Selektywnie odbieraj połączenia

Można akceptować połączenia w określonych godzinach od określonych dzwoniących.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do Selektywnie Akceptuj Połączenia i włącz przełącznik.

3

Wybierz z listy rozwijanej wstępnie zdefiniowany plan dni wolnych.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

4

Kliknij opcję Dodaj plan, aby ustawić następujące parametry:

  • Zaplanuj — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram, dla którego chcesz zaakceptować połączenia z listy rozwijanej.
  • Połączenia z — wybierz, czy chcesz zaakceptować połączenia z Dowolnego Numeru Telefonu, czy Wybierz Numery Telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Zaakceptuj lub Nie akceptuj — wybierz, aby zaakceptować lub odrzucić połączenia zgodne z tymi parametrami.
5

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Akceptuj lub Nie Akceptuj . W razie potrzeby możesz edytować lub usunąć plany z tych tabel.


 
Nie akceptuj ma pierwszeństwo przed akceptacją.

Selektywnie odrzucaj połączenia

Można odrzucać połączenia w określonych godzinach od określonych dzwoniących. To ustawienie ma pierwszeństwo przed selektywnym akceptowaniem połączeń.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do selektywnego odrzucania połączeń i włącz przełącznik.

3

Wybierz z listy rozwijanej wstępnie zdefiniowany plan dni wolnych.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

4

Kliknij opcję Dodaj plan, aby ustawić następujące parametry:

  • Zaplanuj — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram, dla którego chcesz odrzucić połączenia z listy rozwijanej.
  • Połączenia z — wybierz, czy chcesz zaakceptować połączenia z Dowolnego Numeru Telefonu, Przekazane, czy Wybierz Numery Telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Odrzuć lub Nie odrzucaj — wybierz odrzucenie lub nie odrzucenie połączeń pasujących do tych parametrów.
5

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Odrzuć lub Nie Odrzuć . W razie potrzeby możesz edytować lub usunąć plany z tych tabel.


 
Nie odrzucaj ma pierwszeństwo przed odrzuceniem.

Selektywnie przekierowuj połączenia

Połączenia można przekierowywać w określonych godzinach od określonych rozmówców. To ustawienie ma pierwszeństwo przed przekierowywaniem połączeń.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do opcji Selektywne przekazywanie połączeń i włącz przełącznik.

3

Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia.

4

Zaznacz pole wyboru Wyślij do poczty głosowej , aby przekazywać wszystkie połączenia do poczty głosowej.

Opcja Wyślij do poczty głosowej jest dostępna tylko dla wewnętrznych numerów telefonów lub numerów wewnętrznych.

5

Zaznacz pole wyboru Włącz przypomnienie o dzwonku w telefonie IP Cisco , aby włączyć przypomnienie o dzwonku dla tych połączeń.

6

Wybierz z listy rozwijanej wstępnie zdefiniowany plan dni wolnych.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

7

Kliknij opcję Dodaj plan, aby ustawić następujące parametry:

  • Przekaż do — wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia w tym harmonogramie.
  • Zaplanuj — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram dla przekierowywania połączeń z listy rozwijanej.
  • Połączenia z — wybierz, czy chcesz zaakceptować połączenia z Dowolnego Numeru Telefonu, czy Wybierz Numery Telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Przekieruj lub Nie przekierowywać — wybierz, czy przekierowywać połączenia zgodne z tymi parametrami.
8

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Przek. lub Nie Przek. . W razie potrzeby możesz edytować lub usunąć plany z tych tabel.


 
Nie przewijaj ma pierwszeństwo przed przewijaniem.