Potrzebujesz użytkownika lokalnego na urządzeniu, aby:

 • Rozszerz interfejs użytkownika o elementy sterujące w pomieszczeniu.

 • Rozszerz interfejs użytkownika, aby uwzględnić źródła wideo podłączone za pomocą zewnętrznego przełącznika wideo Cisco TelePresence.

 • Zapewnij użytkownikom dostęp do interfejsu internetowego lub interfejsu API urządzenia bez konieczności logowania się za pośrednictwem centrum sterowania.

Użytkownikami lokalnymi można zarządzać na stronie Użytkownicy lokalni w interfejsie internetowym urządzenia. Wszyscy użytkownicy lokalni są tutaj wymienieni i można zobaczyć, które role użytkowników są przypisane do użytkownika.

Tylko użytkownik administrator ma uprawnienia do tworzenia i usuwania użytkowników.

Omówienie ról użytkowników

Użytkownicy z rolą administratora mogą:

 • Miej nieograniczony dostęp do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia.

 • Uzyskaj dostęp do interfejsu API przez SSH, połączenie szeregowe lub HTTP(S).

 • Twórz użytkowników i zarządzaj nimi za pomocą ról Integrator i RoomControl .

Użytkownicy z rolą Integratora mogą:

 • Uzyskaj dostęp do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia. Integrator ma taki sam dostęp jak użytkownik administrator , z wyjątkiem tworzenia nowych użytkowników.

 • Uzyskaj dostęp do interfejsu API przez SSH, połączenie szeregowe lub HTTP(S).

Użytkownicy z rolą RoomControl mogą:

 • Uzyskaj dostęp do edytora sterowania w pokoju i odpowiednich narzędzi programistycznych w interfejsie internetowym, aby utworzyć rozszerzenia interfejsu dotykowego (elementy sterujące w pokoju).

 • Uzyskaj dostęp do poleceń interfejsu API, które są wymagane do tworzenia rozszerzeń interfejsu dotykowego.

Użytkownik z rolą Użytkownika może:

 • Nawiąż połączenia i przeszukaj listy Kontakty.

 • Zmodyfikuj kilka ustawień, na przykład dostosuj głośność dzwonka i ustaw format godziny i daty.

Tworzenie użytkownika lokalnego

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.comprzejdź do strony Urządzenia i wybierz swoje urządzenie z listy.

2

Przejdź do pomocy technicznej i kliknij pozycję Portalsieci Web.

3

Przejdź do sekcji Zabezpieczenia > Użytkownicy lokalni w interfejsie internetowym urządzenia.

4

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach wejściowych, a następnie wybierz rolę użytkownika dla użytkownika. Kliknij Utwórz użytkownika.

Nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników na stronie Użytkownicy lokalni.

Usuwanie użytkownika lokalnego

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.comprzejdź do strony Urządzenia i wybierz swoje urządzenie z listy.

2

Przejdź do pomocy technicznej i kliknij pozycję Portalsieci Web.

Jeśli skonfigurowano użytkownika administracyjnego dla urządzenia, można uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

3

Przejdź do sekcji Zabezpieczenia > użytkownicy lokalni w interfejsie internetowym urządzenia.

4

Kliknij Usuń użytkownika i potwierdź swój wybór.