Nettstedsadministratorer som ønsker å installere Cisco Webex for G Suite tillegg for alle brukere i organisasjonen kan logge på G Suite- administrator sine og følge standard Google-prosessen for å installere G Suite-tillegg via en gruppepolicy eller gjennom standardinnstillinger på https:// / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=no .

1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Konfigurasjon > Felles nettstedsinnstillinger > Alternativer .

2

I Tredjepartsintegrasjon seksjon, under Google , sjekk Kalender .

Du kan velge hvilke Google-domener som kan bruke denne funksjonen i Begrens integreringen til brukere i disse G Suite-domenene felt.

3

Klikk på Oppdater.