När direkt strömning är aktive rad aktive ras den både Webex Meetings och Webex Events.

Aktivera Vbrick rev streaming på din Webex-webbplats

Alla strömmande leverantörer som du aktiverar i webbplatsadministration är tillgängliga för användare att strömma till. Innan användarna kan strömma till Vbrick rev måste du:

Se till att läsa den här artikeln som talar om installations programmet för Vbrick och läsa den här artikeln som beskriver hur man strömmar en Webex Meeting till ett webb sändnings möte.

1

Logga in på webbplatsadministration och går till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till avsnittet direktsända strömmande tjänster och välj Vbrick rev för varje region som du vill aktivera Vbrick rev-strömning för.

3

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera direkt strömning för enskilda användare

1

Logga in i Webex webbplatsadministration. Till vänster navigeringsrad går du till användar hantering > Redigera användare och välj en användarkonto för att uppdatera.

2

I avsnittet privilegier för den användaren markerar du kryss rutan Aktivera direkt uppspelning .

3

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera Vbrick rev streaming på din Webex-webbplats

Alla strömmande leverantörer som du aktiverar i Control Hub är tillgängliga för användare att strömma till. Innan användarna kan strömma till Vbrick rev måste du:

Se till att läsa den här artikeln som talar om installations programmet för Vbrick och läsa den här artikeln som beskriver hur man strömmar en Webex Meeting till ett webb sändnings möte.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj Webex webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj konfiguration. > Allmänna inställningar > Webbplatsalternativ.

3

Bläddra till avsnittet direktsända strömmande tjänster och välj Vbrick rev för varje region som du vill aktivera Vbrick rev-strömning för.

4

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera direkt strömning för enskilda användare

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till användare och markerar ett användarkonto att uppdatera och väljer sedan möte.

2

Välj vilken Mötes webbplats du vill uppdatera och klicka sedan på avancerade användar inställningar och spårnings koder.

3

I avsnittet användar inställningar för den användaren markerar du kryss rutan Aktivera direkt uppspelning .

4

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.