Na początku spotkania możesz wyświetlić nazwiska maksymalnie czterech osób na drugim końcu przez pierwsze 60 sekund. Następnie nazwisko osoby, która obecnie mówi krótko, pojawia się, gdy zaczyna mówić.

Jeśli Twoja organizacja zezwala na etykiety nazw, możesz je włączać i wyłączać na urządzeniu. Gdy wyłączysz etykiety z nazwami, nie będą one wyświetlane podczas następnego połączenia. Jeśli jednak etykiety z nazwami są dostępne, nadal będą one otrzymywane. Po zakończeniu połączenia etykiety z nazwami są automatycznie ponownie włączane.


Etykiety nazw nie są dostępne na transkodowanych konferencjach ani na klientach soft.

1

Otwórz menu ustawień, przesuwając palcem w prawo na ekranie głównym, i wybierz Ustawienia urządzenia .

2

Stuknij pozycję Etykiety nazw rozpoznawania twarzy i stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć etykiety dla urządzenia.