Du behöver en lokal användare på enheten för att:

 • Utöka användargränssnittet med rumskontroller.

 • Utöka användargränssnittet för att inkludera videokällor anslutna via en extern Cisco TelePresence Video växel.

 • Ge användare åtkomst till enhetens webbgränssnitt eller API utan att vara inloggade via Control Hub.

Du kan hantera lokala användare på sidan Lokala användare i enhetens lokala webbgränssnitt. Alla lokala användare listas här och du kan se vilka användarroller som är tilldelade användaren.

Endast Admin-användaren har behörighet att skapa och ta bort användare.

Översikt över användarroller

Användare med en Admin-roll kan:

 • Har obegränsad åtkomst till enhetens lokala webbgränssnittet.

 • Komma åt API via SSH, serieanslutning eller HTTP(S).

 • Skapa och hantera användare med rollerna Integratör och RoomControl.

Användare med rollen integratör kan:

 • Komma åt rumsenhetens lokala webbgränssnitt. Rollen Integratör ger samma åtkomst som rollen Admin förutom att skapa nya användare.

 • Komma åt API via SSH, serieanslutning eller HTTP(S).

Användare med rollen RumsKontroll kan:

 • Komma åt redigeringsverktyget In-Room Control och motsvarande utvecklingsverktyg i webbgränssnittet för att skapa anslutningar på pekskärmen (rumskontroller).

 • Öppna API-kommandona som krävs för att skapa anslutningar på pekskärmen.

Användare med rollen användare kan:

 • Ringa samtal och söka i personlistorna.

 • Ändra några inställningar, till exempel justera ringsignalsvolymen och ange format för tid och datum.

Skapa en lokal användare

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan.

2

Gå till Support och klicka på Starta Lokala enhetskontroller.

Om du har ställt in en Admin användare för enheten kan du komma åt Avancerade inställningarna direkt genom att öppna en webbläsare och skriv in https://<endpoint ip eller värdnamn>.

3

Gå till Användare > Skapa användare.

4

Ange informationen i motsvarande inmatningsfält och klicka på Skapa användare.

Den nya användaren visas i listan över användare på Användare sidan.

Ta bort en lokal användare

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan.

2

Gå till Support och klicka på Starta bredvid Lokala enhetskontroller.

Om du har konfigurerat en Admin användare för enheten kan du komma åt Avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriv in https://<endpoint ip eller värdnamn>.

3

Klicka på Användare och välj den användare du vill ta bort.

4

Klicka på Ta bort användare och bekräfta valet.