Kontakty niestandardowe utworzone w komputerowych klientach Jabber są teraz widoczne w aplikacji Jabber dla systemu Android. Funkcja kontaktów niestandardowych umożliwia dodanie kontaktów spoza książki adresowej do istniejącej listy kontaktów z książki adresowej, nawet jeśli te kontakty nie mają adresu dla wiadomości błyskawicznych.

Można też dodawać numery telefonów do istniejących kontaktów z książki adresowej. Możesz zadzwonić, rozpocząć czat, wysłać wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową. Kontakt niestandardowy możesz ustawić jako ulubiony kontakt dla danej osoby.

Informacje o sposobie tworzenia, modyfikowania i usuwania kontaktów niestandardowych w komputerowych klientach Jabber znajdują się w Podręczniku użytkownika komputerowych klientów Cisco Jabber.


Z kontaktami niestandardowymi nie można nawiązać sesji Webex.

Jeśli kontakt nie ma adresu dla wiadomości błyskawicznych lub telefonu, przycisk czatu lub dzwonienia jest ukryty. Jeśli kontakty niestandardowe mają adres dla wiadomości błyskawicznych, wyświetlana jest informacja o ich obecności. Jeśli mają tylko numery telefonu, informacja o obecności nie jest widoczna.

Jeśli adres dla wiadomości błyskawicznych lub adres e-mail kontaktu niestandardowego odpowiada kontaktowi z książki adresowej firmy, ten drugi kontakt będzie zawierać połączone informacje z obu. Jako nazwa wyświetlana w aplikacji Jabber będzie widoczna nazwa kontaktu niestandardowego, a pozostałe szczegóły kontaktu będą zawierać połączone informacje.