Je-li aktivní živé streamování, je povoleno v aplikacích Webex Meetings i Webex Events.

Povolit streamování služby Vbrick Rev na svém webu služby Webex

Každý poskytovatel streamování, kterého povolíte v aplikaci Site Administration, je k dispozici pro přenos streamu. Než budou moci vaši uživatelé streamovat do služby Vbrick Rev, musíte udělat následující:

Přečtěte si tento článek, který pojednává o nastavení služby Vbrick a popisuje, jak Streamovat aplikaci Webex Meetings do webcastu.

1

Přihlaste se ke správě webu a přejděte na Možnost > konfigurace > běžných nastavení webu.

2

Přejděte do části Služby živého streamování a vyberte možnost VBrick Rev pro každou oblast, pro kterou chcete povolit streamování služby VBrick Rev.

3

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolte živé streamování pro jednotlivé uživatele

1

Přihlaste se k aplikaci Webex Site Administration. Na levém navigačním panelu přejděte na > Upravit uživatele na správu uživatelů a vyberte uživatelský účet, který chcete aktualizovat.

2

V části Oprávnění pro daného uživatele zaškrtněte pole Povolit živé streamování.

3

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolit streamování služby Vbrick Rev na svém webu služby Webex

Každý poskytovatel streamování, kterého povolíte v rozbočovači Control Hub, je k dispozici pro streamování. Než budou moci vaši uživatelé streamovat do služby Vbrick Rev, musíte udělat následující:

Přečtěte si tento článek, který pojednává o nastavení služby Vbrick a popisuje, jak Streamovat aplikaci Webex Meetings do webcastu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci , přejděte do služby a v části Schůzka vyberteWeby .

2

Zvolte web Webex, chcete-li změnit nastavení, a vyberte Konfigurace > Společná nastavení > možnosti webu.

3

Přejděte do části Služby živého streamování a vyberte možnost VBrick Rev pro každou oblast, pro kterou chcete povolit streamování služby VBrick Rev.

4

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolte živé streamování pro jednotlivé uživatele

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatelský účet, který chcete aktualizovat, a pak vyberte Schůzka.

2

Vyberte web pro schůzku, kterou chcete aktualizovat a pak klikněte na možnost Pokročilá nastavení uživatele a sledovací kódy.

3

V části Uživatelská nastavení pro daného uživatele zaškrtněte pole Povolit živé streamování.

4

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.