Ten artykuł dotyczy tylko urządzeń współdzielonych.

Domyślnie wszystkie tablice i dane www są automatycznie usuwane codziennie o północy. Jeżeli automatyczne czyszczenie jest wyłączone lub ustawione na inny czas, należy skontaktować się z administratorem systemu .

1

Kiedy chcesz zakończyć sesję, dotknij nazwy urządzenia w lewym górnym rogu i wybierz opcję Zakończ sesję.


2

Można zdecydować, czy mają być wyczyszczone wszystkie tablice, wszystkie dane z witryny internetowej czy obie te strony. Zauważ, że usunięcie danych strony pojawia się tylko na Desk Pros, który używa silnika WWW.

1

Aby zakończyć sesję, dotknij opcji Zakończ sesję na dole ekranu głównego.


 

Sesję można również zakończyć, naciskając przycisk Strona główna przez kilka sekund.

2

Można zdecydować, czy mają być wyczyszczone wszystkie tablice, wszystkie dane z witryny internetowej czy obie te strony. Zauważ, że usunięcie danych strony pojawia się tylko na Webex Boards, który używa silnika WWW.