Om ditt nätverk tillhandahåller PoE (”Power over Ethernet”) levereras din telefon med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och konfigurera den på skrivbordet. Om nätverket inte tillhandahåller PoE kan du behöver följande tillbehör: en Cisco IP-konferenstelefon 7832 PoE-Midspankabel och en Cisco Power Cube 3.

Figur 1. Installation av Cisco IP Conference Phone 7832

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare firmware-version behöver installeras.

Innan du börjar

Din konferenstelefon måste strömförsörjas med någon av dessa metoder:

  • Ditt nätverk tillhandahåller PoE (”Power over Ethernet”).

  • Du har en Cisco IP Conference Phone 7832 PoE Midspan-kabel för att tillföra ström till din LAN-anslutning. Koppla in kabeln i telefonen och anslut därefter LAN-nätverket och Cisco Power Cube 3 till kabeln.

1

Anslut nätverkskabeln eller Midspan-kabeln till konferenstelefonens nätverksport.

2

Gör följande om du använder Midspan-kabel:

  1. Anslut nätadaptern (power cube) till Midspan-kabeln.

  2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.

  3. Anslut nätverkskabeln till Midspan-kabeln. Använd nätverksporten som sitter närmast nätadapteranslutningen.

3

Koppla in nätverkskabeln från telefonen eller Midspan-kabeln till nätverket.

4

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

5

Tillåt uppgradering till den aktuella firmwarebilden.

6

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.