Na przykład, jeśli jesteś usługodawcą, musisz mieć identyfikator organizacji, aby ukończyć włączanie połączeń Webex. Może być również konieczne odniesienie się do swojego identyfikatora, jeśli masz problemy z uzyskaniem dostępu do Pomocy Partnera Webex Calling .

Przed rozpoczęciem

Musisz być istniejącym partnerem Webex i być skonfigurowany w Cisco Webex Control Hub, aby uzyskać dostęp do identyfikatora organizacji. Jeśli nie masz skonfigurowanej subskrypcji, musisz złożyć zamówienie subskrypcji w Cisco Commerce Workspace (CCW) dla programu cisco Unified Workspace for Partners (CUWP) lub programu demonstracyjnego Not for Resale (NFR).


Jeśli aprowizujesz usługi Webex Calling, musisz użyć programu demonstracyjnego NFR.

1

Z widoku partnera w programie https://admin.webex.com, przejdź do Klienci

2

Wybierz własną organizację u góry listy, a następnie kliknij przycisk Wyświetl moją organizację.

3

W widoku klienta przejdź do obszaru Moja firma w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz pozycję Informacje.

Identyfikator organizacji znajduje się w obszarze Informacje ofirmie. Identyfikator organizacji jest taki sam jak numer konta.