Gdy tylko udostępnisz swój ekran, będzie on automatycznie widoczny dla innych uczestników rozmowy. Mogą dodawać adnotacje do udostępnionego ekranu ze swojego urządzenia lub z aplikacji Webex. Gdy inny uczestnik zdecyduje się udostępnić swój ekran, ta zawartość otworzy się na Twoim urządzeniu, a Ty również będziesz mieć możliwość dodawania do niej adnotacji.

1

Udostępnij ekran laptopa lub telefonu komórkowego na tablicy. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, i ten artykuł za pomocą kabla HDMI.

2

Dotknij w lewym dolnym rogu ekranu tablicy, aby rozpocząć dodawanie adnotacji. Jeśli nie jest widoczny, dotknij ekranu raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.3

Po zakończeniu dotknij opcji Gotowe. Dotknij , aby wrócić do pracy nad adnotacjami, lub dotknij Zatrzymaj udostępnianie, aby zatrzymać udostępnianie prezentacji.

4

Po zakończeniu rozmowy na ekranie głównym pojawi się Zapisz pracę . Dotknij go, aby zapisać swoje adnotacje w przestrzeni Webex.

Możesz wykonać te same kroki, gdy masz otwarte miejsce na tablicy i prowadzisz rozmowę w tym miejscu.