Od stycznia 2021 RoomOS 9.15 i nowsze obsługują tylko produkty z serii DX, MX i SX. Zmiana ta jest przeprowadzana automatycznie przy użyciu aktualizacji oprogramowania na styczeń 2021. Na płytach, biurkowych i seriach pomieszczeń, patrz znane i rozwiązane problemy odnośnie do artykułu RoomOS 11

Listę nowych możliwości, patrz nowości w programie RoomOS


 • RoomOS 9 grudnia 2021 (RoomOS 9.15.9.10 4e2d9b9f6aa) została wycofana z powodu ewentualnych awarii w przypadku niestabilności połączenia z siecią.

 • Od października 2021, uaktualnienia oprogramowania RoomOS 9 nie podążają już za miesięczną Cadence.

Rozwiązane problemy

W tym narzędziu do wyszukiwania błędów można znaleźć ustalone zastrzeżenia znalezione przez klienta.

Użyj swojego identyfikatora użytkownika i hasła w witrynie cisco.com, aby zalogować się i wyszukać określony produkt i wersję oprogramowania. Listę wersji programu RoomOS można znaleźć w tym artykule.

W zależności od wersji RoomOS użyj formatu RoomOS wydania wersji ID wydania lub numeru RoomOS-rok-miesiąc-zrzut, na przykład: RoomOS 9.15.0.6 15d5b622f65 lub RoomOS-2019-10-Drop2.Aby dowiedzieć się, które problemy zostały rozwiązane w poprzednich wersjach RoomOS, przeczytaj ten artykuł.

Znane problemy

 • Jeśli urządzenie nie może uzyskać adresu IP przez DHCP podczas konfigurowania 802.1x, ostatni skonfigurowany adres IP jest wyświetlany jako adres IP, mimo że urządzenie nie ma połączenia sieciowego. Jednocześnie na ekranie głównym kontrolera Touch 10 i wyświetlacza ekranowego pojawia się komunikat o braku sieci.

 • Po skonfigurowaniu 802.1x konfiguracja nie jest stosowana natychmiast. Zamiast tego system informuje, że żadna sieć nie jest podłączona, dopóki suplikant WPA nie zostanie zaktualizowany. Zmiana ta może zająć do 30 sekund. Obejście: Poczekaj na zakończenie autoryzacji 802.1x lub upewnij się, że 802.1x jest poprawnie skonfigurowany.

Ograniczenia

 • Zarejestrowane w chmurze urządzenia Webex mają wewnętrzny 30-minutowy limit czasu, po którym rozłączają się ze spotkaniem, jeśli żaden uczestnik się nie dołączy. Nie można zastąpić tego zachowania, a ustawienie Centrum sterowania „Automatycznie kończ spotkania, jeśli jest tylko jeden uczestnik” nie ma na to wpływu.

Wersje RoomOS

 • RoomOS, 9 marca 2023

  Wersja oprogramowania: RoomOS 9.15.17.4 54a79c58dda

 • RoomOS, 9 stycznia 2023

  Wersja oprogramowania: RoomOS 9.15.16.5 5d66bd5601f

 • RoomOS 9 października 2022

  Wersja oprogramowania: RoomOS 9.15.15.4 52ab5233aad

 • RoomOS, 9 czerwca 2022

  Wersja oprogramowania: RoomOS 9.15.14.9 c372c95682d

 • RoomOS, 9 czerwca 2022

  Wersja oprogramowania: RoomOS 9.15.14.7 528a976e70d