Aby usunąć agenta wirtualnego:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com.

2

W panelu nawigacyjnym po lewej stronie, w sekcji Usługi, wybierz kolejno Contact Center > Funkcje.

3

Kliknij kartę Virtual Agents (Agenci wirtualni ), aby wyświetlić wszystkie karty agenta wirtualnego dla Twojej organizacji.

4

Kliknij ikonę Usuń na karcie agenta wirtualnego, którą chcesz usunąć.

5

Kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.