1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkownika połączeń kliknij ustawienia połączeń.

3

Przejdź do opcji Anonymous Call Rejection (Odrzucenie połączenia anonimowego) i włącz przełącznik.

4

Kliknij opcję Zapisz.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do opcji Anonymous Call Rejection (Odrzucenie połączenia anonimowego) i włącz przełącznik.

3

Kliknij opcję Zapisz.