Jeśli w sieci jest dostępna technologia zasilania przez Ethernet (PoE), telefon jest wyposażony we wszystkie elementy, które pozwalają, aby go włączyć, podłączyć do sieci i skonfigurować bezpośrednio na biurku. Jeśli w sieci nie ma PoE, potrzebne są następujące dodatkowe materiały eksploatacyjne: cisco IP konferencyjna 7832 PoE kabel pełni funkcję pośredniego i telefon zasilający cisco. Cube 3

Po połączeniu się z siecią, telefon rozpocznie proces uruchamiania i zarejestruje się w serwerze.

Po nawiązaniu połączenia telefon sprawdza, czy trzeba zainstalować nową wersję firmware.

Zanim rozpoczniesz

Telefon konferencyjny i powiązany numer telefonu musi zostać skonfigurowany przez administratora w koncentratorze sterowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części konfiguracja urządzeń Webex Callingowych i zarządzanie nimi

Telefon konferencyjny wymaga zasilania z jednego z następujących źródeł:

  • Zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet (ang. Power over Ethernet, PoE) dostarczane przez sieć.

  • Aby dodać zasilanie do połączenia LAN, należy użyć kabla PoE Midspan do telefonu konferencyjnego IP Cisco 7832. Podłączasz kabel do telefonu, a następnie do kabla podłączasz sieć LAN i Cisco Power Cube 3.

1

Podłącz kabel sieciowy lub kabel midspan do portu sieciowego w telefonie konferencyjnym.

2

W przypadku korzystania z kabla midspan należy wykonać następujące czynności:

  1. Podłącz power cube do kabla midspan.

  2. Podłącz power cube do gniazdka elektrycznego.

  3. Podłącz kabel sieciowy do kabla midspan. Użyj portu sieciowego znajdującego się najbliżej połączenia z power cube.

3

Podłącz kabel sieciowy z telefonu lub kabel midspan do sieci.

4

Obserwuj proces uruchamiania telefonu. Na tym etapie można sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo skonfigurowany.

5

Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe telefonu do bieżącej wersji.

6

Zadzwoń z telefonu, aby sprawdzić, czy działa on poprawnie.