Ask a question in a Q&A session

Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych oraz na platformie spotkań Webex Suite. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

W panelu Pytania i odpowiedzi wpisz pytanie.

2

(Opcjonalnie) Wybierz Dodaj etykietę i wybierz etykietę wskazującą temat, do którego odnoszą się Twoje pytania.

Etykiety są dostępne, jeśli prowadzący spotkanie włączył je dla uczestników.

3

Wybierz, czy wysłać pytanie anonimowo, czy korzystając z imienia i nazwiska:

  • Aby użyć swojego imienia i nazwiska, wybierzi wybierz swoje imię.
  • Aby przesłać pytanie anonimowo, wybierzi wybierz opcję Anonymous.

    Prowadzący, współprowadzący i inni uczestnicy nie będą mogli Cię zidentyfikować, jeśli wyślesz anonimowo swoje pytanie.

    Jeśli nie widzisz opcji Anonimowy, prowadzący wyłączył pytania anonimowe.

4

Wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli prowadzący moderuje pytania, pytania są najpierw weryfikowane przed przejściem na żywo, aby wszyscy mogli je zobaczyć.


 

Jeśli chcesz edytować lub wycofać pytanie, wybierz .

Masz pięć minut na edycję lub wycofanie pytania po wysłaniu go.

Jeśli widzisz wiadomość, Pytania zamknięte w panelu Pytania i odpowiedzi , prowadzący zamknął sesję pytań i odpowiedzi na kolejne pytania.