Kada je omogućen protok uživo, omogućen je i u Webex sastancima i u Webex događajima.

Omogući Vbrick Rev Streaming na Vašoj Webex lokaciji

Svaki dobavljač protoka koji omogućite u administraciji lokacije dostupan je korisnicima za protok. Da bi vaši korisnici mogli da strimuju na Vbrick Rev, morate:

Obavezno pročitajte ovaj članak koji govori o podešavanju Vbricka i pregledajte ovaj članak koji opisuje kako da strimujete Webex sastanak na Webcast događaj.

1

Prijavite se u administraciju lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama" .

2

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite Vbrick Rev za svaku oblast za koju želite da omogućite Vbrick Rev protok.

3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući live protok za pojedinačne korisnike

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije. Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "Korisničko upravljanje> "Uredi korisnika" i izaberite korisnički nalog koji želite da ažurirate.

2

U odeljku Privilegije za tog korisnika proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući Vbrick Rev Streaming na Vašoj Webex lokaciji

Svaki dobavljač protoka koji omogućite u kontrolnom čvorištu dostupan je korisnicima za protok. Da bi vaši korisnici mogli da strimuju na Vbrick Rev, morate:

Obavezno pročitajte ovaj članak koji govori o podešavanju Vbricka i pregledajte ovaj članak koji opisuje kako da strimujete Webex sastanak na Webcast događaj.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Usluga" i u okviru "Sastanak"izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku > uobičajenih > opcijalokacije.

3

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite Vbrick Rev za svaku oblast za koju želite da omogućite Vbrick Rev protok.

4

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući live protok za pojedinačne korisnike

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Korisnici i izaberite korisnički nalog za ažuriranje, a zatim izaberite Sastanak.

2

Izaberite lokaciju za sastanke koju želite da ažurirate, a zatim izaberite stavku Više opcija korisničkih postavki i kodova za praćenje.

3

U odeljku Korisničke postavke za tog korisnika, proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

4

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.