Potrzebujesz lokalnego użytkownika na urządzeniu, aby:

 • Rozszerz interfejs użytkownika w obrębie sterowania w pomieszczeniu.

 • Rozszerz interfejs użytkownika, aby uwzględnić źródła wideo podłączone za pośrednictwem zewnętrznego przełącznika wideo Cisco TelePresence.

 • Zapewnij użytkownikom dostęp do interfejsu internetowego urządzenia lub API bez konieczności logowania się za pośrednictwem Control Hub.

Możesz zarządzać użytkownikami lokalnymi na stronie Użytkownicy lokalni w interfejsie internetowym urządzenia. Tutaj wymienieni są wszyscy użytkownicy lokalni i można zobaczyć, jakie role są do nich przypisane.

Tylko użytkownik Administrator ma uprawnienia do tworzenia i usuwania użytkowników.

Przegląd ról użytkowników

Użytkownicy z rolą Administrator mogą:

 • Miej nieograniczony dostęp do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia.

 • Uzyskaj dostęp do API przez SSH, połączenie szeregowe lub HTTPs.

 • Twórz użytkowników i zarządzaj nimi za pomocą ról Integrator i RoomControl .

Użytkownicy z rolą Integrator mogą:

 • Uzyskaj dostęp do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia. Integrator ma takie same uprawnienia jak użytkownik Admin , z wyjątkiem tworzenia nowych użytkowników.

 • Uzyskaj dostęp do API przez SSH, połączenie szeregowe lub HTTPs.

Użytkownicy z rolą RoomControl mogą:

 • Uzyskaj dostęp do edytora In-Room Control i odpowiednich narzędzi programistycznych w interfejsie internetowym, aby utworzyć rozszerzenia interfejsu dotykowego (sterowanie w pomieszczeniu).

 • Uzyskaj dostęp do poleceń API wymaganych do tworzenia rozszerzeń interfejsu dotykowego.

Użytkownik z rolą Użytkownik może:

 • Wykonywanie połączeń i przeszukiwanie list osób.

 • Zmodyfikuj kilka ustawień, na przykład dostosuj głośność dzwonka i ustaw format godziny i daty.

Utwórz użytkownika lokalnego

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście.

2

Przejdź do Pomoc i kliknij Uruchom Lokalne sterowanie urządzeniami.

Jeśli dla urządzenia masz skonfigurowanego użytkownika administratora , możesz uzyskać dostęp do Ustawień zaawansowanych bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisz https://<endpoint ip lub nazwę hosta>.

3

Przejdź do Użytkownicy > Utwórz użytkownika.

4

Wprowadź informacje w odpowiednich polach wejściowych i kliknij Utwórz użytkownika.

Nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników na stronie Użytkownicy .

Usuń użytkownika lokalnego

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście.

2

Przejdź do Pomoc i kliknij Uruchom obok Sterowanie urządzeniami lokalnymi.

Jeśli dla urządzenia masz skonfigurowanego użytkownika administratora , możesz uzyskać dostęp do Ustawień zaawansowanych bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisz https://<endpoint ip lub nazwę hosta>.

3

Kliknij Użytkownicy i wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć.

4

Kliknij Usuń użytkownika i potwierdź swój wybór.