Namiesto klasického zobrazenia Webex stretnutia Online zákazníci budú využívať svoje stránky v Modern View na svoje stretnutia, nahrávanie, preferencie a ďalšie.


 

Počnúc aktualizáciou WBS39.10 bolo v Control Hub odstránené nastavenie, ktoré používateľom umožňovalo prepínať medzi klasickým a moderným zobrazením.

Ak chcete zistiť, ktoré funkcie sú v súčasnosti podporované v modernom zobrazení, pozrite si časť Matica podpory moderného zobrazenia Cisco Webex Meetings .