Zamiast widoku klasycznego klienci Webex Meetings Online będą używać swoich witryn w widoku nowoczesnym do spotkań, nagrań, preferencji i nie tylko.


 

Począwszy od aktualizacji WBS39.10, w Control Hub usunięto ustawienie umożliwiające użytkownikom przełączanie między widokiem klasycznym a widokiem nowoczesnym.

Aby zobaczyć, które funkcje są obecnie obsługiwane w widoku nowoczesnym, zobacz matrycę pomocy technicznej Cisco Webex Meetings w widoku nowoczesnym .