazuje pogrešan video ili audio status (Ponovo se pridruži slučaju).

CSCvx13082

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem za Mac korisnike koji su zaglavljeni prilikom povezivanja i ne mogu da pristupe PAC datoteci.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg čak i kada je onemogućen poziv za sve zemlje osim Velike Britanije i SAD, ali i dalje drugi korisnici regiona mogu da koriste funkciju za pozivanje.

CSCvx07599

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg svačiji video feed zaostaje na Webex sastanku na Mac mašini za pogođenog korisnika.

CSCvx22031

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se računar domaćina zamrzao kada su otključali sastanak i pridružilo se više stotina korisnika.

CSCvx00648

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su niske pokreta skraćene na drugim jezicima u Webex sastancima 41.1.

CSCvw91688

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je vreme sastanka bilo pogrešno.

CSCvw98102

3

Webex obuka

Otklonjen je problem za Webex Meetings Slow Channel Sites gde stranica za preuzimanje Webex konvertora za snimanje nije bila dostupna.

CSCvw96621

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem sa odgovorima o anketi događaja poruke koji nedostaju u izveštaju učesnika.

CSCvw68260

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows učesnik u Webex događajima ne može da prikaže deljenu video datoteku (SVS deljenje), greška: 'Zbog ograničenja kapaciteta događaja,

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa audio ehom.

CSCvx24905

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kratkom statičom bukom od Tankog klijenta do izvornog klijenta na svakih 400m.

CSCvt99384

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem u aplikaciji "Cisco Webex meetings" za objavljivanje informacija o deljenoj memoriji operativnog sistema Windows.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg ime učesnika prikazuje neobjašnjene znakove prilikom pridruživanja URL adresi sastanka koja se preuzima pomoću XML API-ja.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tanki klijent uvek iskače sa izmenjenom porukom o VDI okruženju koje nije uporan.

CSCvx63282

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem na sastancima "End to End Encryption" (E2E) Kada učesnik popuni pitanje u Q&A panelu, pitanje se ne pojavljuje na ekranu glavnog računarskog sistema.

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx73075

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent koji deli multimediju ne može da otvori URL adresu koja sadrži : ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg VDI virtuelna pozadina ne može da radi na x64.

CSCvx69609

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg UI učesnika 41.3 ne radi kada se prezentator deli na sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx41347

2

Webex događaj

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex događaju pri prvom pokušaju. Korisnik je dobio grešku "Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx58714

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je upotreba energije veoma velika.

CSCvx66701

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem pristupačnosti sa tasterskim prečicama "Alt + Enter" dok se deljeni ekran na Webex sastancima ponaša kao globalni.

CSCvw37770

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Windows šalje e-poštu drugom učesniku kada se pridruži sastanku putem modula za anketiranje.

CSCvx58373

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg međugradski dijalog prikazuje vremensku oznaku za sastanke lične sobe.

CSCvx56220

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex neće da otkrije ili prikaže Webex UI i Kontrole prilikom deljenja ekrana i pritiskanja tastera Ctrl + Shift + Q po drugi put.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx41347

2

Webex događaji

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži događaju iz prvog pokušaja. Greška korisnika je primljena " Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je ibm linux korisnik dobijao grešku pri povezivanju sa određenim sastancima.

CSCvx00648

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su niske pokreta skraćene na drugim jezicima u Webex sastancima 41.1.

CSCvx20484

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg poruka obaveštenja o odricanju odgovornosti ne predstavlja ceo tekst u aplikaciji Webex Meetings Desktop.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx51089

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sastanak pomoću Webex sastanka iz aplikacije za radnu površinu.

CSCvx51064

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi novi korisnik bio izabran za aktivnog korisnika video zapisa.

CSCvx51013

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se automatski iskačući prozor MTA prozora i korisnik ne mogu normalno da započnu sastanak.

CSCvx52496

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina promenila iz "zamagljena" u "nijedna" i nije mogla da primeni promene.

CSCvx49077

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da onemogući "Automatsku kontrolu jačine zvuka".

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa add StaticPerformanceControl za super rešavanje.

CSCvx55102

4

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa veličinom panela koji nije sinhronizovan sa lokacijom pokazivača prilikom korišćenja prozora za prevlačenje.

CSCvx44345

3

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem sa porukom poslatom učesnicima kada se domaćin nije pridružio klasičnom događaju.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da uređuje čak ni jednu instancu periodičnih sastanaka iz alatki za produktivnost.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg izveštaj o korišćenju Webex sastanka prikazuje iste informacije za svakog korisnika sastanka.

CSCvw98102

3

Webex obuka

Otklonjen je problem za Webex Meetings Slow Channel Sites gde stranica za preuzimanje Webex konvertora za snimanje nije bila dostupna.

CSCvx28312

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa GPC greškom u preuzimanju virtuelne pozadine 'zadovoljavamo neke probleme, pokušajte ponovo da preuzmete'.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici Webex događaja koji se pridružuju pomoću Mac OS-a mogu da se povežu sa video uređajem od 41.1.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su sastanci Cisco Webex-a neočekivano prekinuti na Mac računaru.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg virtuelna pozadina nije podržana za Intel 11th Gen Intel(R) Core(TM) procesore.

CSCvx42968

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je izabrana pogrešna stavka uređaja u čarobnjaku za audio postavke kada se promeni podrazumevani sistemski audio uređaj.

CSCvx46098

1

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg tokom Webex događaja korisnici imaju video greške ili treperenje ekrana koji su bili uporni.

CSCvx43846

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik programa Internet Explorer ne može da se pridruži pomoću 40.10.12.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Ozbiljnost

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa stranicom za registraciju kada korisnik pokuša da se pridruži sastanku.

CSCvx26560

3

Webex obuke

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da uređuje, omogućava ili menja "Postavke dodeljivanja sesije prekida" za zakazane obuke.

CSCvx26429

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je kao problem zbog kojeg nove verzije Mac OS-a (11.2) i Webex-a (41.1.4.13) rezultiraju webex-om koji gobblinguje memoriju na M1 Mac računarima.

CSCvx26419

3

Webex obuke

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da doda ili ukloni učesnike sa Webex obuka pomoću Webex alatki za produktivnost u programu Outlook.

CSCvx26182

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg WinApp ne bi trebalo da se ažurira kada je verzija ista između instalirane aplikacije i primenjene aplikacije.

CSCvx32708

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku koristeći tanak klijent acecloud.webex.com

CSCvx25658

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kohost nije mogao da započne zakazani sastanak iz programa Outlook.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Cisco Webex Media Engine (WME) ne obaveštava korisnika kada je upotreba CPU-a velika.

CSCvx26080

3

Webex obuke

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži VOIP-u na svim obukama

CSCvx25650

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa Akamai gde se CDN aplikacija preuzima 10 puta.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se vrednost kohosta ne podudara sa alternativnom vrednošću glavnog računarskog računara ako alatke za produktivnost učitavaju sastanak iz starog predloška.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kreiranje liste distribucije pomoću korisničkog interfejsa daje grešku" "Vaša usluga sastanka je imala problem".

CSCvx22663

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg izbor fotoaparata na Webex sastancima funkcioniše prilikom pokretanja sastanka iz alatki za produktivnost ako medijska fondacija nije onemogućena na lokaciji.

CSCvx25653

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg bi trebalo da postoji konzistentniji UI za momentalno okončanje sastanka bez dugmadi koje skaču napred-nazad.

CSCvx25649

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se lista učesnika konstantno pojavljuje.

CSCvx22707

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex ćaskanje na Mac OS-u menja velika slova deljenih veza. Kada vi ili neko drugi klikne na link na pretraživaču možete da vidite vezu malim slovima.

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su visoki SQL rezultati prouzrokovali visoku upotrebu CPU-a i pun proces prikupljanja smeća.

CSCvx17135

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Mac OS host ne može da pozove više ljudi telefonom.

CSCvx19525

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa performansama procesora.

CSCvx17865

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac OS srušio za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx17867

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg alatke za produktivnost prikazuju netačnu poruku o grešci kada je server hvaljen.

CSCvx18780

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi korisnik trebalo uspešno da se pridruži sastanku unoseći veze za sastanak sa unikod specijalnim znakovima.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg nakon prilagođavanja predloška e-pošte za e-poštu odobrenu za registraciju ne prikaže ime učesnika.

CSCvx17875

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Webex sastancima bilo potrebno da poboljšaju ukupnu ptoneclk.exe učestalost automatskog otkrivanja da bi se smanjili troškovi CPU-a u statusu dokone aplikacije.

CSCvx15316

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin, kada započne svoj događaj na Mac OS-u, uvek prikazuje domaćina kao aktivnog govornika.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg podrazumevana vrednost "Dozvoli učesnicima da se omame" za "Upoznaj odmah" nije tačna.

CSCvx14608

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meetings više ne može masovno da se rasporedi pomoću sistema Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx14520

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webapp prikazuje audio konferenciju u JBM onemogućenom događaju.

CSCvx14558

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da uključi ulazni i izlazni ton u klijentu sastanka (čak i ako je omogućen iz planera).

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Desktop baca grešku "Tačka unosa nije pronađena" svaki put kada se pokrene Webex aplikacija za sastanak.

CSCvx17833

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac OS srušio za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx19760

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem sa prilagođenom slikom virtuelne pozadine koja se ne čuva od unakrsnog pokretanja.

CSCvx13331

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je domaćin primio poruku o globalnoj grešci nakon što je na stranici "Ponovno pokretanje testa" kliknuo na dugme "Sačuvaj".

CSCvx13296

3

Webex događaj

Rešen je problem zbog kojeg se onemogućena opcija "Pozovi prijatelja" u Webex događajima i dalje pojavljuje kada se korisnik registruje za događaj.

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neki sastanci lične sobe korisnika zahtevaju od njih da se prijave da bi se pridružili koristeći Veb aplikaciju.

CSCvx13103

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se deljenje ključne aplikacije ponaša drugačije 41.1 naspram 40.2.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je administrator lokacije morao da blokira ovu URL adresu: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx11440

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je za sastanak sa više sesija istekao sastanak, savremeni prikaz filtrira ovu vrstu sastanaka, tako da ne mogu biti navedeni na predstojećoj listi sastanaka u modernom prikazu.

CSCvx12714

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi ponovno pokretanje aplikacije Webex Desktop trebalo da pokrene ispravku za standardnog korisnika.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Telepresence ne uspeva da se poveže sa Webex-om.

CSCvx10842

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se kamera automatski pokreće nakon zaustavljanja deljenja SVS video zapisa.

CSCvx10771

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg netačan korisnički agent izaziva narušavanje bezbednosnih smernica za drugog korisnika.

CSCvx10791

3

Webex Meetings

Rešen je problem za učesnike sastanka koji su imali neočekivani format odgovora.

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da koristi opciju ćaskanja na WebACD-u.

CSCvx22031

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se računar domaćina zamrzao kada su otključali sastanak i pridružilo se više stotina korisnika.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog "Hands-on lab Access Anywhere" i "Remote Access" ne rade za korisnika, različite mreže su obezbedile isti rezultat.

CSCvx02658

2

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex događaj srušio prilikom pokretanja ili pridruživanja događaju.

CSCvx10283

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je Windows OS pao za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx03087

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik pokuša da doda sastanak u kalendar pomoću ics datoteke, on prikazuje HTML kodove samo kada se otvori.

CSCvx01255

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg postavka "Pridruži se pre domaćina" (JBH) nije sačuvana za jedan predložak sastanka u modernom prikazu.

CSCvx00962

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je greška u prevođenju deljene datoteke na nemačkom jeziku.

CSCvx03084

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa klijentskim tragačem iz AS modula.

CSCvw99211

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem na kontrolisanom čvorištu na kojoj "Dozvoli domaćinima da otpreme lični avatar" ne menja ponašanje otpremanja slike profila.

CSCvw99362

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog su pozivi sporadično išli na američki Globalni distribuirani sastanak (GDM) umesto na sastanak u Londonu.

CSCvw98682

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg novi učesnik u holu može da čuje zvuk sastanka pre nego što budu primljeni na sastanak.

CSCvx16128

2

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prečica "Alt+Enter" u webex događajima 41.2 ne uspeva da uđe preko celog ekrana.

CSCvx39216

4

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku i dobio je grešku "Ne možete da se pridružite sastanku jer je broj sastanka koji ste otkucali netačan. Pokušajte ponovo. Greška 5039".

CSCvw96749

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da podesi glavnog domaćina delegatora u željenim postavkama.

CSCvx51088

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg audio dugme prikazuje nenormalno ponašanje nakon neuspešnog sastanka.

CSCvw96415

3

Webex Meetings

Rešen je problem za sastanke Webexa za vladu (FedRAMP) na kojima nije bilo otvorenih konferencija ili zatvorenih konferencija.

CSCvw96619

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži Webex sastanku sa veze za sastanak.

CSCvw96426

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex aplikacija zamrzla nakon prikazivanja sledeće poruke: Webex Chat Nema dovoljno prostora na disku. Ovaj prostor se neće koristiti kao skladište za poslovne zapise. Potrebna je usaglašenost sa smernicama organizacionog nivoa oko saradnje.

CSCvx51077

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg wmlhost ne može da kreira dodatne komponente.xml u x64 fascikli kada korisnik instalira sastanak u programskim datotekama.

CSCvw96435

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg verifikujte cert module koji ne čitaju certifikate posle 300.

CSCvw91695

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg privilegije ćaskanja za učesnika ispravno funkcionišu nakon pridruživanja korisnika Veb aplikacije.

CSCvw91688

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je vreme sastanka bilo pogrešno.

CSCvw91554

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg WebACD sesija ne može biti pokrenuta na Mac računaru.

CSCvw96423

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do jedinstvenog ograničenja (CALENDAR). PK_WBXEVENTOCCURRENCE) je prekršen.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa visokim cpU stopama- Cisco Webex Meetings aplikacija za radnu površinu (ptoneclk.exe) nastavlja da koristi 3%~ 6%.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa visokom upotrebom CPU