Kiedy przesyłanie strumieniowe na żywo jest włączone, jest ono aktywne zarówno w usłudze Webex Meetings, jak i w usłudze Webex Events.

Włączanie usługi Vbrick Rev w witrynie Webex

Każdy dostawca usług przesyłania strumieniowego włączony w usłudze Administrowanie witryną jest dostępny dla użytkowników. Zanim użytkownicy będą mogli przesyłać strumieniowo do usługi Vbrick Rev, należy:

Koniecznie przeczytaj ten artykuł o konfiguracji platformy Vbrick oraz przejrzyj ten artykuł o strumieniowym przesyłaniu spotkania z programu Webex do webcastu.

1

Zaloguj się do administracji witryny i przejdź do strony Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >opcje.

2

Przewiń do sekcji Usługi przesyłania strumieniowego na żywo, a następnie zaznacz pozycję Vbrick Rev dla każdego regionu, w którym chcesz włączyć przesyłanie strumieniowe za pośrednictwem platformy Vbrick Rev.

3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo dla pojedynczych użytkowników

1

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex. Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika i wybierz konto użytkownika do zaktualizowania.

2

W sekcji Uprawnienia dotyczącej tego użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz przesyłanie strumieniowe na żywo.

3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włączanie usługi Vbrick Rev w witrynie Webex

Każdy dostawca usług przesyłania strumieniowego włączony w portalu Control Hub jest dostępny dla użytkowników. Zanim użytkownicy będą mogli przesyłać strumieniowo do usługi Vbrick Rev, należy:

Koniecznie przeczytaj ten artykuł o konfiguracji platformy Vbrick oraz przejrzyj ten artykuł o strumieniowym przesyłaniu spotkania z programu Webex do webcastu.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze , przejdź do usługi , a następnie wobszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla których chcesz zmienić ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konfiguracja > Ustawienia typowe > Opcje witryny.

3

Przewiń do sekcji Usługi przesyłania strumieniowego na żywo, a następnie zaznacz pozycję Vbrick Rev dla każdego regionu, w którym chcesz włączyć przesyłanie strumieniowe za pośrednictwem platformy Vbrick Rev.

4

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo dla pojedynczych użytkowników

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz konto użytkownika do zaktualizowania, a następnie wybierz pozycję Spotkanie.

2

Wybierz witrynę spotkania do aktualizacji, a następnie kliknij opcję Zaawansowane ustawienia użytkownika i kody monitorowania.

3

W sekcji Ustawienia użytkownika dotyczącej tego użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz przesyłanie strumieniowe na żywo.

4

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.