Om ditt nätverk tillhandahåller PoE (”Power over Ethernet”) levereras din telefon med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och konfigurera den på skrivbordet. Om ditt nätverk inte tillhandahåller PoE behöver du dessa ytterligare tillbehör: en cisco IP konferens telefon 7832 PoE Midspan-kabel och en cisco Power Cube 3.

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare version av den fasta programvaran behöver installeras.

Innan du börjar

Konferens telefonen och tillhör ande telefonnummer måste konfigureras av en administratör på kontroll navet. Mer information finns i Configure and manage Webex Calling devices.

Din konferenstelefon måste strömförsörjas med någon av dessa metoder:

  • Ditt nätverk tillhandahåller PoE (”Power over Ethernet”).

  • Du har en Cisco IP-konferenstelefon 7832 PoE Midspan-kabel för att tillföra ström till din LAN-anslutning. Koppla in kabeln i telefonen och anslut därefter LAN-nätverket och Cisco Power Cube 3 till kabeln.

1

Anslut nätverkskabeln eller Midspan-kabeln till konferenstelefonens nätverksport.

2

Gör följande om du använder Midspan-kabel:

  1. Anslut nätadaptern (power cube) till Midspan-kabeln.

  2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.

  3. Anslut nätverkskabeln till Midspan-kabeln. Använd nätverksporten som sitter närmast nätadapteranslutningen.

3

Koppla in nätverkskabeln från telefonen eller Midspan-kabeln till nätverket.

4

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

5

Tillåt uppgradering till den aktuella avbilden för den fasta programvaran.

6

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.