Na początku spotkania możesz zobaczyć etykiety z nazwiskami przez pierwsze 60 sekund dla maksymalnie 4 osób na drugim końcu spotkania. Następnie nazwa aktywnego mówcy jest widoczna przez chwilę, gdy zaczną mówić.

Jeśli etykiety nazw są włączone w Twojej organizacji, możesz je włączać i wyłączać na urządzeniu do pokoju za pomocą kontrolera Touch 10. Jeśli wyłączysz etykiety z nazwiskami, nie zostaną one wysłane podczas następnego połączenia. Otrzymasz jednak etykiety imienne, jeśli są one dostępne. Etykiety z nazwiskami są automatycznie włączane po zakończeniu połączenia.


Etykiety imienne nie są dostępne w konferencjach transkodowanych ani w klientach programowych.

1

Na kontrolerze Touch 10 dotknij nazwy urządzenia na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Ustawienia .

2

Dotknij opcji Etykiety nazw rozpoznawania twarzy i dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć etykiety dla urządzenia.