Webex Assistant jest dostępny podczas spotkań i webinariów. W przypadku witryn w wersji 41.7 lub nowszej jest ona również dostępna w aplikacji Webex .


 

Webex Assistant nie jest obsługiwana w przypadku webinariów w widoku webcast, Webex for Government ani spotkań rozpoczętych lub dołączonych z obszaru w aplikacji Webex .

Webex Assistant wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdź numer wersji Webex Meetings .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

Włączanie lub wyłączanie Webex Assistant podczas spotkania lub webinarium

Pokaż lub ukryj panel napisów i najważniejszych informacji podczas spotkania lub webinarium Webex

Uzyskaj transkrypcję po spotkaniu, nagrywając spotkanie lub webinarium

Tworzenie lub usuwanie najważniejszych punktów podczas spotkania lub webinarium

Używanie poleceń głosowych i słów kluczowych aplikacji Webex Assistant podczas spotkania lub webinarium

Zmienianie formatu napisów na spotkaniu lub webinarium

Używanie Webex Assistant na spotkaniu, webinarium lub na urządzeniu