Ako mreža obezbeđuje Power over Ethernet (PoE), konferencijski telefon dolazi sa svime što vam je potrebno za napajanje, povezivanje sa mrežom i podešavanje na vašem stolu. Ako vaša mreža ne obezbeđuje PoE, potrebne su vam ove dodatne namirnice: Cisco IP Konferencijski telefon 7832 PoE Midspan Kabl i Cisco Power Cube 3.

Nakon što se telefon poveže sa mrežom, počinje proces pokretanja telefona, a telefon se registruje na serveru.

Nakon povezivanja telefona, utvrđuje se da li treba instalirati novo opterećenje firmvera na telefonu.

Pre nego što počneš

Vašem konferencijskom telefonu je potrebna snaga iz jednog od ovih metoda:

  • Mreža obezbeđuje napajanje preko Etherneta (PoE).

  • Imate Cisco IP konferencijski telefon 7832 PoE Midspan Kabl za dodavanje napajanja LAN vezi. Priključite kabl u telefon, a zatim priključite LAN i Cisco Power Cube 3 u kabl.

1

Povežite mrežni kabl ili srednji kabl u mrežni port na konferencijskom telefonu.

2

Ako koristite srednji kabl, uradite sledeće korake:

  1. Priključite kocku za napajanje u kabl srednjeg raspona.

  2. Priključite kocku za napajanje u električnu utičnicu.

  3. Priključite mrežni kabl u srednji kabl. Koristite mrežni port najbliži vezi sa kockom napajanja.

3

Priključite mrežni kabl sa telefona ili srednjeg kabla u mrežu.

4

Nadgledajte proces pokretanja telefona. Ovaj korak potvrđuje da je telefon ispravno konfigurisan.

5

Dozvolite telefonu da izvrši nadogradnju na trenutnu sliku firmvera.

6

Obavite razgovore sa telefonom da biste proverili da li telefon i funkcije ispravno funkcionišu.