W normalnych warunkach słuchawka wysyła identyfikator abonenta (imię i nazwisko oraz numer telefonu) podczas nawiązywania połączenie. W słuchawce można ustawić ukrycie identyfikatora abonenta podczas następnego połączenia lub podczas wszystkich połączeń.

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Ukryj numer (Hide number).

3

Podświetlić wybór.

  • Wył. (domyślnie): identyfikator abonenta jest zawsze wysyłany.
  • Wł. podczas następnego połączenia: identyfikator dzwoniącego nie zostanie wysłany podczas następnego połączenia. Identyfikator dzwoniącego będzie wysyłany podczas kolejnych połączeń.
  • Zawsze włączone: słuchawka nigdy nie będzie wysyłał identyfikatora dzwoniącego.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.