Możesz wysłać opinię o wszelkich napotkanych problemach z logowaniem po co najmniej jednej próbie zalogowania.

Gdy wysyłasz opinię, otrzymujemy również Twoje dzienniki, więc jest to najlepszy sposób zgłaszania wszelkich problemów z logowaniem.

Doceniamy twoją pomoc! Prawdopodobnie nie będziemy w stanie wysłać Ci indywidualnej odpowiedzi, ale zbadamy Twoje zgłoszenie i wykorzystamy podane przez Ciebie informacje, aby ulepszyć nasze procesy.

Aby uzyskać informacje dotyczące pomocy, skontaktuj się z zespołem pomocy Cisco.

Możesz również odwiedzić stronę stanu Webex, aby sprawdzić aktualny stan aplikacji.

1

Na ekranie Zaloguj się kliknij , a następnie wybierz Zgłoś problem.

2

W wyskakującym okienku kliknij Udostępnij opinię, wprowadź swoje dane w formularzu opinii, dołącz opis problemu i zrzuty ekranu, jeśli są dostępne.


 

Możesz także wybrać opcję Wysyłaj tylko dzienniki.

3

Następnie kliknij Prześlij.

1

Na ekranie Zaloguj się dotknij .

2

Dotknij opcji Udostępnij opinię, a następnie wprowadź swoje dane w formularzu opinii, dołącz opis problemu i zrzuty ekranu, jeśli są dostępne.


 

Możesz także wybrać opcję Wysyłaj tylko dzienniki.

3

Następnie dotknij opcji Prześlij.