Zamiast widoku klasycznego klienci Webex Meetings Online będą używać swoich witryn w widoku nowoczesnym do swoich spotkań, nagrań, preferencji i nie tylko.


Począwszy od aktualizacji WBS39.10, ustawienie, które umożliwiało użytkownikom przełączanie się między widokiem klasycznym a widokiem nowoczesnym, zostało usunięte w Cisco Webex Control Hub.

Aby sprawdzić, które funkcje są obecnie obsługiwane w widoku nowoczesnym, zobacz Cisco Webex Meetings Modern View Support Matrix.