ogólny obraz botów Webex

Przykłady używanych botów opracowanych przez Cisco.

Boty w aplikacji Webex

Boty mogą pomóc rozszerzyć funkcjonalność aplikacji Webex o aplikację innej firmy. Możesz dodawać boty do przestrzeni aplikacji Webex i wchodzić w interakcje bezpośrednio z aplikacją innej firmy z tego obszaru. Po dodaniu bota do przestrzeni możesz wysłać help do bota, a odpowiedź zawiera polecenia obsługiwane przez bota.

Możesz dodać bota do dowolnego rodzaju przestrzeni; dodaj bota do obszaru projektu z innymi osobami i wchodź w bezpośrednią interakcję z aplikacją innej firmy ze swojej przestrzeni. Możesz też utworzyć przestrzeń tylko z Tobą i botem, aby wchodzić w interakcje z aplikacją innej firmy.

Webex App Hub zawiera katalog botów i aplikacji opracowanych przez Cisco i programistów zewnętrznych.

Karty w aplikacji Webex

Boty mogą prezentować informacje w aplikacji Webex na różne sposoby. Korzystanie z kart ułatwia użytkownikom bezpośrednią interakcję z odpowiedzią bota na polecenie. Możesz wybierać z menu rozwijanych, używać przycisków, a nawet używać pól tekstowych do aktualizowania i zbierania informacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat struktury kart, zobacz https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Zgłaszaj wszelkie problemy z botem za pomocą kart, aby devsupport@webex.com.

Musisz najpierw dodać Aha! bot do nowej lub istniejącej przestrzeni w aplikacji Webex, a następnie połącz bota z kontem Aha!.

1

Na pasku wyszukiwania wpisz Aha.bot@webex.bot.

2

W Aha! przestrzeń bota, kliknij Połącz konto , a otworzy się strona internetowa. Wpisz swoje Aha! adres URL konta.

Przykład:

Jeśli adres URL konta to https://example.aha.io, wpisz example.aha.io jako domenę.
3

Kliknij Autoryzuj , aby zezwolić na dostęp do konta Aha!.

Po połączeniu konta możesz wybrać kilka szybkich powiadomień lub uruchomić Aha! pulpit nawigacyjny z aplikacji Webex App .

1

Kliknij Zarządzaj powiadomieniami lub wpisz pomoc i wyślij wiadomość.

2

Wybierz zdarzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia, a następnie wybierz korelujący obszar roboczy.

Aby dostosować wszystkie powiadomienia, kliknij Dashboard (Pulpit nawigacyjny).
3

Kliknij przycisk Zapisz , aby dodać wybrane wydarzenia.

Możesz tworzyć powiadomienia niestandardowe lub edytować istniejące na pulpicie nawigacyjnym .

1

Kliknij Zarządzaj powiadomieniami > pulpicie nawigacyjnym.

Bot odpowiada bezpiecznym linkiem do pulpitu nawigacyjnego.
2

Wybierz Kliknij tutaj , aby uruchomić Aha! Zarządzanie botami.