Webbplatsadministratörer som vill installera Cisco Webex för G Suite-tillägget för alla användare i sin organisation kan logga in på sina G Suite-administratörskonton och följa Googles standardprocess för att installera G Suite-tillägg via en grupppolicy eller standardinställningar på https://support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Tredjepartsintegration , under Google, kontrollera Kalender.

Du kan välja vilka Google-domäner som kan använda den här funktionen i fältet Begränsa integreringen till användare i dessa G Suite-domäner.

3

Klicka på Uppdatera.