Om du t. ex. är en tjänste leverantör behöver du ditt organisations-ID för att kunna genomföra Webex Calling aktiveringen. Du kan även behöva hänvisa ditt ID om du har problem med att ansluta till Webex Calling partner helpdesk.

Innan du börjar

Du måste vara en befintlig Webex partner och ställa in i Cisco Webex Control Hub för att få till gång till ditt organisations-ID. Om du inte har kon figurer ATS måste du placera en prenumerations ordning i Cisco Commerce Workspace (motsols) för antingen Cisco Unified Workspace for Partners (CUWP) eller programmet för åter försäljning (NFR).


Om du konfigurerar Webex Calling tjänster måste du använda NFR demo-programmet.

1

Från partner-vyn i https://admin.webex.comgår du till kunder

2

Välj din egen organisation överst i listan och klicka sedan på Visa min organisation.

3

Från din kundvy går du till mitt företag längst ner till vänster och väljer sedan information.

Ditt organisations-ID ingår i din företags information. Ditt organisations-ID är samma som ditt konto nummer.