Administratorzy witryn, którzy chcą zainstalować dodatek Cisco Webex for G Suite dla wszystkich użytkowników w swojej organizacji, mogą zalogować się na swoje konta administratorów G Suite i postępować zgodnie ze standardowym procesem Google, aby zainstalować dodatki G Suite za pomocą zasad grupy lub domyślnych preferencji na https:/ / support.google.com/ chrome / a / answer / 188453?hl=en .

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje.

2

W sekcji Integracja z innymi firmami w obszarze Google zaznacz opcję Kalendarz.

Możesz wybrać, które domeny Google mogą korzystać z tej funkcji, w polu Ogranicz integrację do użytkowników w tych domenach G Suite.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.