Potrzebujesz lokalnego użytkownika na urządzeniu, aby:

 • Rozszerz interfejs użytkownika o sterowanie w pomieszczeniu.

 • Rozszerz interfejs użytkownika, aby uwzględnić źródła wideo podłączone za pośrednictwem zewnętrznego przełącznika wideo Cisco TelePresence.

 • Daj użytkownikom dostęp do interfejsu internetowego lub interfejsu API urządzenia bez konieczności logowania się Centrum sterowania.

Możesz zarządzać lokalnymi użytkownikami z Użytkownicy lokalni w interfejsie internetowym urządzenia. Wszyscy lokalni użytkownicy są wymienieni tutaj i można zobaczyć, które role użytkownika są przypisane do użytkownika.

Tylko Administrator użytkownik ma uprawnienia do tworzenia i usuwania użytkowników.

Przegląd ról użytkowników

Użytkownicy z Administrator rola może:

 • Mieć nieograniczony dostęp do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia.

 • Uzyskaj dostęp do interfejsu API przez SSH, połączenie szeregowe lub HTTP(S).

 • Twórz użytkowników i zarządzaj nimi za pomocą Integrator oraz Sterowanie pokojowe role.

Użytkownicy z Integrator rola może:

 • Uzyskaj dostęp do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia. Integrator ma taki sam dostęp jak an Administrator użytkownika, z wyjątkiem tworzenia nowych użytkowników.

 • Uzyskaj dostęp do interfejsu API przez SSH, połączenie szeregowe lub HTTP(S).

Użytkownicy z Sterowanie pokojowe rola może:

 • Uzyskaj dostęp do edytora sterowania w pokoju i odpowiednich narzędzi programistycznych w interfejsie internetowym, aby tworzyć rozszerzenia interfejsu dotykowego (sterowanie w pokoju).

 • Uzyskaj dostęp do poleceń API, które są wymagane do tworzenia rozszerzeń interfejsu dotykowego.

Użytkownik z Użytkownik rola może:

 • Dzwoń i przeszukuj listy osób.

 • Zmodyfikuj kilka ustawień, na przykład dostosuj głośność dzwonka i ustaw format godziny i daty.

Utwórz lokalnego użytkownika

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Urządzenia i wybierz swoje urządzenie z listy.

2

Iść do Wsparcie i kliknij Portal internetowy.

3

Iść do Bezpieczeństwo > Użytkownicy lokalni w interfejsie internetowym urządzenia.

4

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach wejściowych i wybierz rolę użytkownika dla użytkownika. Kliknij Stwórz użytkownika.

Nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników na Użytkownicy lokalni strona.

Usuń lokalnego użytkownika

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Urządzenia i wybierz swoje urządzenie z listy.

2

Iść do Wsparcie i kliknij Portal internetowy.

Jeśli masz skonfigurowane Administrator użytkownika urządzenia, możesz uzyskać dostęp Zaawansowane ustawienia bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

3

Nawigować do Bezpieczeństwo > Użytkownicy lokalni w interfejsie internetowym urządzenia.

4

Kliknij Usuń użytkownika i potwierdź swój wybór.