Administratori sajta koji žele da instaliraju programski dodatak Cisco Webex za G Suite za sve korisnike u svojoj organizaciji mogu da se prijave na svoje G Suite administratorske naloge i prate standardni Google proces instaliranja G Suite programskih dodataka putem grupne politike ili putem podrazumevanih željenih opcija na https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

U odeljku Integracija trećih strana, u okviru Google ,proverite kalendar .

Možete da izaberete koji Google domeni mogu da koriste ovu funkciju u polju Ograniči integraciju sa korisnicima u ovim oblastima G Suite domena.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .