Umesto klasičnog prikaza, korisnici webex sastanaka na mreži će koristiti svoje lokacije u programu Modern View za svoje sastanke, snimke, željene postavke i još mnogo toga.


Počevši od WBS39.10 ispravke, postavka koja je korisnicima omogućila prebacivanje između klasičnog prikaza i modernog prikaza uklonjena je u kontrolnom čvorištu Cisco Webex.

Da biste videli koje funkcije su trenutno podržane u programu Modern View, pogledajte matricu podrške za moderni prikaz Cisco Webex meetings modernog prikaza.