1

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Rozpocznijspotkanie.

2

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Na spotkaniu przejdź do pozycji Informacje o spotkaniui wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kopiuj link do spotkania— skopiuj link do spotkania, aby udostępnić go bezpośrednio osobom lub spacjom w aplikacji Webex.

  • Zaproś i przypomnij— wprowadź adres e-mail lub imię i nazwisko każdej osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie kliknij przycisk Wyślij.