Na początku spotkania możesz zobaczyć etykiety z nazwiskami przez pierwsze 60 sekund dla maksymalnie 4 osób na dalszym końcu. Następnie nazwa aktywnego mówcy jest widoczna przez chwilę, gdy zaczną mówić.

Jeśli w Twojej organizacji włączono funkcję etykiet z nazwiskami, możesz ją włączać i wyłączać na urządzeniu pokojowym za pomocą kontrolera Touch 10. Jeśli wyłączysz etykiety z nazwiskami, nie będą one wysyłane podczas następnego połączenia. Otrzymasz jednak etykiety z nazwiskami, jeśli są one dostępne. Etykiety z nazwiskami są włączane ponownie automatycznie po zakończeniu połączenia.


Etykiety imienne nie są dostępne w konferencjach transkodowanych ani w klientach programowych.

1

Na kontrolerze Touch 10 dotknij nazwy urządzenia na ekranie głównym i dotknij opcji Ustawienia.

2

Stuknij pozycję Etykiety nazw rozpoznawania twarzy i stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć etykiety dla urządzenia.