מנהלי אתרים המעוניינים להתקין את התוספת Cisco Webex for G Suite עבור כל המשתמשים בארגון שלהם יכולים להיכנס לחשבונות מנהל ה- G Suite שלהם ולעקוב אחר התהליך הסטנדרטי של Google כדי להתקין תוספות G Suite באמצעות מדיניות קבוצתית או באמצעות העדפות ברירת מחדל בכתובת https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות>.

2

במקטע שילוב של צד שלישי, תחת Google, בדוק את לוח השנה.

אתה יכול לבחור אילו דומיינים של Google יוכלו להשתמש בתכונה זו בשדה הגבל את האינטגרציה למשתמשים בתחומים אלה של G Suite.

3

לחץ על עדכן.