1

U zaglavlju aplikacije kliknite, a zatim izaberite " Pokreni sastanak".

2

Kliknite na " Pokreni sastanak".

Na sastanku idite na informacije o sastanku i odaberite neku od stavki:

  • Kopirajte vezu do sastanka – kopirajte vezu do sastanka da biste je delili direktno sa osobama ili prostorima u aplikaciji Webex.

  • Pozovi i podseti – unesite e-adresa ime svake osobe koju želite da pozovete i kliknite na "Pošalji ".