Místo klasického zobrazení budou zákazníci Webex Meetings Online používat své weby v moderním zobrazení pro své schůzky, nahrávky, předvolby a další.


Počínaje aktualizací WBS39.10 bylo v cisco Webex Control Hub odebráno nastavení, které uživatelům umožňovalo přepínat mezi klasickým zobrazením a moderním zobrazením.

Informace o tom, které funkce jsou v moderním zobrazení aktuálně podporovány, naleznete v matici podpory moderního zobrazení Cisco Webex Meetings.