Natychmiast po udostępnieniu ekranu jest on automatycznie widoczny dla pozostałych uczestników połączenia Mogą oni dodawać adnotacje do udostępnionego ekranu ze swojego urządzenia lub z aplikacji Webex. Po udostępnieniu ekranu przez innego uczestnika zawartość jest otwierana na urządzeniu, a także będzie można ją opatrzyć adnotacją

1

Podczas połączenia udostępnij ekran laptopa lub telefonu komórkowego na urządzeniu Webex. ten artykuł dotyczący udostępniania bezprzewodowego i tego artykułu dotyczący udostępniania przy użyciu kabla HDMIowego

Jeśli urządzenie działa w trybie osobistym, w trakcie trwania połączenia należy zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego udostępniania ekranu przy użyciu tego artykułu

2

Wybierać W lewym dolnym rogu ekranu urządzenia, aby rozpocząć dodawanie adnotacji Jeśli przycisk nie jest widoczny, dotknij ekranu jeden raz Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.

W dolnej części ekranu zostaną wyświetlone standardowe narzędzia rysowania tablicy, które umożliwią ich wprowadzanie adnotacji

3

Przesuń w górę na ekranie urządzenia, aby otworzyć przełącznik zadań, jeśli w dowolnym momencie chcesz opuścić tablicę zawartości wspólnej Aby wrócić do adnotacji, przesuń w górę i dotknij tablicy w przełączniku zadań lub dotknij ikony I wybierz tam nazwę tablicy

Aby zamknąć funkcję szybkiego przesunięcia na tablicy, należy ją zamknąć w oknie przełącznik zadania. Będzie on nadal dostępny po naciśnięciu przycisku pliki na ekranie głównym.

Kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie na komputerze przenośnym lub telefonie, aby zakończyć udostępnianie ekranu urządzenia.

4

Po zakończeniu dodawania adnotacji i połączenia, dotknij opcji Zapisz na ekranie urządzenia. Na urządzeniach współużytkowanych można zapisać adnotacje w istniejącym obszarze Webex lub utworzyć nowe W urządzeniach trybu osobistego adnotacje zostaną znalezione na karcie tablica w obszarze Webex obszar aplikacji jako plik pdf. Wszyscy w tej przestrzeni mogą oglądać obraz i kontynuować pracę nad nim.