Aby usunąć agenta wirtualnego:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com.

2

W okienku nawigacji po lewej stronie w sekcji Usługi kliknij pozycję Contact Center > Funkcje.

3

Kliknij kartę Agenci wirtualni , aby wyświetlić wszystkie karty agentów wirtualnych w organizacji.

4

Kliknij ikonę Usuń na karcie agenta wirtualnego, którą chcesz usunąć.

5

Kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.