Po podłączeniu się do komputera kamera może pracować z Webex aplikacją i Webex Meetings jako urządzenia wejściowego audio i wideo.

Kamery można używać z Webex aplikacją i Webex Meetings do obsługi sesji wideo, aby inni uczestnicy spotkania mogli cię widzieć Kamerę można wybrać albo przed dołączeniem do spotkania lub podczas spotkania.

Zanim rozpoczniesz

  • Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

  • Podłącz kamerę do komputera.

1

Wybierz kamerę jako urządzenie wejściowe wideo.

  1. W oknie spotkanie z sesją lub w oknie sesji kliknij strzałkę listy rozwijanej w oknie Zatrzymaj wideo lub Przycisk Start video .

  2. Wybierz kamerę z listy z kamery

2

Dodatkowego Wybierz mikrofon, który znajduje się w kamerze jako kanał wejściowy audio

  1. W oknie spotkanie z sesją lub w oknie sesji kliknij strzałkę listy rozwijanej w oknie Wyciszanie lub Wyłącz wyciszenie , klawisz

  2. Wybierz kamerę z listy mikrofonów .

Aplikację Webex można skonfigurować tak, aby korzystała z mikrofonu w kamerze jako domyślnego urządzenia wejściowego audio dla połączeń i spotkań.

Zanim rozpoczniesz

Podłącz kamerę do komputera.

1

Kliknij zdjęcie profilowe na Webex aplikacji, a następnie

  • W systemie Windows: Przejdź do ustawień > wideo
  • Wł macOS: Przejdź do ustawień preferencji > wideo
2

Wybierz kamerę z listy rozwijanej mikrofon .

3

Dodatkowego Ustaw poziom sygnału wejściowego, przeciągając suwak głośności w lewo lub w prawo

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Aplikacja Webex umożliwia skonfigurowanie kamery Cisco biurkowej jako domyślnej kamery w przypadku połączeń wideo lub spotkań.

Zanim rozpoczniesz

Podłącz kamerę do komputera.

1

Kliknij zdjęcie profilowe na Webex aplikacji, a następnie

  • W systemie Windows: Przejdź do ustawień > wideo
  • Wł macOS: Przejdź do ustawień preferencji > wideo
2

Wybierz kamerę z listy rozwijanej Camera (kamera )

3

zaznacz pole wyboru włącz HD , aby obraz wideo był wyraźniejszy


 

Aplikacja Webex automatycznie dostosowuje rozdzielczość wideo opartą na szybkość połączenia internetowego i możliwości komputera.

4

Dodatkowego Kliknij opcję Zmień tło wirtualne i wybierz rozmyte tło wirtualne, które ma zostać użyte.

5

Kliknij przycisk Zapisz.