Aby usunąć agenta wirtualnego:

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com.

2

W panelu nawigacji po lewej stronie, w części usługi kliknij pozycję centrum kontaktów > funkcje

3

Kliknij kartę Agenci wirtualny, aby wyświetlić wszystkie karty wirtualnego agenta w organizacji.

4

Kliknij ikonę Usuń na karcie agenta wirtualnego, którą chcesz usunąć.

5

Kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.