Du behöver en lokal användare på enheten för att:

 • Utöka användargränssnittet med rumskontroller.

 • Utöka användargränssnittet för att inkludera videokällor anslutna via en extern Cisco TelePresence Video växel.

 • Ge användare åtkomst till enhetens webbgränssnitt eller API utan att vara inloggade via Control Hub.

Du kan hantera lokala användare på sidan Lokala användare i enhetens lokala webbgränssnitt. Alla lokala användare listas här och du kan se vilka användarroller som är tilldelade användaren.

Endast Admin-användaren har behörighet att skapa och ta bort användare.

Översikt över användarroller

Användare med en Admin-roll kan:

 • Har obegränsad åtkomst till enhetens lokala webbgränssnittet.

 • Komma åt API via SSH, serieanslutning eller HTTP(S).

 • Skapa och hantera användare med rollerna Integratör och RoomControl.

Användare med rollen integratör kan:

 • Komma åt rumsenhetens lokala webbgränssnitt. Rollen Integratör ger samma åtkomst som rollen Admin förutom att skapa nya användare.

 • Komma åt API via SSH, serieanslutning eller HTTP(S).

Användare med rollen RumsKontroll kan:

 • Komma åt redigeringsverktyget In-Room Control och motsvarande utvecklingsverktyg i webbgränssnittet för att skapa anslutningar på pekskärmen (rumskontroller).

 • Öppna API-kommandona som krävs för att skapa anslutningar på pekskärmen.

Användare med rollen användare kan:

 • Ringa samtal och söka i personlistorna.

 • Ändra några inställningar, till exempel justera ringsignalsvolymen och ange format för tid och datum.

Skapa en lokal användare

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan.

2

Gå till Support och klicka på Webbportal.

3

Gå till Säkerhet > Lokala användare i enhetens webbgränssnitt.

4

Ange användarnamn och lösenord i motsvarande inmatningsfält och välj en användarroll för användaren. Klicka på Skapa användare.

Den nya användaren visas i listan över användare på sidan med Lokala användare.

Ta bort en lokal användare

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan.

2

Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har konfigurerat en Admin-användare för enheten har du åtkomst till Avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip or hostname>.

3

Navigera till Säkerhet > Lokala användare på enhetens webbgränssnitt.

4

Klicka på Ta bort användare och bekräfta valet.