Ovaj članak se odnosi samo na deljene uređaje.

Podrazumevano, bele table i veb podaci se brišu automatski svakog dana u ponoć. Pogledajte sa administratorom sistema da li je automatsko čišćenje onemogućeno ili podešeno da se dogodi u drugo vreme.

1

Kada budete spremni da završite sesiju, dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i izaberite Završi sesiju.


2

Možete odlučiti da li želite da obrišete sve table, sve podatke veb sajta ili oboje. Imajte na umu da se brisanje podataka sa veb sajta pojavljuje samo na Desk Pro koji koriste veb motor.

1

Kada budete spremni da završite sesiju, dodirnite Završi sesiju na dnu početnog ekrana.


 

Sesiju možete i da završite tako što ćete na nekoliko sekundi pritisnuti dugme Početna stranica.

2

Možete odlučiti da li želite da obrišete sve table, sve podatke veb sajta ili oboje. Imajte na umu da se brisanje podataka sa veb sajta pojavljuje samo na Vebeks tablama koje koriste veb motor.