Włączanie lub wyłączanie automatycznego wykrywania pobliskich urządzeń wideo

Domyślnie aplikacja automatycznie próbuje wykryć pobliskie urządzenia wideo i połączyć się z nie. Możesz zmienić to ustawienie, tak aby za każdym razem musiałeś ręcznie łączyć się z urządzeniem.

Możesz zmienić te ustawienia, przechodząc do obszaru Ustawienia > urządzenie , a następnie stuknij pozycję Wykryj urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wykrywanie pobliskich urządzeń wideo.


Jeśli masz włączone automatyczne wykrywanie, możesz wybrać, czy chcesz zawsze pokazywać, czy łączyć, aby pokazać, jeśli podłączone jest urządzenie wideo.

Ręczne łączenie z pobliskim urządzeniem wideo

Możesz ręcznie połączyć się z urządzeniem wideo, nawet jeśli masz połączenie z innym urządzeniem lub masz wyłączone automatyczne połączenie.

Otwórz aplikację i stuknij opcję Połącz z urządzeniem. Następnie dotknij nazwy urządzenia wideo, aby się z nim połączyć.


Jeśli masz już połączenie z urządzeniem wideo, możesz stuknąć nazwę urządzenia, a następnie stuknąć opcję Użyj innego urządzenia. Jeśli urządzenia, z którego chcesz się połączyć, nie ma na liście, stuknij opcję Wprowadź nazwę urządzenia i wyszukaj nazwę urządzenia.

Udostępnianie zawartości na urządzeniu

Podobnie jak w przypadku aplikacji komputerowej Webex Meetings, możesz udostępnić ekran urządzeniu wideo bezpośrednio z aplikacji mobilnej.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wideo stuknij nazwę urządzenia wideo, a następnie stuknij opcję Udostępnij na urządzeniu. Stuknij pozycję Rozpocznij > Rozpocznij transmisję, aby rozpocząć udostępnianie ekranu. Aby zatrzymać udostępnianie, stuknij czerwoną ikonę zegara, a następnie stuknij pozycję Zatrzymaj.

Nawiązywanie połączenia ze spotkaniem z urządzenia wideo

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wideo możesz połączyć się ze spotkaniem bez konieczności dołączania do spotkania z urządzenia przenośnego. Po nawiązaniu połączenia możesz uzyskać dostęp do kontrolek spotkania bezpośrednio z urządzenia przenośnego.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego wykrywania pobliskich urządzeń wideo

Domyślnie aplikacja automatycznie próbuje wykryć pobliskie urządzenia wideo i połączyć się z nie. Możesz zmienić to ustawienie, tak aby za każdym razem musiałeś ręcznie łączyć się z urządzeniem.

Możesz zmienić te ustawienia, przechodząc do obszaru Więcej > Ustawienia > urządzenie , a następnie stuknij pozycję Wykryj urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wykrywanie pobliskich urządzeń wideo.


Jeśli masz włączone automatyczne wykrywanie, możesz wybrać, czy chcesz zawsze pokazywać, czy łączyć, aby pokazać, jeśli podłączone jest urządzenie wideo.

Ręczne łączenie z pobliskim urządzeniem wideo

Możesz ręcznie połączyć się z urządzeniem wideo, nawet jeśli masz połączenie z innym urządzeniem lub masz wyłączone automatyczne połączenie.

Otwórz aplikację i stuknij opcję Połącz z urządzeniem. Następnie dotknij nazwy urządzenia wideo, aby się z nim połączyć.


Jeśli masz już połączenie z urządzeniem wideo, możesz stuknąć nazwę urządzenia, a następnie stuknąć opcję Użyj innego urządzenia. Jeśli urządzenia, z którego chcesz się połączyć, nie ma na liście, stuknij opcję Wprowadź nazwę urządzenia i wyszukaj nazwę urządzenia.

Udostępnianie zawartości na urządzeniu

Podobnie jak w przypadku aplikacji komputerowej Webex Meetings, możesz udostępnić ekran urządzeniu wideo bezpośrednio z aplikacji mobilnej.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wideo stuknij nazwę urządzenia wideo, a następnie stuknij pozycję Udostępnij ekran. Aby zatrzymać udostępnianie, naciśnij ikonę Webex, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Nawiązywanie połączenia ze spotkaniem z urządzenia wideo

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wideo możesz połączyć się ze spotkaniem bez konieczności dołączania do spotkania z urządzenia przenośnego. Po nawiązaniu połączenia możesz uzyskać dostęp do kontrolek spotkania bezpośrednio z urządzenia przenośnego.

Rozpoczynanie spotkania podczas udostępniania na urządzeniu wideo

Możesz rozpocząć spotkanie Webex, udostępniając ekran urządzeniu wideo. Po rozpoczęciu spotkania udostępniasz już zawartość.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem stuknij opcję Udostępnij ekran. Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia spotkania, otwórz ponownie aplikację i naciśnij pozycję Przenieś spotkanie na urządzenie.